Naj srednje podjetje: Willy Stadler - Skupaj z Nemci osvajajo svetovne trge

28.11.2023 | 13:15

Vodja krškega obrata Stanko Ančimer pravi, da z nemškim lastnikom odlično sodelujejo.

Vodja krškega obrata Stanko Ančimer pravi, da z nemškim lastnikom odlično sodelujejo.

Krško - Podjetje Willy Stadler iz Krškega lani z rekordnimi prihodki – Sodijo med vodilne svetovne ponudnike naprav za ločevanje odpadkov – Z nemškim lastnikom odlično sodelujejo – Uspel jim je preboj tudi na ameriški trg – V naslednjem letu načrtujejo gradnjo nove upravne stavbe – Sodelujejo tudi s tujimi univerzami

Podjetje Willy Stadler sodi med vodilne svetovne ponudnike delno ali popolnoma avtomatiziranih naprav za ločevanje in reciklažo odpadkov. Njihovi sortirni sistemi so zmogljivi in izjemno učinkoviti, na kar se zanašajo stranke po vsem svetu. Sedež podjetja je v Nemčiji, leta 1997 pa so proizvodni obrat odprli tudi v Krškem, kjer je bilo na začetku pet zaposlenih, danes pa jih je že 185. V zadnjih letih zaznavajo rast prihodkov, lani so znašali rekordnih 42,3 milijona evrov.

V naslednjih letih bodo polovico prometa ustvarili v Severni in Južni Ameriki.

»Projekti, ki jih delamo, so vedno večji in tudi naši kupci so vedno večja podjetja. Lansko leto so se začeli kazati vidni rezultati preteklega investiranja v trge Severne in Južne Amerike. Predvidevamo, da bomo tam v naslednjih letih ustvarili kar polovico prometa,« pravi vodja obrata v Krškem Stanko Ančimer. Tudi dodana vrednost na zaposlenega se povečuje. Leta 2019 je znašala 67.000 evrov, lani pa že 86.000 evrov, kar je precej več od slovenskega povprečja.

Ančimer ocenjuje, da bodo letos prihodki nižji, okoli 32 milijonov evrov. Zaradi različnih zapletov, kot so nepravočasno prejeta gradbena dovoljenja ali dovoljenja za obratovanje, so bili nekateri projekti odpovedani ali zamaknjeni v naslednje leto. »Kljub temu smo imeli dovolj dela. Promet bo manjši, vseeno pa pričakujemo 12-odstotni dobiček glede na prihodke. Letošnje leto smo izkoristili za notranjo reorganizacijo podjetja, da bomo še konkurenčnejši na trgu. Spremenili smo nekatere procese, veliko vlagamo v digitalizacijo in nove produkte, odpiramo nove oddelke ter se ukvarjamo z razvojem inovacij. To se nam bo obrestovalo v prihodnje. Prepričan sem, da smo pripravljeni na nove izzive in da bomo lažje dosegali zastavljene cilje,« poudarja Ančimer.

Njihova prednost je, da večino naredijo sami in niso toliko odvisni od drugih podizvajalcev.

Njihova prednost je, da večino naredijo sami in niso toliko odvisni od drugih podizvajalcev.

Prihodnje leto bodo začeli graditi novo upravno stavbo.

Lastnik krške družbe je so nemško družinsko podjetje Stadler, ki se lahko pohvali z več kot 200-letno tradicijo. Vse se je začelo z vaško kovačnico v Altshausnu, ki se je po drugi svetovni vojni razvilo v cvetoče kovinarsko podjetje ter se v zadnjih desetletjih vse bolj specializiralo za izdelavo avtomatiziranih sortirnic in strojev v reciklažni industriji. »Z lastnikom Willijem Stadlerjem odlično sodelujemo, nekajkrat letno nas tudi obišče, sicer pa sva stalno v stiku. Nemško in slovensko podjetje se med seboj odlično dopolnjujeta. Lastnik veliko investira tudi v razvoj našega obrata v Krškem, v katerem pokrivamo že večino področij in lahko rečem, da imamo vse pomembnejšo vlogo pri proizvodnji in razvoju naših sistemov,« zatrjuje Ančimer.

