dolenjska

Matkova želela biti le predsednica: "Sem najbolj usposobljena''

27.1.2023 | 08:45 | Besedilo in foto: L. Markelj

Blanka Matko je občinska svetnica nove Liste za gospodarski razvoj v občini Škocjan.

Blanka Matko je občinska svetnica nove Liste za gospodarski razvoj v občini Škocjan.

Škocjan - Na zadnji seji občinskega sveta (OS) občine Škocjan so svetniki med drugim odločali o sestavah občinskih odborov, ki bodo delovali v novem mandatu.

Tako kot v svetu je tudi tu najmočneje zastopana stranka SDS, ki ima v OS pet svetnikov, sledijo Lista za gospodarski razvoj (3 svetnike); Bučka – neodvisna lista (2) ter SLS in DU s po enim svetnikom.

Svetniki so v glavnem sledili predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi Martina Kralj. Povedala je, da so pri predlogih upoštevali znanja, sposobnosti in kompetence kandidatov, pa tudi rezultate volitev.

Do zapleta oz. spremembe je prišlo le pri sestavi Odbora za javne finance. V njem ne bo delovala Blanka Matko (Lista za gospodarski razvoj), saj je želela biti le njegova predsednica, za kar je tudi podala izjavo in strinjanje, ne pa članica, kot je bil predlog komisije.

Martina Kralj je postala predsednica Odbora za javne finance.

Martina Kralj je postala predsednica Odbora za javne finance.

»Kot finančna ekonomistka, ki imam na tem področju bogate 12-letne izkušnje – vrsto let sem delala kot računovodkinja na OŠ Frana Metelka Škocjan, skrbela za kadrovske zadeve, pripravljala sem proračun na občini Škocjan, zdaj pa sem že nekaj let zaposlena na Uradu RS za nadzor proračuna v okviru finančnega ministrstva – menim, da sem v občinskem svetu najbolj usposobljena in najbolj primerna za to funkcijo. Za članstvo v odboru sploh nisem dala soglasja in se s takim predlogom nisem strinjala,« je pojasnila Matkova. Svetniki so potem izglasovali, da odbor vodi Martina Kralj (SDS), kot je bil predlog komisije, člani pa so Matej Hočevar, Nataša Bobič in Danica Peterlin. Petega člana odbora tako še iščejo.

Kdo so člani odborov?

Na ustanovni seji Občinskega sveta Občine Škocjan v novem mandatu. Na sliki na desni župan Jože Kapler.

Na ustanovni seji Občinskega sveta Občine Škocjan v novem mandatu. Na sliki na desni župan Jože Kapler.

In kakšna je sestava ostalih odborov? Odboru za okolje in prostor bo predsedoval Janez Lekše, člani so: Jože Zorko, Aleš Ucman, Jure Švent in Alojz Hočevar; Odbor za gospodarske dejavnosti bo vodil Bogdan Krašna, člani so: Ana Colnar, Rajko Zakšek, Žiga Lampe in Marko Mlakar; Odboru za negospodarske dejavnosti bo predsedoval Rajko Zakšek, člani so: Janez Lekše, Toni Sedlar, Stanislav Antić in Tomaž Vidmar; v Statutarno-pravni komisiji bo predsednik Silvo Vene, člani pa: Matej Hočevar, Ana Colnar, Stanislav Antić in Viktor Matko; Uredniškemu odboru občinskega glasila Naši koraki bo predsedoval Davorin Lavrič, člani so: Martina Božič, Jaka Matičič, Nina Krašna in Uršula Bevec; v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo predsednik Janko Škoporc, člana pa Viktor Matko in Sandi Kumljanec.

Kot predstavnik lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina je bil na seji KMVVI imenovan župan Jože Kapler, kot je bilo že v prejšnjem mandatu – zlasti zaradi dobrega poznavanja socialnih razmer v občini, še posebej romske problematike.

Na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so razpravljali tudi o pobudi za povečanje števila odborov. Po daljši razpravi so bili člani soglasni, da bi po več članov imela Odbor za gospodarske in Odbor za negospodarske dejavnosti in sicer osem – pet članov bi prihajalo iz občinskega seta, trije bi bili zunanji. Po spremembi statuta in poslovnika bodo za dodatna mesta zato razpisali nov kandidacijski postopek.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava