Za čisto Kolpo

17.3.2023 | 12:00

Podpis pogodbe (Foto: Občina Metlika)

Podpis pogodbe (Foto: Občina Metlika)

Metlika - Metliška županja Martina Legan Janžekovič in direktor Komunale Metlika Bojan Krajačič sta včeraj podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo 3. faze naložbe v sklopu operacije ''Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe - Občina Metlika''. Vrednost gradbene pogodbe (brez DDV) znaša slabih 205 tisoč evrov. Začetek gradnje je predviden takoj po podpisu pogodbe, rok izvedbe pa je 90 koledarskih dni od uvedbe v delo, sporočajo z občine.

Omenjena tretja faza projekta zajema izgradnjo okoli 400 m kanalov komunalne kanalizacije, 180 m vodovoda ter TK kanalizacije (interes za skupno gradnjo je izrazil Telekom Slovenije) v romskem naselju Svržaki.

Ocenjena vrednost celotne operacije skupaj s povračljivim DDV je 952.294 evrov, od tega bosta Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevali do 395.510 evrov, preostanek pa bo bremenil občinski proračun. Izvajanje projekta fazno že poteka dve leti, končali naj bi ga letos. V okviru projekta bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda znotraj aglomeracije ID 6039- Metlika.

Doslej so že zgradili fekalno kanalizacijo v dolžini 346 m na delu Cankarjeve ceste v Metliki, med železniškim nadvozom in centralno ČN Metlika; v naselju Svržaki pa so zgradili komunalno kanalizacijo v dolžini 784 m, odvodnjavanje padavinske kanalizacije v dolžini 45 m ter obnovljen vodovod v dolžini 817 m.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava