dolenjska

Žužemberški svetniki ZA sklepe, sprejete na zboru občanov

23.5.2024 | 12:30 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Žužemberk - Pričakovano je bila točka o predlogih sklepov zbora občanov, na katerem so konec aprila zbrani odločno nasprotovali gradnji centra za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov, ki ga v nekdanjem peskokopu na Kleku načrtuje podjetje Eltim, najbolj vroča na včerajšnji seji žužemberškega občinskega sveta.

Žužemberški svetniki so za sklepe zbora občanov dvignili zelene kartončke.

Žužemberški svetniki so za sklepe zbora občanov dvignili zelene kartončke.

Po skoraj uro trajajoči razpravi je vseh 15 svetnikov in svetnic glasovalo za vseh pet sklepov, ki so bili na predlog Civilne iniciative ZA občane in okolju prijazno Občino Žužemberk sprejeti na zboru občanov (v priponki). Predstavniki civilne iniciative in občanov so bili tudi prisotni na seji.

Direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in župan Jože Papež

Direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in župan Jože Papež

Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet, ki je na svoji seji obravnaval to točko, je v sprejem svetnikom sicer predlagal dva druga sklepa: občinski svet je odločno proti postavitvi sežigalnice na Kleku poleg zbirno reciklažnega centra in občinska uprava naj pridobi neodvisno pravno mnenje, na podlagi katerega se bo o izvedljivosti sklepov, sprejetih na zboru občanov, lahko opravila razprava na seji občinskega sveta in tudi glasovalo. Ta sklepa je oblikoval tudi na podlagi ugotovitev občine, da je predlagani sklep zbora občanov v neskladju s predpisi, zaradi katerih je lahko občina oškodovana oziroma odškodninsko odgovorna (pojasnila sklepov Občine Žužemberk si lahko preberete tukaj).

Na seji so bili tudi predstavniki civilne iniciative.

Na seji so bili tudi predstavniki civilne iniciative.

Da bi glasovali o omenjenih dveh sklepih, se v razpravi niso strinjali v svetniški skupini Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca (Franc Škufca, Tadeja Lavrič, Marko Zajec in Anja Jordan) in Darijan Skube (LESK – Lepa in edinstvena Suha krajina). Vztrajali so, da se glasuje o sklepih zbora občanov kljub ponovnih pojasnilih župana Jožeta Papeža, ki se je zavzemal, da pred odločanjem o sklepih z zbora občanov pridobijo neodvisno pravno mnenje glede spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cona Klek, in občinske uprave, kakšno gradnjo dovoljuje omenjeni dokument, sprejet leta 2016, ter o postopku prodaje zemljišča.

Predlagana dva sklepa odbora je Papež sicer dal na glasovanje, prvega je večina svetnikov sprejela, pri drugem je bilo glasovanje neodločeno. In ko je želel zaključiti točko dnevnega reda, je to sprožilo val negodovanja, glasnih besed, medklicev, da naj občinski svet glasuje o sklepih zbora občanov, kot je to obljubil … Župan jih je nato le dal na glasovanje, ki so jih svetniki, kot že zapisano, soglasno sprejeli.

Več v tiskani številki Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Sklepi zbora krajanov[.doc](29 kB)

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava