Arhiv osmrtnic

Začetni datum: nedelja, 1.10.2023, stran: 1

Umrla je naša upokojena sodelavka

DANIJELA HUMAR

iz Novega mesta,
ki je dolga leta živela na Vojskem

Od nje smo se poslovili v sredo, 27. septembra 2023, na pokopališču v Koprivnici. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Ko vajine zaželimo si bližine,
gremo tja, v mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče,
da vaju več med nami ni,
še zdaj verjeti noče.

V SPOMIN

Te dni mineva žalostno leto, odkar ni več z nami mame in babi JOŽEFE,

in 14 let, odkar ni več očeta in dedija JOŽETA

KOLENCA

Salarjeva Pepi in Jože

iz Križa 7 pri Trebnjem

Hvala vsem, ki se ju spominjate in prižigate svečke.

Ostajata v srcih vseh, ki vaju imamo radi.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš upokojeni sodelavec

FRANC KAFERLE

Dolenja Nemška vas 52, Trebnje

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv skupine TRIMO d.o.o. Trebnje

Veliko prezgodaj se je končala življenjska pot naše sodelavke

PETRE ZAJC

iz Globočdola,
rojene v Dolenjih Laknicah v Mokronogu

Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 18. septembra 2023, na pokopališču v Karteljevem. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA URBANČIČ

Pod Cvingerjem 18, Dolenjske Toplice

Od nje smo se poslovili v petek, 8. septembra 2023, na pokopališču v Dolenjskih Toplicah. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Term Krka, d. o. o.

ZAHVALA

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi,
je le korak na poti k večnosti.

V 93. letu se je za vedno poslovila draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta

MARIJA BORSE

rojena Gazvoda

iz Pristave pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, denarne prispevke, sveče in darovane sv. maše. Zahvaljujemo se župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik in pevcem za lepo zapete pesmi, DU Šentjernej in Društvu kmetic Šentjernej. Iskreno se zahvaljujemo ge. Barbari Kastelic za poslovilni govor ob odprtem grobu in vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(T. Pavček)

V 95. letu nas je zapustila naša draga mama, tašča, babica in prababica

SILVESTRA GOLJUF

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, tople besede, darovano cvetje in sveče. Zahvala pogrebni službi Komunale NM, pevcem, govorniku kvarteta AS, trobentaču in praporščakoma. Posebna zahvala osebni zdravnici Mihaeli Car Matjašič in Vlasti Malnarič Marentič z nefrološkega oddelka SB NM. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ni več bolečine,
ni več trpljenja,
vse to je vzela zemlja.
V domu pa ostala je praznina,
v naših srcih bolečina.

Zapustil nas je naš dragi

TONE KASTREVC

5. 4. 1950 – 26. 8. 2023

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, delili z nami žalost in bolečino ter nam kakor koli pomagali. Hvala tudi vsem, ki ste se z ljubeznijo in spoštovanjem poslovili od njega in ga z nami pospremili na njegovi zadnji poti k večnemu počitku. Iskrena zahvala zdravniškemu in medicinskemu osebju SB NM za vso skrb in nego v njegovih zadnjih težkih dnevih. Hvala tudi pogrebni službi Komunale NM, pevcem, izvajalcu Tišine in župniku Mitji Buliču za izredno lepo opravljen obred. Posebna zahvala tudi vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sodelavcem in vaščanom za besede sočutja in tolažbe ter denarno pomoč, še posebej Štefki Kek za izrečene besede slovesa. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

A mil glas reče: Tu ni konec zgodbe.
Obstajajo darovi in prerokbe (…)
Iz niča vstane (…) majcena kresnica,
ki še povsem gori v pravečni luči.
(T. Pavček)

V 84. letu je nenadoma odšla naša ljuba

MARJANA KOVAČIČ

Od nje smo se poslovili v soboto, 9. septembra, na pokopališču v Ločni. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo prišli pospremit, prinesli rože in sveče, z nami sočustvovali, nam izrekli sožalje, besede podpore in se je spominjali. Posebej se zahvaljujemo za hitro in skrbno strokovno pomoč ter topel človeški odnos osebju Nujne medicinske pomoči, zaposlenim na urgenci ter zdravnicam in medicinskim sestram oddelkov za nevrologijo in hematologijo SB NM. Hvala tudi mešanemu kvartetu AS in pogrebni službi Novo mesto.

Žalujoči: hčerka Ksenija z možem Gregorjem ter vnuka Žiga in Jan

Umrla je naša upokojena sodelavka

VEKOSLAVA KOMLJANEC

Ulica Maksa Henigmana 59, Dolenjske Toplice

Od nje smo se poslovili v sredo, 6. septembra 2023, na pokopališču v Srebrničah. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

1 2 3 4 5 ...