Država po 30 letih ureja odkupe zemljišč za regulacijo potoka Gabernica

7.6.2023 | 09:40

Vizualizacija HE Mokrice (Vir: HESS)

Vizualizacija HE Mokrice (Vir: HESS)

Brežice - Pred 30 leti je država v okviru urejanja območja okoli načrtovane Hidroelektrarne (HE) Mokrice izvedla regulacijo potoka Gabernica v občini Brežice, a pri tem ni uredila vseh razmerij z lastniki zemljišč. Ta ministrstvo za naravne vire in prostor z okoli 60 lastniki ureja šele zdaj.

Pri urejanju območja okoli načrtovane HE Mokrice, katere gradnja zaradi pritožb Društva za preučevanje rib Slovenije še vedno ni stekla, je država v 90. letih prejšnjega stoletja izvedla regulacijo potoka Gabernica. Strugo potoka je speljala po novi trasi mimo naselja Mostec in uredila nov izliv v reko Savo.

Ker je bila nova struga speljana tudi po zasebnih zemljiščih, bi jih morala država odkupiti, a tega ni uredila. Kot pravijo na Občini Brežice, so bili odkupi načrtovani, a niso bila izvedena plačila. Prav tako niso bila urejena lastniška razmerja z zasebnimi lastniki, kar bi morala narediti država oz. pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor. Zato je občina leta 2013, ko je bila sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu za HE Mokrice, zahtevala, da je uredba pravna podlaga za ureditev razmerij in odkupov zemljišč ob potoku Gabernica.

Vse potrebno država ureja zdaj. Kot so povedali na ministrstvu za naravne vire in prostor, trenutno urejajo lastniška razmerja z okoli 60 lastniki zemljišč. Skupno gre za šest hektarjev površin, katerih odkupno vrednost je sodni cenilec kmetijske stroke ocenil na okoli osem evrov za kvadratni meter. Skupno bo morala torej država lastnikom izplačati za okoli 480.000 evrov odškodnin. Odkup zemljišč v imenu države opravlja javno podjetje Infra.

Na vprašanje, zakaj odkupi zemljišč vključno z izplačilom odškodnin niso bili urejeni že pred 30 leti, na ministrstvu odgovarjajo, da je šlo "za različne izzive, ki so povezani s pravnim prometom z zemljišči, kot je na primer neurejeno lastništvo nepremičnin in podobno". Ob tem zagotavljajo, da odkupe zemljišč danes, tam kjer so potrebni, izvajajo sproti.

In koliko je še tovrstnih primerov, ko država ob izvajanju posegov v zasebna zemljišča ni uredila lastninskopravnih razmerij z lastniki? Na direkciji za vode, ki deluje v okviru ministrstva na naravne vire in okolje, pravijo, da kar se tiče njihovih pristojnosti, "morda obstajajo še posamični primeri neurejenih lastninskopravnih razmerij, ki pa so redki in so povezani z različnimi ovirami v zvez s pravnim prometom z zemljišči".

"Odkupe zemljišč direkcija za vode kot upravljavec vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države izvaja sproti ter skozi letne načrte pristopa k urejevanju zemljiško pravnih razmerij na daljših odsekih vodotokov. V kolikor se odkrijejo posamezna lastniško neurejena razmerja iz preteklosti, se uredijo sproti in se k temu pristopi proaktivno," so navedli.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava