20. Praznik kozjanskega jabolka -  odprtje Grajske poti Podsreda, uprava Kozjanskega parka Podsreda

8.10.2019 | 11:00

Tretji teden 20. Praznika kozjanskega jabolka bo v znamenju delavnice Hiša v parku, odprtja Grajske poti, ustvarjalnice s Hermanom Lisjakom in 7. Aškerčevega večera.

V torek, 8. oktobra bo na gradu Podsreda od 8. do 12. ure potekala delavnica »Hiša v parku«. Delavnico bomo izvedli z učenci OŠ Bistrica ob Sotli v sodelovanju z METRO SR, Zavodom za prostor savinjske regije. Hiša v parku - »Če želimo ohraniti identiteto kozjanske krajine, ni potrebno graditi tradicionalnih kozjanskih hiš iz 19. stoletja, temveč prepoznati njihove prostorske, oblikovne in estetske kvalitete ter jih združiti s potrebami današnjega časa«, pravijo v METRO SR, Zavodu za prostor savinjske regije, s katerim smo izvedeli arhitekturno delavnico z učenci OŠ Bistrica ob Sotli.

V torek, 8. oktobra 2019 bomo v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka odprli Grajsko pot Podsreda. Odprtje bo ob 11. uri na upravi Kozjanskega parka v Podsredi.

2,5 km dolga interaktivna grajska učna pot o biodiverziteti  leži v osrčju Kozjanskega parka in poteka od srednjeveškega trga Podsreda mimo Levstikovega mlina na reki Bistrici ter nato skozi gozd do gradu Podsreda. Pot ima 14 točk in je označena s smernimi in dvojezičnimi slo-ang informacijskimi tablami ter številni animacijski elementi, kjer si bodo obiskovalci lahko prebrali več o izjemni biotski pestrosti in kulturni dediščini ob poti ter se tudi preizkusili v svojem znanju. 

Dela na Grajski poti so zajemala ureditev grajskega ribnika, razširitev poti na določenih delih, postavitev jeklene varovalne vrvi na najnevarnejšem delu poti, postavitev lesenih stopnic na najstrmejšem delu poti, izdelavo kamnitih oblog struge prek poti, postavitev 4 lesenih mostičkov in klopi.

S potjo bomo poskušali nagovoriti obiskovalce, da se na grad podajo peš in si ob tem pridobijo nova znanja o bogati biotski pestrosti okolice.

Grajska pot Podsreda je nastala v okviru projekta »Biodiverziteta – umetnost življenja« z akronimom LIFE Naturaviva (LIFE 16 GIE/SI/000711), v katerem Kozjanski park sodeluje kot partner.

V sredo, 9. oktobra  ob 16. bomo na gradu Podsreda v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje izvedli Hermanovo ustvarjalnico »Ribe v akvariju?« Po ustvarjalnici si bomo ogledali razstavo“HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI”. Obiskal nas bo tudi Herman Lisjak.

Dogodek bo potekal v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka in programa muzejev in galerij »Z igro do dediščine«.

V četrtek, 10. oktobra ob 19. uri bo v Domu krajanov v Podsredi potekal 7. Aškerčev večer, ki bo letos posvečen pesniku Tonetu Pavčku. Pesnikovo življenje in delo bo predstavila literarna sekcija Kulturnega društva Podsreda z gosti. Gospoda Pavčka smo večkrat srečali na Prazniku kozjanskega jabolka.