posavje

Odbore in komisije imenovali tudi sevniški svetniki

27.1.2023 | 09:40 | M. K.

Seja OS Sevnica (Foto: Občina Sevnica)

Seja OS Sevnica (Foto: Občina Sevnica)

Odbore in komisije imenovali tudi sevniški svetniki
Odbore in komisije imenovali tudi sevniški svetniki

Sevnica - Po decembrski ustanovni seji Občinskega sveta Občine Sevnica je 25. januarja potekala 2. redna seja, ki je bila namenjena potrditvam imenovanj v vse odbore in komisije novega mandatnega obdobja ter prvi obravnavi proračuna za leto 2023.

V najvišji organ nadzora javne porabe v občini, Nadzorni odbor Občine Sevnica, so bili imenovani Alojz Guček, Mojca Kuzmički, Andrej Štricelj, Martna Dremšak in Sara Damiš.

Občinsko volilno komisijo v mandatu 2022–2026 sestavljajo Anton Grilc, Gregor Udovč, Aleš Mrgole in Sanja Slemenšek.

Imenovani so bili tudi člani in članice komisije za pravne in splošne zadeve, odbora za okolje in prostor, odbora za družbene dejavnosti, odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, odbora za finance in proračun ter sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Imenovan je bil predstavnik soustanoviteljice Občine Sevnica v svetu javnega zavoda Posavski muzej Brežice in predstavnik lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje. Novo imenovan je bil še nadzorni svet javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica.

Svetniki so določili vrednost točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj, garaž, prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Sevnica za leto 2023, ki je osnova za obračunavanje nadomestila za stavbno zemljišče. Opredelili so tudi način financiranja političnih strank v občini Sevnica, potrdili pristop Občine Sevnica v Združenje občin Slovenije ter se seznanili s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2022 in prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2022.

Občinski svet je začel tudi z obravnavo predloga proračuna za 2023. Po prvem branju so svetniki pri splošni razpravi podali pobude in predloge, do katerih se bodo do naslednje seje, ki je predvidena konec februarja, opredelili občinska uprava ter komisije in odbori kot temeljna občinska delovna telesa.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava