dolenjska

Tudi župani bi imeli višje plače

2.2.2023 | 14:10 | Nuša Vavtar

»Plače vsekakor niso sorazmerne s stopnjo odgovornosti,« meni novomeški župan Gregor Macedoni. (Foto: I. Vidmar)

»Plače vsekakor niso sorazmerne s stopnjo odgovornosti,« meni novomeški župan Gregor Macedoni. (Foto: I. Vidmar)

Tudi župani bi imeli višje plače
Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič pravi,  da nepoklicno opravljanje funkcije ne pomeni zmanjšanja obsega nalog,  obveznosti in odgovornosti. (Foto: arhiv DL)

Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič pravi, da nepoklicno opravljanje funkcije ne pomeni zmanjšanja obsega nalog, obveznosti in odgovornosti. (Foto: arhiv DL)

Črnomaljski župan Andrej Kavšek si želi, da bi sistem dopuščal, da lahko tiste, ki si to zaslužijo, tudi nagradi. (arhiv DL)

Črnomaljski župan Andrej Kavšek si želi, da bi sistem dopuščal, da lahko tiste, ki si to zaslužijo, tudi nagradi. (arhiv DL)

Sevniški župan Srečko Ocvirk meni, da so plače županov nesorazmerne. (Foto: arhiv DL)

Sevniški župan Srečko Ocvirk meni, da so plače županov nesorazmerne. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Župani za spremembe v plačah – Plače niso sorazmerne s stopnjo odgovornosti, ki jo prevzemajo z opravljanjem te funkcije – Za privabljanje in zadržanje kakovostnih kandidatov nujne spremembe

V Skupnosti občin Slovenije (SOS) so na nedavnem srečanju z ministrico za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pozvali k ustreznemu ovrednotenju dela vodstev občin in prenovi plačnega sistema.

V SOS pravijo, da na problematiko plačnih nesorazmerij med javnimi uslužbenci in funkcionarji opozarjajo že vsaj 10 let. »Ves čas opozarjamo na izrazite anomalije med plačami najvišje uvrščenih javnih uslužbencev v lokalnih skupnostih (npr. direktorji občinskih uprav in javnih zavodov) v korelaciji s plačami županj in županov,« je kritičen kočevski župan in predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju umešča župane in županje v plačne razrede glede na število prebivalcev v občini na dan nastopa mandata. Tudi sevniški župan Srečko Ocvirk pravi, da so »glede na spremembe v plačnem sistemu javnih uslužbencev v zadnjih desetih letih plače županov ostale nesorazmerne z drugimi.«

Kot pravi Prebilič, ki se pri tem sklicuje na podatke Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), so se povprečne bruto plače funkcionarjev v lokalnih skupnostih v obdobju od 2018 do 2022 povečale le za 1,5odstototka, medtem ko je rast plač v celotnem javnem sektorju v tem obdobju znašala 18,3 odstotka, plače uradnikov v upravah lokalnih skupnosti pa so se povečale za 15,6 odstotka. »Plače funkcionarjev sodne oblasti so se v istem obdobju povečale za 1,8 odstotka, pa jim je bil podeljen dodatek,« pravi Prebilič.

Župani za spremembe

SOS je že decembra v dopisu ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik med drugim predlagal, da župane in podžupane uvrsti v plačni razred, primeren pristojnostim in odgovornostim, jim prizna pravico do redne delovne uspešnosti, kot jo imajo vsi drugi zaposleni v javnem sektorju, in da se vzpostavi sistem napredovanja v plačne razrede tudi za županje in župane, saj niso napredovali v plačnem razredu že vse od leta 2008.

»Plače vsekakor niso sorazmerne s stopnjo odgovornosti, ki jo župani prevzemajo z opravljanjem te funkcije,« meni novomeški župan Gregor Macedoni. S tem se strinja tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki si tudi želi, da bi sistem dopuščal, da lahko tiste, ki si to zaslužijo, tudi nagradi.

Večina županov in županj funkcijo opravlja poklicno. Podatke o mesečni plači poročajo v ISPAP. V tabeli so prikazani podatki novembrskih, zadnje vnesenih plač na portalu. Če funkcijo opravljajo nepoklicno, višino plače ne vnašajo v ta sistem. Pripadajo jim plačila v višini polovice plače, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Podrobneje v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava