Kultura pod krošnjami: Kk se govori f Črnomli? medgeneracijski vrt Črnomelj

11.8.2022 | 20:00

Predavanje se bo dotaknilo teme narečnega govora – zakaj je le-ta pomemben, kakšno vlogo igra v življenju narečnih govorcev, kako in zakaj prihaja do sprememb v narečjih. Na primeru govora Črnomlja bodo predstavljene razlike in podobnosti v govorih govorcev različnih starostnih skupin ter razlogi zanje.

Vabljeni na izredno zanimivo predavanje, da skupaj izvemo Kk se govôri f Črnomli? Predavanje in diskusijo o črnomaljskem narečju bo vodila Katarina Špringer.