O Krki in Vipapu oktobra na izredni seji

22.9.2023 | 13:00

Brigita Piltaver Imperl (Foto: P. P.)

Brigita Piltaver Imperl (Foto: P. P.)

Krško - Brigita Piltaver – Imperl, svetnica Gibanja Svoboda (vodja svetniške skupine GS je Aleš Stopar) je na včerajšnji 7. redni seji Občinskega sveta MO Krško dala v imenu svetniške skupine GS in SD pobudo za sklic izredne seje o problematiki Krke in Vipapa 19. oktobra. Podpise je prispevalo na seji, ki jo je zvečine spremljalo 25 svetnikov, kar 22 članov in članic tega najvišjega občinskega organa. Tako so podprli apel Civilne iniciative Videm, Stara vas, Krško, ki že dlje časa opozarja na onesnaževanje, »smrdljive izpuste, prah in pepel« iz Vipapa, ki grenijo njihovo kakovost življenja, izražajo pa tudi bojazen za okolje in njihovo zdravje pred širitvijo Krkine Sinteze 2, zato ji nasprotujejo. Apel je CI poslala svetnikom dan pred sejo.

»Pred nami je obdobje ključnih odločitev, ki se nanašajo na kvaliteto življenja vseh nas in prihodnjih generacij - tako s potrditvijo proračuna, ki upamo, da bo pokazal vizijo občine v naslednjih letih, kot umeščanjem JEK2 in obravnavo problematike Krke in Vipapa. Slednje ni le aktualna tema, ampak vprašanje, ki se vleče že predolgo časa in zahteva takojšnjo obravnavo,« je opozorila Piltaverjeva, ki je tudi aktualna podžupanja.

Po apelu Civilne iniciative Videm – Stara vas, ki so ga prejeli vsi svetniki, je svetniška skupina GS in SD za datum izredne seje predlagala 19. oktober, tudi na podlagi informacij, ki so jih pridobili od župana, da bo novembrska seja občinskega sveta vsebovala tudi proračun in rebalans in bo tako preobsežna, da bi lahko primerno in odgovorno obravnavali še tako pomembno temo, kot je problematika Krke.

OB KRKI TUDI O VIPAPU

»Prav tako menimo, da je januar, kot časovni okvir za obravnavo problematike Vipapa, tudi po našem mnenju nesprejemljiv. Prav problematika Vipapa in sežiganje ter vonj in pepel so tako ušli nadzoru in klici krajanov so tako obupani in močni, da je ta problem in skrb nad nadzorom in delovanjem ta teden izpostavila v državnem zboru tudi naša poslanka Tamara Vonta. Vsaka zamuda pomeni nadaljnje obdobje negotovosti za krajane, kar so izrazili tudi predstavniki krajanov v apelu na občinski svet.

Glede na resnost in obsežnost problematike ter izražene skrbi s strani številnih krajanov menimo, da je potreben sklic izredne seje v oktobru, namenjene izključno obravnavi problematik Krke in Vipapa. Ta pristop bo omogočil bolj poglobljeno, osredotočeno in konstruktivno razpravo. Naša svetniška skupina se je po pobudi Civilne iniciative Videm Stara vas odločila, da danes predlaga sklic izredne seje 19. oktobra 2023. Po statutu je za sklic izredne seje potrebna četrtina podpisnikov, bi bilo pa prav, da tudi občinski svet danes izrazi svoje strinjanje s tem sklicem, zato bomo poslali okoli pobudo za sklic izredne seje in apeliral na svetnike, da se podpišejo, ne glede na stranko, ki ji pripadajo,« je pozvala svetnica GS, saj so kot svetniki dolžni poskrbeti za dobrobit vseh občanov, ki so jih izvolili. »Pred nami je priložnost, da končno začnemo reševati težave, ki so se kopičile dolga leta. S sklicem izredne seje bomo poslali jasno sporočilo krajanom, da smo resno pristopili k reševanju problematike in da nam ni vseeno za skupno dobro. Zato še enkrat pozivamo k sklicu izredne seje v oktobru, kjer bomo konstruktivno, odgovorno in brez dodatnih ovir obravnavali problematiko Krke in Vipapa. Za kvalitetno predstavitev obeh problematik na seji pa verjamemo, da lahko s skupnim trudom vseh akterjev, od Civilne iniciative, Mestne četrti Krško in nenazadnje občinskega sveta dosežemo kvalitetno razpravo, ki bo odgovorila na marsikatero neodgovorjeno vprašanje,« je Brigita Piltaver Imperl predstavila pobudo svetniške skupine Gibanja Svoboda in Socialni demokrati.

ŽUPAN: NE ŽELIM, DA BI NASTALO SITUACIJO IZKORISTILA POLITIKA

Pred včerajšnjo sejo OS MO Krško smo župana Janeza Kerina vprašali, ali je seznanjen z apelom CI in ali bo sklical izredno sejo OS. »Vsekakor sem seznanjen s problematiko. Zato sem tudi pristopil k reševanju tega perečega in že vrsto let aktualnega problema. To nenazadnje dokazujejo razgovori s CI. Ravno prejšnji teden sem se na moje povabilo sestal z njihovima predstavnicama. Sklic izredne seje članov občinskega sveta MO Krško določa Poslovnik o delu Občinskega sveta MO Krško. Ob izpolnitvi le teh bom vsekakor ravnal v skladu s Poslovnikom in sklical izredno sejo. Dejstvo pa je, da imam točko dnevnega reda na temo razširitve podjetja Krka d.d. oz. t.i. Sinteza – 2 v planu umestiti na novembrsko redno sejo, s čimer sta bili že seznanjeni tudi predstavnici CI. Ko že rečeno, ob izpolnitvi pogojev za sklic izredne seje, pa se bo ta časovnica temu primerno zamaknila.

Naj dodam, da je prejeti Apel CI bil naslovljen vsem svetnikom občinskega sveta mestne občine Krško. Sam sem bil z njim seznanjen nekaj ur pred današnjo redno sejo. Moja želja je, da bi na seji, ki bo obravnavala vsebino problema, udeleži čim več deležnikov, da dejansko lahko naredimo korak naprej, k cilju rešitve. Do sedaj so bili vsi poskusi očitno neuspešni.

CI v svojem apelu opozarja na obravnavo dveh problematik. Ob Sintezi – 2, tudi Vipap. Ni skrivnost, da sem obravnavo slednje problematike planiral za redno sejo v mesecu januarju. Če pa pride do sklica izredne seje, pa je smotrno, da obe predmetni temi uvrstimo na izredno sejo,« je dejal župan.

Na vprašanje, ali kot občan zaznava, da je to resen problem, ki bi ga morali rešiti čimprej, pa odgovarja, da vsekakor so to problemi, kar izkazujejo že večletna prizadevanja občank in občanov k izboljšanju pogojev življenja. »In to tistih primarnih – zdravega okolja. Iskreno si želim, da bi skupaj z vsemi deležniki našli rešitev in to čimprej. Razumem težnje občank in občanov. Tudi sam sem eden izmed njih, ki živi skupaj z njimi.«

Na pripombo, da pogovori sicer so, rezultatov pa ni, župan odgovarja: »Dosega rezultatov ni odvisna od posameznikov. Do dobrih rezultatov lahko pridemo le skupaj z vsem deležniki. Ob prevzemu županovanja sem se seznanil z obstoječim stanjem in lahko potrdim, da MO Krško aktivno sodeluje z vsemi. Opravljeni so bili razgovori tako s predstavniki Krke d.d., Vipapa, CI, imamo informacije od inšpekcijskih organov, skratka - MO Krško je pri tem aktivni partner. Ne želim pa, da bi nastalo situacijo reševanja težav in dejanskega stanja izkoristila politika. Mnenja sem, da tukaj za politiko ni prostora.«

DRAŽJA POMOČ NA DOMU

Na včerajšnji štiriurni seji so bili svetniki zelo poenoteni ob obravnavi skoraj vseh točk dnevnega reda, tako so soglasno potrdili s 25 glasovi tudi podražitev cene socialno varstvene pomoči domu, ki bo poslej stala namesto 6,13 evra, zaradi številnih podražitev, 6,94 evra na dan. Če ne bi bilo 70-odstotne subvencije MO Krško in če ne bi bile socialne oskrbovalke za težko terensko delo, ob vsakem vremenu, tako slabo plačane, bi bila cena mnogo višje. Mimogrede: ko je julijska ujma s točo poškodovala kar 20 službenih avtomobilov, od tega je bila polovica za odpis, so se vozile s svojimi vozili.

P. Perc

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava