Dražja komunala in strah pred nepremičninskimi mešetarji

30.5.2023 | 13:45

Direktorica Komunale Jadranka Novoselc je obširno pojasnjevala razloge za dvig cen komunalnih storitev.

Direktorica Komunale Jadranka Novoselc je obširno pojasnjevala razloge za dvig cen komunalnih storitev.

Ferdo Pinterič je predlagal, da bi na včerajšnji seji razpravo o višjih cenah komunale zaključili zaradi nejasnosti brez odločanja o novem ceniku.

Ferdo Pinterič je predlagal, da bi na včerajšnji seji razpravo o višjih cenah komunale zaključili zaradi nejasnosti brez odločanja o novem ceniku.

Brežice - Svetniki Občine Brežice so na včerajšnji seji soglasno sprejeli letno poročilo javnega podjetja Komunala Brežice, ki ga je predstavila direktorica Jadranka Novoselc, sprejeli pa so tudi nov cenik komunalnih storitev. Cene bodo višje. Štiričlanska družina s povprečno porabo pitne vode 12 kubikov in priključkom na kanalizacijo je doslej imela račun na položnici 58 evrov. Nova cena bo 63,34 evra. »Se pravi, da imamo 9-odstotni dvig, kar na mesečni ravni pomeni 5,30 evra višjo ceno,« je pojasnila direktorica Komunale Jadranka Novoselc.

Tistim, ki imajo greznice, je Komunala doslej zaračunavala 47,14 evra, po novem bo na njihovi položnici račun 52,40 evra. »Torej gre 11-odstotni dvig, oziroma za 5,25 evra višjo ceno na mesec,« je pojasnila direktorica Komunale.

Po njenih besedah v omenjenih izračunih predstavlja vodarina okrog tri odstotke. Višja je podražitev pri ravnanju z odpadki. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se predvsem pri čiščenju in pri odvajanju odpadne vode in pri praznjenju greznic cena storitev niža, ker so po zakonu v te cene skladno z zakonodajo vključeni tudi poračuni preteklega leta. In ker je bil, recimo, na enoti odvajanje odpadne vode dobiček, smo ga zdaj vračunali v novo ceno kot prihodek, ki znižuje strošek. Zato je za ta del nova cena nekoliko nižja od sedaj veljavne cene,« je pojasnila direktorica Jadranka Novoselc. Na seji je v odzivih na vprašanja in kritike svetnikov večkrat poudarila, da Komunala storitev že nekaj časa ni podražila, čeprav ima podjetje nekatere občutno večje stroške. Med temi so nekajkratni dvigi minimalne plače in podražitev energentov.

»Nekatere naše cene, recimo cena zbiranja odpadkov, so veljavne že kar nekaj let. Ni realno pričakovati, da bodo ob vseh podražitvah, ki so nas doletele v preteklem letu, naše cene ostale nespremenjene, kar dokazujejo že tudi obračunski elaborati,« poudarja direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc.

Pred sprejetjem novega cenika komunalnih storitev so svetniki razpravljali burno. Zlasti iz svetniške skupine Lista Igorja Zorčiča in Sonce so Komunali očitali negospodarnost. Tako je Stane Tomše dejal, da je v Komunali zelo velik razkorak med najslabše in najbolje plačanimi delavci. Kot je rekel, je v skupini 42 delavcev povprečna bruto plača 3.880 evrov, medtem ko ima 57 delavcev tako nizko plačo, da jim je treba doplačevati do minimalne plače. Igor Zorčič je očital Komunali, da je plačala 100.000 evrov za treninge javnega nastopanja. »Delavci odhajajo iz Komunale, kot pravite. Dva pa sta prišla nazaj,« je direktorici Jadranki Novoselc rekel Igor Zorčič. Kot je še dejal, je na seji občinskega sveta v preteklosti že dal pobudo, da Komunala pripravi podatke o plačah vodilnih in vodstvenih delavcev, vendar teh podatkov občinski svet še ni dobil. Ferdo Pinterič je predlagal, da bi odločanje o novem ceniku umaknili z včerajšnje seje. Komunala naj najprej predstavi svoj predlog za učinkovitejše poslovanje. Pinteričev predlog za umik odločanja o ceniku je ostro zavrnil Andrej Vizjak (SDS).

Svetniška skupina Gibanje Svoboda je bila manj ostra v odzivih na poročanje direktorice Komunale in v svojih predlogih Komunali. Je pa Mojca Florjanič izpostavila omenjenih 100.000 evrov plačila za treninge javnega nastopanja. »Vi veste, če je to optimalno. Ne bom ocenjevala,« se je obrnila na direktorico komunale. Predlagala je spremembo odloka o ustanovitvi Komunale, in sicer v tem, da vsakemu posameznemu članu nadzornega sveta da pravico do vpogleda v vse akte Komunale. Predlagala je tudi ustanovitev komisije, ki bo skupaj s Komunalo pripravila predlog za učinkovitejše poslovanje podjetja.

Andrej Vizjak se je ostro odzval na kritike na rovaš Komunale. »Ustvarjate izredno stanje s temi razpravami,« je rekel. Dejal je, da so nekatere komunale dvignile cene za več kot desetino, v Brežicah pa svetniki nasprotujejo dosti manjši podražitvi. »Vsi govorite o podpori zaposlenim v Komunali. Veste kako jih boste podprli? S tem, da podprete višje cene. Delavci morajo dobiti plače, kot jih zahteva sindikat,« je rekel Vizjak.

Kadrovske zadeve

Hermine  Vučajnk Šarić in Uroš Škof. (Vse foto: M. L.)

Hermine Vučajnk Šarić in Uroš Škof. (Vse foto: M. L.)

Brežiški občinski svet je na včerajšnji seji podprl Uroša Škofa, ravnatelja Gimnazije Brežice, pri kandidaturi za ravnatelja te šole za naslednje mandatno obdobje. Prav tako pozitivno mnenje je dal kandidaturi Hermine Vučajnk Šarić za ravnateljico Višje strokovne šole Brežice. Tudi Vučajnk Šarićeva je ravnateljica že zdaj.

Prostorski akti

Občinski svet je potrdil predlagane občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) za stanovanjski gradnjo v Cerkljah ob Krki in v Brezini v Brežicah ter za TOP sosesko v Brežicah. Obravnaval je v prvem branju tudi OPPN za stanovanjsko gradnjo v Selih pri Dobovi. Na pobudo župana Ivana Molana bodo o sprejemanju tega načrta odločali na eni naslednjih sej, češ, da je še precej nejasnosti o podrobnostih predvidene gradnje. Tovrstne pomisleke so izrazili tudi nekatere svetniki. Tako sta, npr. Boštjan Gregorič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce) in Stanka Preskar (Gibanje svoboda) poudarila, da v občini ponekod še nimajo vodovoda in da bi zato morali prednostno odpraviti to pomanjkljivost, ne pa namenjati proračunski denar za komunalno opremljanje območij, kot je prostor, za katerega naj bi sprejeli OPPN Sela pri Dobovi. Preskarjeva je tudi poudarila, da se, npr. v Globokem, ne da dobiti zazidljivih parcel, medtem ko nekje drugod, kot je videti, takih težav ni. »Kdo se nečesa loti in kje, to je očitno pomembno,« je rekla Stanka Preskar. Ferdo Pinterič je v zvezi s selskim OPPN omenil možnost zlorabe. »Lahko se bo zgodilo, da bo neki investitor drago prodal parcele, stroške gradnje infrastrukture pa bo obesil na javni proračun,« je rekel Pinterič.

Sejo so po približno štirih urah prekinili in jo bodo nadaljevali jutri.

M. L.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava