Varnost dobra, najbolj pa bolijo vlomi in tatvine. Kako sobivati z Romi?

2.6.2023 | 08:20

Tamara Bizjak, načelnica PP Šentjernej, in Andrej Zbašnik, v.d. direktorja PU Novo mesto, sta se udeležila občinske seje v Šentjerneju.

Tamara Bizjak, načelnica PP Šentjernej, in Andrej Zbašnik, v.d. direktorja PU Novo mesto, sta se udeležila občinske seje v Šentjerneju.

Šentjernej - Med aktualnejšimi točkami na nedavni občinski seji občine Šentjernej je bila gotovo predstavitev varnostnega stanja v občini. Ljudi seveda zanima, v kako varni občini živijo, kakšna je policijska statistika.

Andrej Zbašnik, v.d. direktorja Policijske uprave Novo mesto, in Tamara Bizjak, načelnica Policijske postaje Šentjernej, sta poudarila, da šentjernejski občani živijo v varnem okolju, da pa občutek ni vedno tak, še zlasti pri tistih, ki so bili kakorkoli oškodovani oz. prizadeti v raznih kaznivih dejanjih.

Tamara Bizjak

Tamara Bizjak

Kot je povedala Tamara Bizjak, so lani obravnavali 187 kaznivih dejanj, od tega je bilo ovadenih 133 oseb, preiskanost pa je bila 55,1 odstotna. Letos so policisti do sedaj obravnavali 115 kaznivih dejanj, ovadenih je  35 oseb, preiskanost pa je 50 odstotna. Vlomov in tatvin je bilo lani 9, letos zaenkrat eden. Po zagotovilih načelnice so se osredotočili prav na slednje, »saj to ljudi najbolj boli. Raziskanost premoženjskih deliktov je bila lani 37,4- odstotna,« je odgovorila na vprašanje svetnika Janija Selaka, ki je spraševal o vlomih in tatvinah - zanimalo ga je, ali ima policija sama dovolj svojega in usposobljenega kadra, da takim dejanjem pride do konca.

Med prometnimi nesrečami so se letos na šentjernejskem območju zgodile le tiste z materialno škodo, brez poškodb. Stanje je ugodno, je poudarila načelnica. Drugače pa je pri kršenju javnega reda in miru.

Razprava seveda ni minila brez omenjanja težav pri sobivanju z romsko skupnostjo, a več o razpravi v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Zbiranje podpisov svetniki pozdravili

Za govornico župan Jože Simončič

Za govornico župan Jože Simončič

Dobro sodelovanje s policijo je izpostavil šentjernejski župan Jože Simončič, ki je svetnike seznanil s postopkom zbiranja podpisov na upravni enoti za spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predlog sprememb Zakona o starševskem varstvu, predlog sprememb Zakona o urejanju trga dela in predlog sprememb Zakona o voznikih s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij. Simončič je skupaj s še desetimi župani jugovzhodne Slovenije in Posavja predlagatelj omenjenih sprememb.

Varnost dobra, najbolj pa bolijo vlomi in tatvine. Kako sobivati z Romi?

Svetniki so to pobudo močno pozdravili. Svetnik Aleš Trbanc je dejal, da je na svetnikih, da to podprejo in da se potrebni podpisi zberejo: »Enkrat nas bodo v Ljubljani le slišali«. Marija Bauman Martinčič pa je dodala, da je to priložnost za vse, ki vedno le kritizirajo problematiko z Romi, da zdaj nekaj tudi naredijo.

O čem so še odločali

Varnost dobra, najbolj pa bolijo vlomi in tatvine. Kako sobivati z Romi?

Svetniki so se na zadnji seji seznanili tudi z letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2023, ki ga je predstavila predsednica Janja Košak; dali so soglasje k letnemu poročilu Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2022 ter k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2023; podali so pozitivno mnenje k imenovanju Luke Blažiča za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Občinski svet je potrdil poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2023 in tudi sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej in sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej.

Za predstavnico v svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto so potrdili Patricijo Pavlič, trije predstavniki v svet zavoda Osnovna šola Šentjernej pa bodo po novem Anita Nose, Sebastjan Kos in Marjetka Rangus.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentarji (1)

2.6.2023 2   (2)   (0)   Ocenitoto 
Pri sobivanju z Romi ni problem problem je sobivanje z cigani in to naši vladajoči nočejo priznati nehajte mešat Rome z cigani

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava