namig za premik

Posavje v diplomskih in raziskovalnih nalogah: Brežice in njihovi prebivalci v predmarčni dobi, Posavski muzej

1.12.2022 | 18:00

predavanje Veronike Škofljanec Jagodic

Veronika Škofljanec Jagodic, magistrica zgodovine, bo z svojim diplomskim in magistrskim delom, predstavila Brežice kot urbano trgovsko in obrtno središče svoje okolice, ki ga je zaznamovala bližina meje s sosednjima Kranjsko in Ogrsko oz. Hrvaško. Osvetlila bo tudi demografske trende v župniji Brežice v predmarčnem obdobju in izpostavila nekatere zgodovinske vzroke ter dejavnike, ki so vplivali nanje. Informacije, ki jih je pridobila, temeljijo predvsem na podlagi statističnih virov, kot so operat franciscejskega katastra in župnijske matične knjige.

‹ nazaj