namig za premik

Posvet: Modeli upravljanja kulturne in naravne dediščine – predstavitev različnih praks in pogled v prihodnost, grad

17.10.2023 | 09:30

- v torek, 17.10. 2023 ob 9.30 uri na gradu Rajhenburg, Brestanica.

Program posveta
9.30 – 10.00 Uvodni pozdravi
10.00 – 10.30 Katja Hrobat Virloget, Ester Mihalič, Ana
Plestenjak: Mitski park Rodik. Izzivi upravljanja
in ohranjanja snovne in nesnovne dediščine
10.30 – 10.50 Samo Hvalec: Ajdovska jama - med željami,
smernicami in lokalnim okoljem
10.50 – 11.10 Gregor Novaković: Arheološki park Divje babe,
zibelka svetovne glasbe
11.10 – 11.30 Suzana Fajmut Štrucl: Upravljanje čezmejnega
Karawanken/Karavanke UNESCO Globalnega
Geoparka
Razprava Moderatorki:
Tina Britovšek
Judita Podgornik Zaletelj
12.00 – 12.30 Janko Boštjančič: Operacija »muzej«: Park
vojaške zgodovine in njegov razvoj
12.30 – 12.50 Katharina Zanier: Claustra Alpium Iuliarum:
model upravljanja kulturne dediščine brez
upravljalca
12.50 – 13.10 Maša Saccara: Arheološki park Kašler – oživitev
prazgodovinske naselbine
13.10 – 13.30 Irena Lazar: Arheološki park Simonov zaliv
– izzivi upravljanja, delovanja in sodelovanja z
lokalno skupnostjo

‹ nazaj