O družbi

Kontakt

Dolenjski list Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26,
p.p. 212,
8000 Novo mesto

Elektronska pošta (e-mail): 
info@dolenjskilist.si
tajnistvo@dolenjskilist.si
urednistvo@dolenjskilist.si
osmrtnice@dolenjskilist.si
oglasi@dolenjskilist.si
mali.oglasi@dolenjskilist.si
Splet: www.dolenjskilist.si

Telefoni:

  • Uprava, tajništvo, uredništvo: (07) 39 30 500
  • Oglasna služba: (07) 39 30 514, 39 30 515, 39 30 536
  • Naročniška služba: (07) 39 30 508
  • Mali oglasi in osmrtnice: (07) 39 30 512
  • Računovodstvo: (07) 39 30 504
  • Telefax: (07) 39 30 540

Izdajatelj

Dolenjski list Novo mesto d.o.o., časopisno založniška družba

Direktorica: Lidia Zbašnik

Naročnino lahko plačujete letno, polletno, trimesečno ali mesečno. Cena posameznega izvoda v prosti prodaji je 2,35 €.

Dolenjski list izhaja ob četrtkih, vsak teden mu je priložena priloga Dolenjske novice, zadnji četrtek v mesecu pa tudi revijalna priloga Živa.

Pisne odpovedi sprejemamo do 20. v tekočem mesecu za odpoved s prvo številko v naslednjem mesecu.

POSLOVNI RAČUNI

1. NLB: IBAN SI56 0297 0001 1425 116 - BIC banke: LJBASI2X
2. BANKA KOPER: IBAN SI56 1010 0004 4745 028 - BIC banke: BAKOSI2X
3. KBS BANKA: IBAN SI56 2480 0900 0256 373 - BIC banke: KREKSI22

Izvedba

Računalniški prelom: Dolenjski list Novo mesto d.o.o.
Tisk: Salomon d.o.o., Vevškova cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.

Nenaročenih rokopisov, fotografij, cedejev in ostalih medijev ne vračamo.

O Dolenjskem listu

Dolenjski list je osrednji informativni regionalni časopis za Dolenjsko, Posavje, Belo krajino in kočevsko-ribniško območje. Prvič je Dolenjski list izšel 17. februarja 1950. Vse od takrat izhaja kot tednik ob četrtkih. Od leta 2002 je vsak zadnji četrtek v mesecu obogaten še z revijalno prilogo Živa, od jeseni 2005 pa tudi s tedensko prilogo Dolenjske novice. Sedež časopisne hiše je ves čas v Novem mestu, v decembru 2018 pa se je z Germove ulice 4 preselil na Ljubljansko cesto 26 (TPC Hedera).

Dolenjski list je družinski časopis, ki ga rade prebirajo vse generacije, saj spremlja lokalno politiko, gospodarstvo, kmetijstvo, kulturo, izobraževanje pa tudi šport in družabno življenje prebivalcev širše regije. 16. februarja 2008 je zaživel še spletni dnevnik www.dolenjskilist.si, ki prinaša aktualne domače novice in z ažurnostjo in interaktivnostjo dopolnjuje tiskani tednik, ki pa prinaša poglobljene teme, reportaže, intervjuje in še veliko drugih lokalnih novic. Na spletu je časopis v elektronski obliki dosegljiv le naročnikom s posebno kodo, ki jo dobijo v naročniški službi.

Dolenjski list je v šestih desetletjih šel čez različna obdobja in kljub mnogim spremembam v družbi ostal osrednji regionalni informativni časopis tega območja in že več kot 20 let živi od naročnine, prodanih izvodov v kolportaži in od trženja oglasnega prostora. Je zasebni časopis, ki je del medijske skupine Media24.

Dolenjski list je po zadnji nacionalni raziskavi branosti (NRB) eden najbolj branih regionalnih časopis v Sloveniji, saj vsako številko povprečno bere 45.000 ljudi. Spletni dnevnik www.dolenjskilist.si pa mesečno obiskuje in bere povprečno 86.000 obiskovalcev.

Uredniško politiko časopisa je do sedaj oblikovalo in vodilo šest odgovornih urednikov: prvi urednik je bil prvo leto Jože Zamljen, februarja 1951 pa je urednikovanje lista prevzel Tone Gošnik, ki je bil glavni in odgovorni urednik Dolenjskega lista 22 let, pod njegovim vodstvom so časopisu postavili trdne temelje – postal je največji pokrajinski časopis v Jugoslaviji. Jeseni leta 1972 je postal urednik Marjan Legan in to delo opravljal do smrti oktobra leta 1999. Po njegovi smrti je urednikovanje časopisa prevzela Jožica Dorniž, v od 17. februarja 2014 do 31. decembra 2015 je bila odgovorna urednica Sonči Nered Čebašek, s 1. januarjem 2016 je urednikovanje prevzela Renata Žnidar, 14. maja 2020 pa Lidia Zbašnik.