Skoraj dve uri o Romih in zakonih

9.6.2023 | 19:00

V reševanje romske problematike se je na seji zelo poglobil tudi svetnik stranke Konkretno Silvo Mesojedec, ki je svoje argumente podkrepil tudi s prispevkom iz aktualne številke Dolenjskega lista. (Foto: I. Vidmar)

V reševanje romske problematike se je na seji zelo poglobil tudi svetnik stranke Konkretno Silvo Mesojedec, ki je svoje argumente podkrepil tudi s prispevkom iz aktualne številke Dolenjskega lista. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sprejem proračuna za leto 2024 je na včerajšnji seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ostal v senci razprave o tem, ali naj svet podpre sprejem predlogov sprememb zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij in ali naj pozove vse državne organe, da aktivno pristopijo k izvajanju Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021-2030.

V nacionalnem programu ukrepov sta namreč tudi cilja "Redno sodelovanje romskih otrok v učnih procesih in zaključena osnovnošolska izobrazba" in "Zmanjšanje števila brezposelnih Romov in povečanje njihove zaposljivosti". Točko dnevnega reda so poimenovali kar Reševanje romske problematike, sprožila pa je skoraj dve uri dolgo debato, v kateri je večina svetnikov zgolj podprla tako spremembo zakonodaje kot tudi poziv vladi, izraženo pa je bilo tudi nekaj pomislekov o tem, ali bi spremenjena zakonodaja po sistemu korenčka in palice res dosegla svoj namen, ali pa bodo Romi, ki zaradi nepošiljanja otrok v šolo, na primer, ne bodo dobili več socialne pomoči v denarju, zaradi tega le še okrepili svoje kriminalne dejavnosti, ob določbi, da lahko delajo vozniški izpit le, če uspešno zaključijo ta ali oni razred osnovne šole, pa se bo še več pripadnikov te skupnosti vozilo brez izpita in s tem tudi brez znanja, ki ga sicer osvojijo pri opravljanju izpita. Na koncu razprave je občinski svet predlog sklepa o pozivu vladi k izvajanju Nacionalnega programa ukrepov podprl soglasno, sprejem predlogov sprememb zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij pa je podprlo devetnajst svetnikov, dva pa sta temu predlogu zaradi več pomislekov nasprotovala.

PRORAČUN

Obravnava predloga proračuna za leto 2024 bila v drugem branju precej krajša. V primerjavi s prvim branjem je predlog proračuna doživel nekaj sprememb. Tako se je zvišal znesek denarja, namenjenega programom na področju družbenih dejavnosti, programi za mlade in starejše so v sprejetem proračunu dobili posebno poglavje, sprejeti predlog pa vsebuje tudi pilotno izvedbo participativnega proračuna. Socialno varstvo starejših je tako dobilo novih 158.000 evrov, največ za projekte in programe za starejše, poleg tega pa še za subvencije, medgeneracijska središča in odpravo arhitektonskih ovir.

S temi spremembami so se odhodki zvišali za 100.000 evrov, za toliko pa sta se zvišala tudi primanjkljaj, ki zdaj znaša 6.395.000 evrov in zadolževanje, ki zdaj znaša okroglih sedem milijonov evrov. Sprejeti proračun za leto 2024 tako predvideva 67.767.982 evrov prihodkov in 74.152.982 evrov odhodkov. Proračun za leto 2024 je za skoraj štiri milijone višji od letošnjega.

KADROVSKE ZADEVE

Poleg tega je občinski svet v prvem branju sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Podbreznik ter več sprememb v zvezi s parkirnim režimom v mestnem jedru, izdal negativno mnenje kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Stopiče Robertu Roglju ter pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico OE Kmetijska šola Grm in biotehnična gimnazija zavoda GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma Marjani Kos in kandidatki za ravnateljico OE Dijaški in študentski dom zavoda Grm - Center biotehnike in turizma Martini Kralj.

I. Vidmar

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava