Krka v Krškem: CI zahteva izredno sejo občinskega sveta

21.9.2023 | 13:30

Krkina tovarna v Krškem (Foto: arhiv DL)

Krkina tovarna v Krškem (Foto: arhiv DL)

Krško - Civilna iniciativa Videm, Stara Vas, Krško nasprotuje načrtovani širitvi Krkinih zmogljivosti v Krškem. Občinske svetnike je zato pozvala, naj na današnji seji odločijo o morebitni izredni seji na to temo. Vodstvo krške občine bo odločitev o seji prepustilo svetnikom.

Na krški občini so povedali, da naj bi o morebitni oktobrski izredni seji danes ali kasneje odločili svetniki. Dodali so, da je sicer župan Janez Kerin nameraval omenjeno problematiko uvrstiti na novembrsko redno sejo.

Kot so pojasnili v civilni iniciativi, predlagani časovni okvir obravnavanja problematike Krke zanje ni sprejemljiv. Zato so svetnike pozvali, naj o omenjeni seji odločijo na današnji redni seji.

Civilna iniciativa Videm, Stara Vas, Krško, nasprotuje (tako kot, kot smo poročali, Mestna četrt Krško) načrtovani gradnji Krkine Sinteze 2 oz. širitvi njenega tamkajšnjega obrata "v samem centru mesta". Skrbi jih namreč umestitev dodatnih količin "nevarnih in eksplozivnih snovi" v Sintezi 2.

Kot so zapisali pobudniki, so že leta 2021 izpostavili zaskrbljenost, ker bo po njihovih podatkih maksimalna količina skladiščenih nevarnih snovi na Krkinem območju v Krškem dosegala 670 ton.

Kot še menijo, gre za preselitev te dejavnosti iz Novega mesta v Krško. Krka pa naj bi po njihovem mnenju v Krškem skladiščila nevarne snovi z nevarnimi lastnostmi oz. jedke, vnetljive, oksidativne, strupene in okolju nevarne snovi. Kljub temu, da so v Krki presodili, da je tveganje za okoljske nesreče med obratovanjem zanemarljivo, pa imajo glede tega pomisleke, so še dodali.

V Krki so, kot smo poročali, na omenjene domneve medijem odgovorili, da je bila v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta izvedena celovita presoja vplivov na okolje, ki je potrdila primernost lokacije za nameravano dejavnost.

Na osnovi gradbenega dovoljenja, okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja je Krka v Krškem leta 2011 zgradila in zagnala obrat za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 1. Zaradi potreb po povečanju zmogljivosti za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in ne zaradi selitve proizvodnje od drugod je nato pristopila k projektu, ki vključuje gradnjo novega obrata Sinteza 2 oz. skladišča tekočih surovin, kemijsko-analitskega razvojnega centra in sodobne naprave za celovito čiščenje odpadne vode.

Vsi obrati v Krškem so projektirani in bodo zgrajeni v skladu z zakonskimi zahtevami in standardi, vključno z direktivami EU ter z uporabo najnovejših razpoložljivih tehnik za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic za okolje. V načrtovanem skladišču tekočih surovin tudi ne bodo skladiščili hlapljivih organskih snovi, ki so med sabo združljive. Njihovo mešanje ne more povzročiti eksplozije. Vpliv dejavnosti in nesreče je omejen na ožje območje proizvodnega kompleksa, zato je primerjava z uničenjem okolice z nekaj tisoč letalskimi bombami popolnoma neutemeljena, so med drugim zapisali v Krki.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava