Osmrtnice

Mirno je srce,
ko zapreš oči,
lahko noč, skrbi,
lahko noč, skrbi …
(G. in S. Gjurin)

V SPOMIN

Z žalostjo v srcih sporočamo, da se je v 92. letu izteklo življenje naši dragi

MARIJI ŽONTA

iz Novega mesta, Ulica Marjana Kozine 3

Na zadnjo pot smo jo v krogu družine in sorodnikov pospremili v njeni rodni vasi Potov Vrh.

Žalujoči: hčerki Vilma in Mira z družinama ter drugo sorodstvo

Umrl je naš upokojeni sodelavec

BRANKO DERGANC

Loke 15, Straža

Od njega smo se poslovili v sredo, 6. decembra 2023, na pokopališču v Srebrničah. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

JOŽEFA KRALJ

iz Gorenjih Kamenc 23, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in vsem drugim za izrečeno sožalje, podarjene sveče in sv. maše. Posebna hvala osebju oddelka za hematologijo in revmatologijo in oddelka za urologijo SB NM ter Hematološki kliniki UKC Ljubljana za skrbno nego in prijaznost. Iskrena hvala sodelavcem SB NM za podarjeno cvetje in izrečene tolažilne besede. Hvala pevcem, pogrebni službi in župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

ANTONIJA JANKOVIČ

iz Vinje vasi 16, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna hvala duhovniku za opravljen obred, pevcem in pogrebni službi. Zahvala velja tudi sodelavcem in sodelavkam Krke in Revoza. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sestra, tašča in teta

MARIJA CUJNIK

roj. Kalin

16. 5. 1942 – 17. 11. 2023

iz Grobelj pri Prekopi 53

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli iskreno sožalje, za vse spodbudne besede, darovano cvetje, sveče, sv. maše in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala cvetličarni Colarič, župniku za lepo opravljen obred, pevcem, g. Pavliču za zaigrano Tišino in pogrebni službi Blatnik za organizacijo in lepo izvedbo pogreba. Za vedno ostajaš v naših srcih!

Vsi njeni žalujoči

ZAHVALA

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo,
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem
skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

V 87. letu starosti nas je tiho zapustil mož, oče, dedek, brat, tast in stric

ALOJZIJ BOŽIČ

iz Novega mesta, Westrova ulica 32

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem in sosedom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam dajali podporo in pomoč. Hvala vsem za izrečeno sožalje. Posebna zahvala župniku Dejanu Pavlinu za opravljen obred in besede slovesa, pevcem in pogrebni službi Komunale NM. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku in ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Dragi oče:
HVALA – ker na vsakemu koraku najdemo sledi tvojih pridnih rok, ki nas tiho, a varno vodijo v pravo smer.
HVALA – ker si nas vsak dan učil, kako potrpežljivo je treba čakati, da iz drobnega semena počasi, a zanesljivo zraste mogočno drevo.

V 89. letu starosti je za vedno zaprl svoje tople oči naš zlati oče, deda, pradedek, tast, brat in stric

ALOJZIJ JAKŠE

iz Novega mesta.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, stiske rok, tolažbo in darove. Hvala pogrebni službi Komunala za organizacijo, župniku Štefanu Hosti za lepo opravljen obred in sveto mašo, pevcem skupine As za lepo petje, izvajalcu Tišine ter Lojzetu Bojancu in Tjaši za ganljive besede slovesa. Hvala naši Marjanci in drugim dekletom osebne asistence Nine Grden, ki so bile del njegovega življenja zadnja leta. Hvala tudi vsem, ki niste poimensko posebej omenjeni v tej zahvali. Požel in pobral si vse sadove svojega polja in vinograda, nato pa še s svojim trpljenjem dozorel za večnost. Praznine, ki ostaja, se ne da nadomestiti.

Žalujoči: vsi, ki ga imamo radi in ga neizmerno pogrešamo

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›