Nadomestilo za nezazidano podvojeno, zidati ali prodati

17.11.2023 | 13:00

Foto: I. V.

Foto: I. V.

Novo mesto - Občinski svet je včeraj v drugi obravnavi sprejel odlok o občinskih cestah, v katerem med drugim opredeljuje tudi možnost oglaševanja in obveščanja ob občinskih cestah, torej tudi postavitev tako imenovanih jumbo plakatov. Odlok določa, da postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinskih cest zunaj naselja ni dovoljeno, razen če pristojni organ izda soglasje v primerih, da so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti ali če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste.

Zidati, ali pa prodati

Precej razprave je spodbudila prva obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki predvideva precejšnje zvišanje nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ki se podvaja, to pa naj bi lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč spodbudilo bodisi k zidavi ali pa k prodaji in bi preprečevalo spremembe namembnosti na zalogo. Svetnica Renata Pavlin (Svoboda) je izrazila predvidevanje, da bo tako visoko zvišanje nadomestila lastnike prisililo predvsem v prodajo in ne v zidavo. Župan Gregor Macedoni je ob tem navedel primer občine Ajdovščina, ki je v enakem primeru nadomestilo zvišalo za desetkrat, kar je zelo spodbudilo aktivnosti. Marko Dvornik (NSi) je ob tem dodal, da bi bilo dobro ob sprejetju teh sprememb širše obvestiti javnost, da ne bodo lastniki za zvišanje zvedeli šele, ko bodo dobili položnice in bo za ukrepanje prepozno, Andrej Kastrevec pa je temu dodal, da bi bilo dobro tudi spremeniti pomembnost nekaterih podatkov pri točkovanju in kot primer dal telefonijo, saj na primer stacionarni telefonski priključek nima več take teže kot ga je imel v preteklosti, medtem ko je Janez Povh (Lista Gregorja Macedonija) pojasnil, da je sprememba namembnosti na zalogo posledica dolgotrajnih postopkov, tako da ljudje začnejo postopke za spremembo namembnosti tudi petnajst let prej, preden predvidevajo, da bodo njihovi otroci potrebovali parcelo za zidavo hiše. Kljub vsem predlogom in pomislekom je bil predlog odloka v prvem branju sprejet soglasno.

Posvetovalnica bo Svetovalni center

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, ki je eden od štirih tovrstnih svetovalnih zavodov v Sloveniji, se bo po novem imenovala Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto, s čimer se bo tudi po imenu poenotil z ostalimi tremi, ki imajo sedež v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Ključno poslanstvo Svetovalnega centra je pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter drugimi psihosocialnimi motnjami in otrokom z razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, vedenju in uspešnosti v šoli.

Razširjena skupna občinska uprava bo združevala devet dolenjskih in belokranjskih občin

Med ostalim je občinski svet v prvi obravnavi sprejel tudi Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine v prvi obravnavi. V skupni občinski upravi naj bi bile, če bo to sprejeto v vseh občinah, vključene občine Črnomelj, Metlika, Semič, Škocjan, Šentrupert, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža in Novo mesto. Občina Trebnje, ki je sprva že sodelovala v skupni občinski upravi, pa je iz nje izstopila. Skupna uprava bo opravljala upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na skupno upravo. Kot je predvideno s predloženim odlokom, bo Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine začela delovati 1. januarja prihodnje leto. Skupna uprava obsega področja inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva, pravne službe, civilne zaščite in požarnega varstva, urejanja prometa, urejanja prostora in informatike.

I. V.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava