Informativni dan na Šolskem centru

18.3.2019 | 12:35

Srednja zdravstvena in kemijska šola

Srednja zdravstvena in kemijska šola

Srednja strojna šola

Srednja strojna šola

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Novo mesto - V petek in soboto, 15. in 16. februarja, je na Šolskem centru Novo mesto potekal informativni dan, kjer so se predstavile vse organizacijske enote – Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja strojna šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Višja strokovna šola ter Enota za izobraževanje odraslih – s svojimi izobraževalnimi programi.

Učenci zaključnih razredov osnovne šole so si ogledali potek pouka v moderno opremljenih učilnicah in specialnih učilnicah, ki so jim ga predstavili dijaki posameznih šol in programov. Ob prihodu na šolski center pa so učenci lahko opazili nova igrišča in trim stezo, ki s sodobno opremo in specialnimi učilnicami omogočajo, da smo zaposleni usmerjeni v prihodnost ter da z dijaki in njihovim znanjem dosegamo zavidljive rezultate na vseh področjih.

Z dobro zastavljenimi cilji želimo dijakom omogočiti odlične rezultate in napredek, zato imajo dijaki naših šol možnost vključiti se v številne projekte in obšolske dejavnosti, skozi pestro izbiro interesnih dejavnosti pa lahko oblikujejo in razvijejo kreativnost in osebno trdnost, kar jim pomaga pri spopadanju z življenjskimi preizkušnjami na poti izobraževanja in tudi po njem.

Dijaki pridobijo strokovna in splošna znanja, spretnosti in navade, potrebne za samostojno, odgovorno in samozavestno opravljanje poklicnih nalog ali uspešno nadaljevanje izobraževanja.

V času izobraževanja imajo možnost opravljanja praktičnega pouka v tujini, pridobijo pa lahko tudi kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice. Ko dijaki zaključijo izobraževanje, se lahko zaposlijo (visoko zaposljivi), ali pa nadaljujejo študij na višjih in visokošolskih zavodih. Z uspešno opravljeno poklicno maturo in ustreznim izpitom iz splošne mature (»peti predmet«) pa lahko nadaljujejo študij na univerzitetnih študijskih in nekaterih enovitih magistrskih programih.

Pomembno je poudariti vajeniško obliko izobraževanja, katere prednost je, da udeležencu omogoča zgodnejši stik s potencialnimi delodajalci in nabiranje praktičnih izkušenj, ki so pomembne za poklicno kariero in večjo možnost za zaposlitev po končanem izobraževanju.

Svetovalna služba Šolskega centra

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava