Znana podoba mostu zahodne novomeške obvoznice

4.10.2022 | 13:10

Znana podoba mostu zahodne novomeške obvoznice
Takšen naj bi bil novomeški novi most

Takšen naj bi bil novomeški novi most

Novo mesto - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila zmagovalno natečajno rešitev cestnega mostu čez reko Krko na načrtovani zahodni obvozni cesti Novega mesta in s tem prvič razkrila njegovo bodočo podobo.

Najustreznejšo arhitekturno rešitev mostu, ki bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo, je zasnoval Marjan Pipenbaher s široko ekipo strokovnjakov, v ideji pa predvidel gradnjo mostu brez opornikov v reki, ločene površine za ranljivejše udeležence v prometu in najvišjo mero ohranjanja obstoječe vegetacije. Motorni promet bo tako potekal po nizkem betonskem mostu z masivno podobo, pod njim pa se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje.

Most, ki bo Brod in Srebrniče povezoval s Češčo vasjo in Grobljami, je zasnoval Marjan Pipenbaher, arhitekt Pelješkega mostu.

Most, ki bo Brod in Srebrniče povezoval s Češčo vasjo in Grobljami, je zasnoval Marjan Pipenbaher, arhitekt Pelješkega mostu.

Avtorji zmagovalne natečajne rešitve so se »s posebno pozornostjo posvetili prostoru pod mostno konstrukcijo, navezavam peš in kolesarskih poti na brv in širši krajinski ureditvi, ki jo prikažejo kot potencial kvalitetno definiranih ureditev za meščane in prebivalce zahodnega dela Novega mesta, kjer je predviden obsežnejši razvoj stanovanjskih, gospodarskih in športno rekreacijskih površin,« so zapisali na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije. Natečajna rešitev predvideva krajinsko ureditev na način, da ločnica med obstoječo krajino in novimi posegi ne bo vidna, predvidena pa je tudi intenzivnejša obrežna zasaditev, ki bo dopolnjevala obstoječo vegetacijo.

V naslednjem koraku izgradnje mostu zahodne novomeške obvoznice sledi izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, k temu pa bo pristopila investitorica projekta Direkcija RS za infrastrukturo.

R. M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava