Macedoni: Spoštovani minister, pridite, da se pogovorimo o napadih na dijake

22.11.2023 | 14:00

Na novomeški občini opozarjajo, da jugovzhodna Slovenija še naprej ne more računati na politično in strokovno voljo odločevalcev v Ljubljani. Ta volja pa je nujen predpogoj za izboljšanje situacije. (Foto: arhiv DL)

Na novomeški občini opozarjajo, da jugovzhodna Slovenija še naprej ne more računati na politično in strokovno voljo odločevalcev v Ljubljani. Ta volja pa je nujen predpogoj za izboljšanje situacije. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predlaga delovno srečanje na temo sistemskega reševanja problematike v izobraževalnih ustanovah jugovzhodne Slovenije. V pozivu izpostavlja problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, s katero se na Dolenjskem srečujejo vsakodnevno. Po nedavnih dogodkih medvrstniškega nasilja, ki so ga dijaki novomeškega Šolskega centra doživeli na poti v šolo (o tem smo poročali konec oktobra), na novomeškem rotovžu opozarjajo na neustrezno državno politiko izvajanja ustavnega določila obvezne osnovnošolske obveznosti in nujnost sistemskega reševanja omenjene problematike.

Pismo v nadaljevanju objavljamo v celoti:

Poziv za sistemsko reševanje problematike v izobraževalnih ustanovah JV Slovenije

Spoštovani gospod minister,

s primerom nedavnih dogodkov v šolskem okolišu največjega srednješolskega centra v Sloveniji vas želim opozoriti na nujnost sistemskega reševanja problematike, značilne za območje jugovzhodne Slovenije, ki se vedno znova navezuje na neustrezno državno politiko izvajanja ustavnega določila obvezne osnovnošolske obveznosti, kjer država s pasivnim odnosom izvaja sistematično zanemarjanje otrok iz socialno problematičnih okolij.

Po podatkih Policijske postaje Novo mesto jih je 23. oktobra nekaj po 9. uri ravnatelj ene izmed srednjih šol v Novem mestu obvestil, da naj bi na Šegovi ulici v Novem mestu prišlo do pretepa, pri čemer so bili trije dijaki na poti v šolo lažje poškodovani. Policijska preiskava je ugotovila, da je skupina šestih mladoletnikov najprej verbalno, nato pa tudi fizično napadla tri dijake. V skupini napadalcev je bilo šest šoloobveznih mlajših mladoletnikov, med katerimi bi dva izmed njih v tem času morala prisostvovati pouku v bližnji osnovni šoli.

Ne gre za osamljen primer, novomeške osnovne in srednje šole se vsakodnevno soočajo s podobnimi primeri, ki izvirajo iz veliko širše problematike, je pa izobraževanje gotovo eden izmed ključev za zaustavitev negativne spirale in obrnitev trendov.

Šolski center Novo mesto je po ponavljajočih se napadih na njihove dijake logično okrepil varovanje, tako je Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih dobil v potrditev predlog za dodatne varnostnike, povzročitelji pa so zaradi očitnih sistemskih pomanjkljivosti na neizbežni poti do nezaključene osnovnošolske izobrazbe, kar v veliki meri poganja prej omenjeno spiralo velikih socialnih težav in kriminala. Ironija podpore Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih je, da bodo dodatni varnostniki branili dijake pred nasiljem otrok, za katere bi moral »sestrski« direktorat vašega ministrstva v istem času poskrbeti, da bo tudi zanje zagotovljena ustavna določba obveznega osnovnošolskega izobraževanja.

Zaradi več primerov medvrstniškega nasilja smo v sodelovanju s Policijo in redarstvom Skupne občinske uprave občin Dolenjske poostrili nadzor na šolskih poteh, nato pa je bila 10. novembra 2023 (skladno s poslovnikom) sklicana tudi seja Varnostnega sosveta Mestne občine Novo mesto. Na sejo je bil povabljen tudi Inšpektorat RS za šolstvo, ki je sodelovanje odklonil z argumentoma, da »nima pristojnosti v zvezi pojava medvrstniškega nasilja« in da je »zagotavljanje varnega in spodbudnega šolskega okolja, znotraj šolskega prostora, primarno v pristojnosti šol.«

Po desetletjih ignoriranja problematike s strani odgovornih na državni ravni, nedavni zavrnitvi jasno izražene volje, podprte z več kot 31 tisoč podpisi Slovenk in Slovencev, da se problematika s konkretnimi zakonskimi spremembami končno začne reševati, je to še eno jasno sporočilo, da jugovzhodna Slovenija še naprej ne more računati na politično in strokovno voljo odločevalcev v Ljubljani. Ta volja pa je nujen predpogoj za izboljšanje situacije.

Glede na navedeno vas pozivam, da uskladimo izvedbo delovnega srečanja v Novem mestu, na katerem se boste sami kot pristojni minister in vaši sodelavci seznanili s problematiko neobiskovanja in nezaključevanja osnovne šole ter posledično vpetosti šoloobveznih otrok v prekrškovne in kazenske aktivnosti. Prav je, da si izmenjamo dejanske informacije ter nam predstavite ukrepe za izboljšanje razmer. Glede na problematiko predlagamo, da se delovno srečanje izvede v čim krajšem času.

Lep pozdrav.

mag. Gregor Macedoni
župan Mestne občine Novo mesto

Komentarji (2)

23.11.2023 2   (3)   (1)   Ocenitrue truic 
Naj se ne skriva in spreneveda za kikljico Ljubljane, nastavljen mamin sinko stricev iz ozadja. Pogumno naj stopi na teren in neposredno rešuje zadeve kot se tudi spodobi za prvega človeka Rotovža , za kar je plačan z NAŠIM denarjem!
23.11.2023 8   (10)   (2)   OceniJožko 
V razmislek: le kdo bi si želel v šolskih klopeh sedeti poleg teh mladoletnih nasilnikov ?! Bodimo realni - nihče.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava