dolenjska

Proti gradnji centra za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov

24.4.2024 | 19:15 | M. Ž.

Žužemberk - Včerajšnjega zbora občanov glede načrtovane gradnje centra za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov, ki ga je žužemberški župan Jože Papež sklical na podlagi pobude in zahteve Civilne iniciative ZA občanom in okolju prijazno Občino Žužemberk(CI) in zbranih 439 podpisov občanov, se je kljub zgodnji uri, bil je ob štirih popoldne, zbralo veliko ljudi. Prišlo je 106 občank in občanov iz naselij Žužemberk in Zafara, ki so lahko tudi glasovali o sklepih zbora, 25 iz drugih krajev v občini in 5 iz drugih občin. Odločno so dali vedeti, da gradnji omenjenega centra, ki ga na nekdanjem peskokopu na Kleku načrtuje podjetje Eltim, nasprotujejo.

Zeleni kartončki za potrditev predlaganih sklepov Civilne iniciative ZA  občanom in okolju prijazno Občino Žužemberk. (Foto: M. Ž.)

Zeleni kartončki za potrditev predlaganih sklepov Civilne iniciative ZA občanom in okolju prijazno Občino Žužemberk. (Foto: M. Ž.)

Na predlog CI so sprejeli pet sklepov, med drugim so podjetje pozvali, da takoj preneha z aktivnostmi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo centra in o tem v roku 30 dni od dne sklica zbora občanov pisno seznani zastopnike CI in Občino Žužemberk, občinsko upravo pa, da pripravi sklep za podajo negativnega mnenja za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga na prvi seji obravnava občinski svet, ter dopolnila k spremembi OPPN poslovna cona Klek, ki prepoveduje gradnjo objektov za predelavo gradbenih odpadkov in objektov namenjenih za sežiganje odpadkov v poslovni coni.

V imenu civilne iniciative je govoril Iztok Gliha.

V imenu civilne iniciative je govoril Iztok Gliha.

Kot je na zboru krajanov povedal Iztok Gliha iz omenjene iniciative, so večkrat poudarili, da CI nima nič proti županu oziroma občini, »od njih želimo le podporo, tako kot so jo oni v času volitev od nas«. Med prednosti, ki jih v izgradnji centra vidijo, je pravzaprav le bližina in dostopnost centra za občane, zato pa je nanizal kar nekaj slabosti, med njimi, da se bodo gradbeni odpadki na Klek vozili iz širše okolice, da se bo povečal promet težkih vozil, s čimer se bo povečal tudi izpust plinov in hrup, da bo predelava gradbenih odpadkov povzročala hrup in prah, zaradi česar bo prišlo do onesnaženja okolice, izcedne vode, ki bodo pri tem nastajale, pa bodo onesnažile tudi vodne vire; skratka, zmanjšana bo kakovost življenja, vrednosti njihovih nepremičnin pa bo padla. »Zato bomo uporabili vse zakonske podlage in pravice, da preprečimo gradnjo centra,« je poudaril.

Pred glasovanjem predstavitve

Na začetku zbora krajanov je Manica France Klemenčič, ki je na občini zaposlena kot urbanist, prestavila kronologijo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek, ki ga je občinski svet soglasno sprejel oktobra 2016, in tudi kaj se lahko gradi v ureditveni enoti, ki je predmet obravnave. Prav tako se je dotaknila prodaje samih zemljišč podjetju Eltim, saj je že pred zborom občanov in kasneje tudi na samem zboru letelo kar nekaj kritik na župana glede prodaje parcel. Kot je povedala, so zemljišča prodali na javni dražbi, izvedenec in cenilec za gradbeno stroko pa je ocenil, da vrednost degradiranega območja znaša 2 evra za kvadratni meter. Na javno dražbo je sodelovalo le podjetje Eltim, s katerim je občina, ker je izpolnjeval vse pogoje, tudi sklenila prodajno pogodbo v vrednosti 58.720 evrov brez DDV.

Župan Jože Papež (v sredini)

Župan Jože Papež (v sredini)

Zbranim so predstavniki podjetja predstavili tudi, kako bi center izgledal, da je bilo izdelano poročilo o vplivih na okolje, ki ima vrsto ukrepov, ki bodo tudi preverjeni v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja pred samim začetkom predelave. Omenjeno poročilo tudi določa, da lahko center odpadke drobi največ osem ur v dnevnem času in ne ponoči, prav tako mora ob mletju zagotavljati vlaženje materiala, kar naj bi preprečevalo nastajanje prahu, uporabljena voda pa mora biti ustrezno prečiščena.

Darko Perko, direktor podjetja Eltim, je povedal, da so kot izvajalci že nosilci okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na gradbišču in za vnos zemeljskih izkopov. Želja je, da se v centru pobere lokalne odpadke, je dejal in dodal, da se isti center se umešča v Ivančni Gorici in v Novem mestu. »Mi kot zavezanci okoljevarstvenega dovoljenja imamo evidenčne elektronske liste, ki jih nenehno preverja ministrstvo ter smo dolžni poročati, kje in kaj delamo.«

Izredna seja

Župna Jože Papež je v izjavi za STA poudaril, da razume pomisleke krajanov, a verjame, da bodo pristojne ustanove izdale potrebna dovoljenja le, če bo investitor izpolnjeval vse okoljevarstvene in druge pogoje. Napovedal je, da bo izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali na zboru krajanov sprejete sklepe, sklical v roku enega meseca.

Zvočni zapisi

Iztok Gliha iz Civilne iniciative Žužemberk o tem, zakaj nasprotujejo centru

Župan Žužemberka Jože Papež o problematiki centra

‹ nazaj

Galerija (17)

zbor obcanov02
zbor obcanov05
zbor obcanov06
zbor obcanov07
zbor obcanov08
zbor obcanov09
zbor obcanov10
zbor obcanov16
zbor obcanov24
zbor obcanov33
zbor obcanov35
zbor obcanov39
zbor obcanov48
zbor obcanov63
zbor obcanov65
zbor obcanov67
zbor obcanov69

Komentarji (4)

29d nazaj—   (3) (3)OceniPodgurc5 
Joj civilna iniciativa... Ko se je sprejemal OPN in OPPN ste bi bili vsi tiho, sedaj pa neko protestiranje - brez kakršnih koli strokovnih argumentov. Prav od daleč se vidi, da je to izključno napad na aktualnega župana... Najbližja hiša oddaljena za 300, 400 m. Kar naženite še tiste redke ki želijo investirati v vašo občino, ... 2€ po m2 je rodovitna njiva, ne pa neko kamenje, za katerega sanacijo je treba vložiti še naslednjih 700.000€. Pa predlagam zaporo vseh cest v bližini Krke, da se ne bo slučajno voda iz kamenja in asfalta spirala v reko. Če je tako, bo Žužemberk še naprej nazadoval, že tako se ljudje odseljujejo in ima nadpovprečen negativni prirast, kar -7,7! Novinarji bi lahko napisali naslov tudi tako: Župan prihranil 700.000€ za sanacijo kamnoloma, a opozicija vseeno nezadovoljna.
28d nazaj—   (2) (2)Oceniokoljska.pisarna@rovo.si 
Po naši oceni ROVO glede opisa omenjenega območja v bivšem kamnolomu, gre za funkcionalno degradirano območje (FDO) katerem je največ temu posledično do-prineslo neskladno rudarjenje z rudarskim načrtom pridobivanje mineralne surovine. Zato smo v ROVO mnenja, da omenjeni prostor predstavlja nezadostno in premalo izkoriščen prostor za naprave, ki ne sodijo v zgoščena stanovanjska naselja, na zaščitena vodovarstvena območja VVO ali v območja NATURA 2000, nič od tega ni v omenjenem prostoru kar pomeni, da za omenjeni zbirni center za nenevarne gradbene odpadke, ni nobenih pomislekov tudi glede okoljskih standardov. Če pa ti obstajajo; dajmo se presenetiti! Ne razumemo pa navajanje nekaterih prisotnih na zboru, da se bodo gradbeni odpadki na Klek vozili iz širše okolice, kjer se problematizira povečanje prometa težkih vozil, s čimer se bi povečal tudi izpust plinov in hrup, da bo predelava gradbenih odpadkov povzročala hrup in prah, zaradi česar bo prišlo do onesnaženja okolice, izcedne vode, ki bodo onesnažile tudi vodne vire! Očitno je nekdo nekje prebral za emisije kakšne druge naprave kot so separacija, asfaltne baze ali betonarne. Pri tem ni korektno zavajati javnost o škodljivih vplivih, ki naj bi jih povzročal predvideni zbirni center za nenevarne gradbene odpadke. Zakaj? To ni ZC kot ga ima Komunala Novo mesto oz. separacija ali betonarna. Pridobivanje okoljevarstvenih in ostalih dovoljenj za investitorja oz. nosilca nameravanega posega, ne bo enostavna zadeva predvsem zaradi postopkov na MOPE, ki so osnovni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja v vsakem primeru, bo to dolga in trnova pot.
28d nazajOceniŠpela 
Dragi Podgurc5. Ti si od tukaj in očitno eno od trobil aktualnega vodstva občine. To vodstvo je naredilo tudi kaj dobrega za občane, to jim ni kaj očitati. Očita pa se lahko vsem, vključno z aktualnim in bivšim županom, da marsikaj ni bilo narejenega v dobrobit občanom občine. Na zboru občanov je bila na začetku in ob uvodni besedi župana dan očitek svetnikom, ki so potrjevali omenjeni OPN. Bil je potrjen, ok. Na zboru občanom sem pričakovala tudi zagovor osebe (vsi vemo kdo je to) katero je župan na uvodni besedi omenjal in očital da je on zaslužen za sklic tega zbora krajanov. Žužemberk je še daleč od tega, da se bo razvijal v dobro občanom, saj so tukaj interesi posameznikov, ki so ali na oblasti ali njihovi senci, lahko rečem tudi opoziciji. Dokler bo tako tudi napredka ne bo. Sicer pa je bil zbor občanom na trenutke videti kot komedija zmešnjav in medsebojnega očitanja kdo je kaj naredil in kdo ne.
28d nazaj 1 (1) (0)OceniCveta 
Dobro bi bilo, da bi se zaupalo stroki, ne pa populizmu civilne iniciative. Naj okoljevarstveniki povedo svoje. Je pa zanimivo, kako se je najprej govorilo o sežigalnici, potem o nevarnih odpadkih. Ne vem od kdaj so kamen, beton in asfalt nevarni odpadki. Le kaj se bodo še spomnili. Eno samo zavajanje, občina pa očitno ne zna najbolj komunicirati.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava