Osmrtnice

V SPOMIN

Telo je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo za vedno ostal.

25. aprila 2024 minevajo 3 leta, odkar nas je zapustil

CIRIL MOHORČIČ

upokojeni strojevodja, rojen v Zagorici pri Dobrniču.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Žena Zofija in drugo sorodstvo

ZAHVALA

Umrl je naš upokojeni sodelavec

MILE GRGIĆ

Družinska vas 45 a, Šmarješke Toplice

Od njega smo se poslovili v sredo, 17. aprila 2024, na pokopališču v Beli Cerkvi. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Term Krka, d. o. o.

Umrla je naša upokojena sodelavka

ALOJZIJA BENKIČ

Šmarješke Toplice 174

Od nje smo se poslovili v torek, 23. aprila 2024, na pokopališču v Beli Cerkvi. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Term Krka, d. o. o.

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil

ANTON SMOLIČ

iz Pristave 15, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za tople besede, darovane sv. maše, cvetje in sveče. Hvala župniku Jožetu Piberniku, pevcem iz skupine Strmole in Komunali Trebnje za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki se ga boste spominjali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kako je hiša prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, pradedek in brat

MARTIN ŠKUFCA

s Hriba pri Orehku

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob nenadnem slovesu našega dragega moža, očija, dedija, tasta in brata

MARJANA KICA

s Hudega pri Novem mestu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in sodelavcem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli besede podpore ter darovali sveče, cvetje in maše. Posebna zahvala tudi župniku za lepo opravljen obred, pevskemu zboru za zapete žalostinke in pogrebni službi. Hvala vsem, ki našega Marjana ohranjate v lepem spominu in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Slavka, hčerki Mateja, Darja, sin Peter in sestra Nada z družinami

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›