namig za premik

Okrogla miza: Ločevanje odpadkov v Beli krajini, KD

21.2.2022 | 17:00

CILJI DOGODKA

- Letno zviševanje deleža ločeno zbranih odpadkov za 5% letno v naslednjih 4 letih

- Spodbuditi aktivnosti vseh deležnikov za doslednejše ločevanje odpadkov

(gospodinjstva, krajevne skupnosti, društva, komunalna podjetja, občine)

- Ponuditi konkretne rešitve za ločevanje in ponovno uporabo odpadkov;

- Ponuditi konkretne rešitve za gradbene odpadke iz dejavnosti

- Ponuditi konkretne rešitve za sanacijo divjih odlagališč odpadkov

- Dogovoriti način spremljanja rezultatov.

REFERENTI

1. Moderatorka dogodka: Jasmina SPAHALIČ, MOP

2. Andrej KAVŠEK. Župan občine Črnomelj

3. Žaklina ŽNAJDER, Ekologi brez meja

4. Sebastijan ZUPANC, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva

5. Edin BEHRIČ, vodja enote Depo, Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

6. Smo KAVČIČ, direktor Komunalnega podjetja Črnomelj

7. Mag. Bojan KRAJAČIČ, direktor Komunale Metlika, javno podjetje d.o.o.

Vljudno vabljeni!

‹ nazaj