OD PROJEKTIRANJA DO MONTAŽE

Njihovi sistemi so popolnoma prilagojeni lastnostnim materiala in želeni učinkovitosti obdelave ter zagotavljajo največjo mogočo čistost ločevanja izhodnih frakcij. »Naša prednost je, da večino naredimo sami in nismo toliko odvisni od drugih podizvajalcev. Poskrbimo za načrtovanje, proizvodnjo, montažo in tudi za zagon naših sistemov. Naše ekipe hodijo po vse, svetu in poskrbijo, da vse deluje, kot mora. Imamo različne lastne patentirane stroje, ki jim ves čas dodajamo nove. Vseskozi tudi stremimo k razvoju in uvajanju najsodobnejših tehnik, zato kupci cenijo našo kakovost,« poudarja vodja obrata v Krškem, v katerem imajo tudi velik sodoben testno-razvojni center. Tu preverjajo delovanje in zmogljivost njihovih strojev, potencialne stranke pa lahko v živo preizkusijo sortiranje materiala.

Nemško podjetje Willy Stadler je leta 1997 proizvodni obrat odprlo tudi v Krškem.

Nemško podjetje Willy Stadler je leta 1997 proizvodni obrat odprlo tudi v Krškem.

VSTOPILI TUDI NA AMERIŠKI TRG

So izvozno naravnano podjetje. V Sloveniji njihove sortirne linije najdemo le v Mariboru, Celju in v Krškem. Prisotni so dejansko na vseh celinah, njihov največji trg je Evropa, veliko prometa pa v naslednjih letih načrtujejo tudi v Ameriki. »Vstop na ameriški trg je bil precej težaven in naporen. Po več letih prizadevanj nam je uspelo prepričati dve največji ameriški podjetji za ravnanje z odpadki in recikliranje, da sta zaradi naše učinkovitosti, prilagodljivosti in kakovosti začeli tesno sodelovali z nami. H gradnji številnih sortirnic za reciklažne materiale v ZDA so pripomogli tudi strogi zakoni v Aziji, ki določajo, da se neobdelani odpadki ne smejo več uvažati,« pojasnjuje Ančimer.

So izvozno naravnano podjetje. V Sloveniji njihove linije najdemo le v Mariboru, Celju in v Krškem.

NOVA UPRAVNA STAVBA

Stanko Ančimer

Stanko Ančimer

Že letos so načrtovali, da bodo v poslovni coni Drnovo, v kateri delujejo, zgradili novo upravno stavbo, v kateri bi bili združeni vsi razvojni in projektantski oddelki. A okoli 12 milijonov evrov vredna naložba se je zaradi pridobivanja dovoljenj nekoliko zamaknila. Predvidevajo, da bodo gradbeni stroji zabrneli v naslednjem letu. Zaradi potreb že zdaj iščejo nove sodelavce, najbolj strojnike, gradbenike, električarje in računalničarje. Da bi prišli do kadra, tesno sodelujejo s šolskima centroma v Novem mestu in Krškem ter s fakultetama za elektrotehniko in strojništvo v Ljubljani in Mariboru. Dijakom in študentom nudijo izvajanje obvezne prakse in počitniškega dela. V tesnem stiku so tudi s tujimi univerzami, največ s tehnično univerzo iz Aachna. Njihovi študentje za magistrske in doktorske naloge redno izvajajo testiranja v razvojno-tehničnim centru v Krškem.

V podjetju se zavedajo, da so zaposleni njihovo največje bogastvo, zato skrbijo za dobro delovno okolje, med letom pa zanje organizirajo številne dejavnosti, kar jih še bolj povezuje in krepi.

                                                                             Besedilo in fotografije: Rok Nose

Srednje velika podjetja

Finalisti izbora za podjetje leta naše regije v kategoriji srednje velikih podjetij so bili poleg Willyja Stadlerja še: Malkom Novo mesto, Papiroti, Rafael in Roletarstvo Medle.

Malkom

Podjetje Malkom iz Novega mesta je, potem ko si je že nabral nekaj izkušenj v gospodarstvu, tudi v Pionirju, januarja leta 1992 ustanovil dipl. gradbeni inženir Marjan Skube, ki je še danes direktor. Na začetku se je podjetje, ki je imelo sprva le od pet do šest zaposlenih, ukvarjalo predvsem z gradbenim inženiringom in pri projektih sodelovalo z več podizvajalci. Postopoma je začelo zaposlovati tudi zidarje in kupovati gradbeno mehanizacijo ter leta 2005 preraslo v razred srednje velikih podjetij. Leta 2019 se je število zaposlenih že približalo številu 70, a je v času epidemije dejavnost podjetja padla za tretjino, nekoliko pa se je zmanjšalo tudi število zaposlenih. Lani je Malkom ustvaril 9.752.383 evrov prihodkov, kar je skoraj za polovico več kot leta 2019, in 647.736 evrov čistega dobička, trikrat več kot tri leta prej. Podjetje deluje na področju nizkih in visokih gradenj, gradi komunalno infrastrukturo in ceste, šole, vrtce, industrijske objekte in stanovanjske hiše.

Papiroti

Podjetje Papiroti s Senovega, ki se ukvarja z izdelavo potiskanih in nepotiskanih vrečk iz papirja, ponujajo pa tudi potiskane ovojne papirje v rolah za pakiranje v industriji ali za zavijanje izdelkov v trgovinah in cvetličarnah, je lani doseglo dober poslovni izid, saj so prihodke s 15 povečali na 22 milijonov evrov. Po besedah direktorja Romana Volčiča je to posledica dolgoletnih izkušenj in kakovostnega dela. Uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo, zato se lahko lotijo tudi najzahtevnejših projektov, kar jim pomeni še dodaten izziv. K lanskemu uspešnemu letu je pripomoglo tudi povečano povpraševanje v tujini, kamor izvozijo kar 80 odstotkov proizvodov, ki jih izdelujejo z minimalnimi vplivi na okolje. Za izdelavo uporabljajo recikliran papir, kar dodatno zmanjšuje obremenitev naravnih virov. V podjetju je 100 zaposlenih, iščejo nov kader v prodaji in tiskarje.

Rafael

Podjetje Rafael iz Sevnice se ukvarja z izvajanjem gradbenih storitev na področju sanacije plazov, mostogradnje, gradnje protihrupnih ograj in geotehnike, od leta 2010 pa so tudi certificiran proizvajalec geotehničnih sider z lastno proizvodnjo v Sevnici. Rafael je družinsko podjetje; leta 1992 ga je ustanovil Rafael Drstvenšek, z elementi korporativnega upravljanja, saj je njegova uprava sestavljena iz družinskih članov ter profesionalnih zastopnikov in dveh prokuristov. Tehnično komercialno področje vodi direktorica Marija Možina, za splošno finančno področje pa je pristojna direktorica Anja Drstvenšek. Vse posle pridobijo prek javnih naročil v Sloveniji, zato je njihov trg vezan na območje celotne države. Zadnja leta v podjetju, ki ima trenutno 50 zaposlenih, zaznavajo rast prihodkov, kar je posledica uspešnega poslovanja in uresničevanja zastavljenih ciljev, ki temeljijo na zadovoljevanju potreb naročnikov in visoki kakovosti gradbenih storitev.

Roletarstvo Medle

Roletarstvo Medle je novomeški proizvajalec rolet, žaluzij in drugih senčil z že skoraj polstoletno tradicijo. Začetki podjetja segajo v leto 1976, ko je Alojz Medle, oče današnjega direktorja Roberta Medleta, začel servisno dejavnost montaže in popravila rolet. Zdaj je v podjetju nekaj manj kot 200 zaposlenih, njihova povprečna mesečna bruto plača se je s 1.794 evrov v letu 2019 do lani dvignila na 2.259 evrov. Prodaja končnih proizvodov poteka po široko razvejani veleprodajni mreži po Sloveniji in v tujini. V razstavno-prodajnih salonih v Novem mestu, Ljubljani, na Jesenicah, na Hrvaškem in v Avstriji so predvsem končnim kupcem na voljo vsi izdelki iz proizvodnega programa. Hitro se prilagajajo potrebam na trgu, oblikujejo in izdelujejo vedno nove dizajne ter zagotavljajo kakovost. Zato uspehi ne izostajajo.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava