Lista Skupaj za prihODNOSt:  Skupaj gradimo boljši jutri!

15.11.2022 | 08:00

Kandidati Liste Skupaj za prihODNOSt za nov mandat v občinskem svetu občine Šentjernej.

Kandidati Liste Skupaj za prihODNOSt za nov mandat v občinskem svetu občine Šentjernej.

Šentjernej - Lista Skupaj za prihODNOSt je v občini Šentjernej nastala leta 2010 kot odgovor na takratne slabe odnose v lokalni skupnosti. S svojim županom Radkom Luzarjem so uredili poslovanje, v iskanje rešitev privabili stroko, zastavili in dokončali so mnoge projekte, predvsem pa so spodbujali zasebno pobudo in prostovoljstvo za javne koristi.

V zadnjih dveh letih iztekajočega se mandata so podprli novo vodstvo z obljubljenim sodelovanjem, a kot ugotavljajo, se je to precej skrhalo, morda tudi zaradi epidemije. Najbolj pogrešajo usklajevanje pobud z različnimi javnostmi in vključevanje s predhodnim informiranjem občanov pred izbiro končnih rešitev.

Na letošnjih lokalnih volitvah Lista Skupaj za prihODNOSt znova kandidira z naslednjimi kandidati za občinski svet. Nosilec liste je Jani Selak, sledijo Jožica Potočar, Alojz Hosta, Darija Kovačič, Radko Luzar, Minka Cvelbar, Peter Povhe, Irena Kalin, Denis Gorenc, Franc Šinkovec, Janja Brečko, Tomaž Rešetič, Branka Bakše, Jože Luzar, Danica Kotar Homan, Ignac Bakše in Franc Kovačič., skupaj 17. Kot pravijo - nekaj je novih imen, ki prinašajo potrebno svežino in energijo za nov mandat, nekaj pa je dosedanjih občinskih svetnikov, že z znanjem in izkušnjami iz lokalne politike.

Tudi v prihodnje se bodo zavzemali za dobre odnose in sodelovanje v občini, ter za pregledno javno usklajevanje različnih interesov občanov. Razvoj prinaša nove izzive, potreb in želja pa je vedno več kot denarja, zato je nujno potreben trezen premislek in poglobljeno usklajevanje pri snovanju novih prostorskih aktov ter veliko spretnosti pri razdeljevanju sredstev.

V programu liste izpostavljajo zavzemanje za dobre odnose, močno in razvojno naravnano gospodarstvo, za uravnotežen in trajnosten razvoj celotne občine, za dodatne izobraževalne programe (Waldorfska in Montesori pedagogika), za izboljšanje infrastrukture tudi z obvoznicami, za izgradnjo centra za oskrbo in nego starejših (tik pred gradnjo), za športno rekreacijski center (rekonstrukcija telovadnice ni zadostna rešitev), ki zajema športna igrišča in dvorano, za ustvarjanje pogojev za razvoj turizma in prepoznavo vloge kulturne dediščine v njem, za razvoj vinogradništva in kletarstva, kot tudi ostalih kmetijskih panog s poudarkom na samooskrbo, za izgradnjo centra civilne zaščite in gasilstva, za uporabo tudi domačega znanja in izkušenj pri iskanju rešitev v javnem interesu, kot tudi pri načrtovanju s prostorom, za ureditev kolesarskih in drugih tematskih poti, za usmerjeno stanovanjsko politiko za mlade, za ureditev središča Šentjerneja kot tudi drugih naselij, za vsesplošen dvig nivoja bivanja občanov, ter za ureditev pogojev strpnega sobivanja z romsko skupnostjo.

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava