dolenjska

Denis Perše razočaran, ker edini od svetnikov ni v nobenem odboru: ''Je moje mesto sploh še tukaj?''

27.1.2023 | 13:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Tone Bobič, predsednik KVIAZ-a, in svetnik Denis Perše, razočaran, ker edini od svetnikov ni član nobenega odbora.Predlagan je bil le v Odbor za razvoj, kjer pa ni bil izbran.

Tone Bobič, predsednik KVIAZ-a, in svetnik Denis Perše, razočaran, ker edini od svetnikov ni član nobenega odbora.Predlagan je bil le v Odbor za razvoj, kjer pa ni bil izbran.

Šmarješke Toplice - Kot je običajno, so na prvi vsebinski seji v novem mandatu tudi na seji šmarješkega občinskega sveta potrjevali nove sestave občinskih odborov. Svetniki so v glavnem sledili predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi Toni Bobič. Vse odbore so potrdili z 9 glasovi za, eden pa je bil vedno proti.

To je bil svetnik Denis Perše, nov obraz v občinskem svetu, ki je ob začetku izrazil razočaranje nad dogajanjem oz. razpletom.

»Sem edini svetniki, za katerega ste ocenili, da nisem sposoben in ne sodim v nobeno delovno telo občine. Sprašujem se, ali je moje mesto sploh še tukaj. Če je tako, se me lahko tudi razreši,« je dejal. Apeliral je zlasti na župana Marjana Hribarja. Dejal je, da je glede na pogovore z njim pred volitvami in sploh njegove besede o sodelovanju z vsemi, dobil občutek, da misli resno, »a sem razočaran nad takim vedenjem, moje zaupanje v vas se je razblinilo. Od zdaj naprej sem v vlogi opozicije,« je napovedal Perše.

Več o tem, zakaj tako, v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

In kdo bo vodil občinske odbore in v njih odločal?

Na zadnji seji OS Občine Šmarješke Toplice

Na zadnji seji OS Občine Šmarješke Toplice

Odboru za razvoj bo predsedoval Simon Štukelj, njegov namestnik bo Franc Anderlič, člani pa: Damjan Cvetan, Tomaž Ajdnik, Silva Marzel, Alojz Pirh in Dušan Udovč; Odbor za proračun in finance bo vodil Tone Bobič, njegov namestnik bo Bojan Prešeren, člani pa Alojz Jeglič, Majda Lah in Rafael Zupan; Odbor za družbene dejavnosti bo vodil Tomaž Ajdnik, namestnica bo Silva Marzel, člani pa: Mirko Perše, Aleksander Durič in Boštjan Štrasberger; Komisijo za priznanja in nagrade občine bo vodil Mirko Perše z namestnikom Alojzem Jegličem in članom Tomažem Ajdnikom; Komisijo za statut občine in poslovnik Občinskega sveta bo vodil Damjan Cvetan, namestnica predsednika je Polonca Bevc, člani pa: Franc Anderlič, Simon Štukelj in Tone Bobič.

V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bodo delovali Mojca Gorenc Ban, Boris, Korasa, Andrej Kraševec, Mirko Perše in Anica Turk Potočar. 9-članski Uredniški odbor občinskega glasila Razgledi bo vodila Katarina Žagar.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava