dolenjska

Civilna iniciativa zahteva razveljavitev državnega prostorskega načrta

27.5.2020 | 18:25 | B. Blaić

Tretja razvojna os bi v Mačkovcu in Ločni potekala tik ob stanovanjskih hišah in ločila ta del Novega mesta na dva dela. (Vizualizacija: 3ROS-jug)

Tretja razvojna os bi v Mačkovcu in Ločni potekala tik ob stanovanjskih hišah in ločila ta del Novega mesta na dva dela. (Vizualizacija: 3ROS-jug)

Novo mesto - Na pobudo sveta KS Ločna - Mačkovec je bila med 29. aprilom in 11. majem ustanovljena civilna iniciativa 3ROS-jug, ki bo v prihodnje sodelovala v postopkih priprave dokumentacije in izdaje dovoljenj za gradnjo tretje razvojne osi od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod do priključka Maline.

Kot nam je povedala predstavnica civilne iniciative 3ROS-jug Mateja Jaklič, je vanjo vključenih več kot 350 prebivalcev novomeške in sosednjih občin.

Jakličeva pravi, da se zavzemajo za umestitev hitre štiripasovne cestninske ceste, ki je namenjena predvsem evropskemu tranzitu, izven stanovanjskih sosesk Novega mesta. Med drugim zahtevajo javno razkritje strokovnih rešitev – študij variant – poteka trase južnega kraka tretje razvojne osi iz leta 2008. Vlada je namreč leta 2009 sprejela sklep, s katerim je kot najustreznejši potek prvega dela južnega kraka tretje osi potrdila varianto, po kateri bi se nova štiripasovnica na dolenjsko avtocesto priključila pri Lešnici. Mačkovca nobena od študij variant sploh ni obravnavala kot mogočega priključka za tretjo razvojno os.

»Sedanja trasa je bila v resnici vsiljena s strani lokalne in državne oblasti. Izbrana trasa ni bila nikoli argumentirana kot najprimernejša z okoljskega, prostorskega, gradbeno-tehničnega in ekonomskega vidika,« pravi Jakličeva.

Zaradi tega v civilni iniciativi 3ROS-jug zahtevajo razveljavitev državnega prostorskega načrta (DPN) v delu, ki določa priključevanje tretje osi na avtocestnem priključku Novo mesto vzhod s potekom skozi naselja Novega mesta. Namesto gradnje na vzhodu se zavzemajo za čimprejšnji začetek gradnje zahodne obvoznice, ki je načrtovana za razbremenitev novomeškega prometa.

‹ nazaj

Komentarji (29)

27.5.2020 3 (8) (5)Ocenimiha 
Res škoda da se take stvari dogajajo. Občutek imam, da ne bomo nikoli videli te obvoznice. Pa tudi ne vem kako bo zdaj s temi EU sredstvi. Kar se tiče obvoznice skozi Lešnico, je to neumnost, noben je ne bo uporabljal. Tam je tudi ni treba sploh gradit, ker bo to stran vržen denar.
27.5.2020 2 (7) (5)OceniJožko 
Kot je videti, bi cesta potekala NAD stanovanjskimi hišami-po viaduktu in ne OB njih. Pa še konkretno protihrupno ograjo ima.
28.5.2020 3 (6) (3)OceniMarkus 
Pogumno in edino pravilno ravnanje prebivalcev KS Ločna - Mačkovec, ki jim bo ta novi avtocestni križ zarezal direktno čez naselje, ki je že zdaj pretirano obremenjeno z obstoječo avtocesto. Poleg tega je popolnoma zgrešeno, da se tretja os gradi na vhodnem robu Novega mesta pod izgovorom, da bo ta cesta služila kot "vzhodna obvoznica," če tu že stoji obstoječa infrastruktura, ki služi temu namenu (Adrijaničeva in Belokranjska cesta). Veliko boljša rešitev bi bila izgradnja le te na zahodnem robu, saj tu ni nobene primerljive ceste, ki bi služila namenu povezovanja severnega in južnega dela mesta -- tako se moramo posledično prebivalci tu voziti po centru in različnih obstranskih cestah, da se prebijemo iz severa na jug. Kdor dvomi naj jasno pogleda zemljevid (https://www.google.com/maps/place/8000+Novo+mesto,+Slovenia/) in obstoječo cestno infrastrukturo na vzhodu in zahodu.
28.5.2020 3 (4) (1)Ocenimiha 
Rabimo obe obvoznici. Adrijaničeva cesta ne more biti obvoznica ker je mestna cesta. Tudi zaradi Revoza in TPV ja rabimo to obvoznico, drugače bomo imele vse te kamione v mestu ...
28.5.2020 4 (4) (0)OceniTrue Truic 
Obvoznica je morala biti prioriteta MONM. Predvsem takrat, ko je bilo še moč črpati sredstva iz EU sredstev.. Tudi jaz sem mnenja, da ne bomo tako zlepa uredili tranzita skozi Nm- kar se je naredilo s pomoćjo EU sredstev se je naredilo ( v NM- je to Gl. trg, ki je dobil prednost pred obvoznico.....) Tranzit bo tako še nekaj časa tak kot je...se je potrebno kar sprijazniti s tem. Zakaj je in bo ostalo kar nekaj časa še tako, je odgovor na drugem naslovu - rotovškem.
28.5.2020 2 (3) (1)OceniPaf Dedi 
Dragi miha, Jožko in ostali podobno misleči, naj vam najprej razložim, zakaj smo večina prebivalcev KS Ločna-Mačkovec proti 3. razvojni osi skozi naše naselje. Če se vrnemo daleč v preteklost, cca 40 let nazaj, je imela Občina ta koridor rezerviran za mestno obvoznico. Takrat je bilo na območju današnje Ločne in Mačkovca le nekaj domačij, skratka podeželje in mestna obvoznica takrat niti ne bi bila nič spornega. Če skočimo nazaj v sedanjost, imamo tukaj veliko stanovanjsko naselje Ločna, Mačkovec in Pod Trško goro, ki so se začela razraščati konec 70-ih in v začetku 80-ih let prejšnjega tisočletja, torej po določitvi trase mestne obvoznice. Glede na ta dejstva, je umestitev mestne obvoznice že nekoliko sporna, vendar bi se prebivalci s tem še nekako sprijaznili, saj bi kot takšna koristila mestu, saj bi razbremenila promet. Srž problema pa je v tem, da je MONM ta koridor odstopila državi za umestitev tretje razvojne osi.
28.5.2020 3 (4) (1)OceniPaf Dedi 
Razumeti je treba, kaj pravzaprav pomeni tretja razvojna os. To je tranzitna hitra cesta, ki služi predvsem tranzitu tovornega prometa, bodisi z navezavo na obstoječo AC omrežje in kasneje na severni krak 3. RO iz Celjskega konca in naprej južno po Balkanu. To pomeni po domače zelo prometna avtocesta, ki pa je, kot vemo, plačljiva, z vinjeto. Vprašati se moramo, kaj bi torej takšna plačljiva cesta pomenila za mesto? Razen, da bi generirala vrsto negativnih vplivov, kot so hrup (kljub protihrupnim ograjam), onesnaženje s trdimi delci, kjer je Novo mesto že tako in tako v vrhu onesnaženosti v Sloveniji, vibracije… ne prav dosti pozitivnega. Vsaj za Novo mesto in njegove prebivalce ne. Razen mogoče za Revoz, ki bi imel omogočen lažji transport tovornih vozil. Pozabljamo pa, da ima taisti Revoz direktno v dvorišče speljano železnico, ki je ne uporablja, kar je skregano z logiko in se bi morali vprašati (oziroma odgovorne), zakaj je temu tako?
28.5.2020 2 (3) (1)OceniPaf Dedi 
Torej povprečni občani, oziroma zaposleni v Novem mestu, ki se vozijo z okoliških naselij ali celo Bele Krajine te ceste prav gotovo ne bi množično uporabljali, saj se že sedaj recimo iz smeri Trebnjega v veliki večini ne vozijo po AC ampak po stari cesti (če ne verjamete, pojdite na eno izmed parkirišč tovarne Krka ali Revoza in preštejte število avtomobilov z (letnimi) vinjetami. Jih je zelo malo. To je tudi odgovor na vprašanje, zakaj bi bila trasa na Lešnici boljša rešitev. S tem bi se izognili strnjenim stanovanjskim naseljem in še vedno omogočili tistim, ki bi cesto uporabljali hitrejši dostop iz npr. Bele Krajine v NM in naprej. Tukaj sploh še nisem omenil, da pri umestitvi trase niso upoštevali mnenja javnosti in še cel kup nepravilnosti se je zgodilo, s katerimi bi se pravzaprav moralo ukvarjati sodišče....
28.5.2020—   (4) (4)Ocenimiha 
Nekam pozno ste se spomnili a ne? Pa tut če je bila trasa definirana pred 40 leti, zakaj se je gradilo v neposredni bližini te trase, saj se je že ves čas vedelo. Kar se tiče Lešnice, kakor pravim.. nima smisla graditi tam, ker jo nihče ne bo uporabljal, bo stran vržen denar. Pa še to, ne čez moj vrt, naj gre čez drugo vas. A druga vas je pa manj vredna kot vaša vas? Nimate argumentov ... Niste me prepričali.
28.5.2020 2 (4) (2)OceniJožko 
Dedo, navedel sem, da bo predvidena cesta, če jim uspe, speljana kot viadukt s konkretno protihrupno ograjo. Ne bi pa želel stanovati izpod ali ob tem viaduktu. Tudi vsi ostali, ki to traso zagovarjajo ali samo opazujejo razvoj dogajanja, zagotovo ne. Viadukt, ki gre v Revoz, ko si že omenil, je bil predviden prav za to - da razbremeni ceste. Prek njega naj bi vsak dan predvidoma odpeljalo šest kompozicij vlakov v širni svet, na njem pa bi se odvijal tudi premik vagonov predvidoma tudi 24 ur na dan. Torej vsaj delu Šmihelčanom bi vzelo mirno okolje. Sedaj več ali manj sameva. Za primerjavo z vašim primerom: za gradnjo viadukta in širitev tovarne, tedanje IMV, se ni vprašalo nikogar. Če je bilo za izvedbo treba podreti kar nekaj hiš, se jih je podrlo in pika, konec debate. Povsem razumljivo je, da se borite za traso, ki naj bi vas obšla. Razumeti pa morate, da bo druga trasa, kjer bo pač speljana, vzela mir v tem primeru, vsaj nekaj drugim ljudem. Taka je cena razvoja sodobne družbe.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava