kultura

Arheološko najdišče Neviodunum - kup idej za oživitev tradicij

28.3.2023 | 09:45 | M. K.

Fotografije: MO Krško

Fotografije: MO Krško

Drnovo/Krško - KS Krško polje in Mestna občina Krško sta v sodelovanju z ZVKDS OE Novo mesto, Posavskim muzejem in Inštitutom za arheologijo v Dvorani Gasilskega doma na Drnovem pripravili predstavitev zanimivosti in pomena Arheološkega najdišča Neviodunum, enega pomembnejših antičnih mest na območju Slovenije.

Mag. Pavla Peterle Udovič, arheologinja z ZVKDS OE Novo mesto, je uvodoma, kot poročajo s krške občine, predstavila prostorsko umestitev in razvoj Nevidounuma, ki je pred prihodom Rimljanov pripadal keltskemu plemenu Latobiki. Rimska poselitev je trajala od l. 15 – 9 pr. n. št. do cca 5. stoletja našega štetja. Neviodunum je bil v svojem vrhuncu živahno trgovsko in obrtno središče, politični, gospodarski in kulturni center. Njegovo mestno ozemlje ali ager je zajemalo današnje Posavje, Dolenjsko in verjetno celo Belo krajino.

Arheološko najdišče Neviodunum - kup idej za oživitev tradicij

Jana Puhar, arheologinja, kustosinja iz Posavskega muzeja Brežice, se je osredotočila zlasti na predstavitev neviodunskih mozaikov, ki jih hrani njihov muzej. Ti mozaiki imitirajo marmorno tlakovanje, sicer pa so značilni zlasti za Sredozemlje in severno Afriko ob koncu 2. in v začetku 3. stoletja. Predstavila pa je tudi primere ureditev nekaterih arheoloških parkov po Sloveniji in sosednjih deželah.

Dr. Jernej Rihter, domačin in hkrati arheolog, zaposlen na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, je predstavil razvoj kraja Drnovo v srednjem in novem veku, in pri tem poudaril, da prostor v srednjem veku ni prerasel v urbano središče, kot se je to zgodilo na območjih preostalih treh rimskih mest na Slovenskem, kar pa je sedaj za drnovsko lokacijo tudi svojevrstna prednost. Izpostavil je tudi odnos domačinov do rimskih ostalin in njihovo vlogo pri odkrivanju Nevidounuma, pomembnejše zgodovinske osebnosti, ki so ga raziskovale, opozoril na povedna ledinska poimenovanja, ob zaključku pa nanizal kup idej za oživitev tradicij, ki temeljijo na arheoloških in zgodovinskih virih.

Arheološko najdišče Neviodunum - kup idej za oživitev tradicij

Dogodka se je udeležilo lepo število krajanov, ki so tako potrdili interes za zgodovino svojega kraja in tudi njegovo promocijo.

Bernardka Zorko iz Mestne občine Krško je izpostavila prizadevanja občinske uprave za varovanje kamnitih antičnih ostalin, vključno z ureditvijo arheološkega parka. Glede na njihovo stanje je sanacija (konservatorsko restavratorski posegi) nujno potrebna. Ker pa so arheološke ostaline na parceli agrarne skupnosti, bo pred tem potrebno uskladiti pričakovanja vseh solastnikov vključno z odkupi lastniških deležev (Mestna občina Krško je solastnica v manjšem deležu), sprejeti odlok o razglasitvi za kulturni spomenik in pripraviti projektno dokumentacijo.

Arheološko najdišče Neviodunum - kup idej za oživitev tradicij

Potencial in pomen tega arheološkega najdišča presegata lokalni nivo in tako potreben angažma gotovo upravičujeta, dodajajo na MO Krško. Podporo in interes za nadaljnje urejanje arheološkega parka Neviodunum je v imenu sveta KS Krško polje dal tudi predsednik sveta KS Peter Račič.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava