posavje

Hkrati so ga hvalili in ga popravljali

31.1.2023 | 10:00 | P. P.

Sevniški občinski svet kar tri ure o predlogu občinskega proračuna za leto 2023. (Foto: Pavel Perc)

Sevniški občinski svet kar tri ure o predlogu občinskega proračuna za leto 2023. (Foto: Pavel Perc)

Sevnica - Predlog proračuna za leto 2023 predvideva dobrih 25 milijonov evrov prihodkov in za dobrih 29 milijonov evrov odhodkov, predvsem zaradi investicij v šolstvo – Za delovanje 11 krajevnih skupnosti le slab milijon evrov – Na Dolnjem Brezovem bodo vodo iskali 200 m globoko

V tukajšnji kulturni dvorani so svetnice in svetniki 25. januarja na 2. redni seji Občinskega sveta uvodoma opravili s kadrovskimi zadevami in potrdili imenovanja v vse odbore in komisije, delovna telesa za novo mandatno obdobje.

Na dopisni seji so svetniki že poprej potrdili mandat novemu članu občinskega sveta Božidarju Beciju, ki je bil že tudi v prejšnjem mandatu član sevniškega občinskega sveta; Beci je nadomestil župana Srečka Ocvirka, ki mu je zaradi nezdružljivosti funkcij predčasno prenehal mandat občinskega svetnika.

Kot je pravilno napovedal Ocvirk, je postal predlog občinskega proračuna za leto 2023 osrednja in vsebinska točka tokratnega dnevnega reda. Župan, predstavniki občinske uprave in skoraj vsi svetniki so o predlogu razpravljali kar dobre tri ure. Domala vsi svetniki so pohvalili občinsko upravo za pripravo dobrega dokumenta za razpravo. Toda vsi so imeli tudi predloge in pripombe, kako naj bi ga dopolnili oziroma pripravili tako, da bi odražal njihova pričakovanja.

Hkrati so ga hvalili in ga popravljali

Direktor občinske uprave Zvone Košmerl je opozoril, da v obdobju začasnega financiranja proračuna v prvem četrtletju ni dovoljeno izvajanje novo načrtovanih aktivnosti, financiranje rednih nalog pa poteka po fiskalni dinamiki lanskega prvega trimesečja, je povedal. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance, je povedala, da znašajo prihodki proračuna za leto 2023 25.144.188 evrov, od tega dohodnina 14,5 milijona evrov, in dodala, da se zavzema, da bi proračun zaradi velike draginje, ki bi lahko prizadela proračunske porabnike, sprejeli že na prihodnji seji.

Predvidenih je natanko 29.157.848 evrov odhodkov, se pravi, da brez zadolževanja, zaradi zaključevanja že začetih naložb, predvsem v šolstvu, ne bo šlo. Občina se naj bi zadolžila za okrog 2,7 milijona evrov. Kar 53,3 odstotka proračuna je namenjeno družbenim dejavnostim, zlasti na račun gradnje OŠ Ane Gale v Sevnici in dozidave ter posodobitve OŠ Blanca. Vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar je opozorila, da bo potrebno precej denarja, poleg za investicije, nameniti tudi za vzdrževanje šol, ki so jih sicer vse energetsko sanirali, saj so številne stavbe stare tudi več kot 40 let.

Vodja oddelka za okolje in prostor Roman Perčič, čigar resor je imel običajno na voljo največji delež iz proračunske malhe, letos pa le četrtino oziroma 7,3 milijona evrov, je vendarle naštel nekaj predvidenih obetavnih naložb v posodobitev in gradnjo cestnih odsekov, pločnikov, parkirišč v Krmelju in Sevnici, kolesarske steze Boštanj – Sevnica ter za kanalizacijo in čistilne naprave za Loko pri Zidanem Mostu. Od leta 2010 sofinancirajo male čistilne naprave. Letos bodo začeli že z deseto spremembo občinskega prostorskega načrta. Čeprav Sevničani s sušo niso imeli nobenih problemov, po besedah Perčiča vseeno razmišljajo o novih vodnih virih. Na Dolnjem Brezovem bodo naredili več kot 200 m globoko vrtino, doslej tako globoke v občini še ni bilo.

Hkrati so ga hvalili in ga popravljali

Vinko Knez (SLS) je menil da je potrebno čiščenje odpadnih voda v Boštanju rešiti tudi na preostalih dveh ulicah. Zavzel se je, da bi končno rešili problem varnega prometa tudi za kolesarje, na odseku državne ceste od Radne do Loga, na kar so že večkrat opozorili njegovi kolegi v preteklosti, zlasti Brigita Karlovšek (SDS), ki se je tudi v zvezi s tem perečim problemom znova oglasila. Rado Kostrevc (Gibanje Svoboda) je opozoril, da je v Krmelju že veliko hude krvi, zlasti med srednješolci, ker je zaprt most čez potok Hinja. Vprašal je, kaj je s kanalizacijo v Krmelju in Mirnski dolini? Janez Kukec (SLS) se je zavzel tudi za ureditev kolesarske steze med Tržiščem in Krmeljem. Vprašal je, kaj je z dograditvijo Zdravstvene postaje Krmelj in predlagal, da bi v proračunu našli deset tisočakov za plezalno steno v Tržišču.

Ivan Orešnik (SDS) je bil kritičen zaradi drobljenja sredstev, namesto da bi namenili več denarja za večje projekte, tudi za lokalne in državne ceste. Tudi, da bi končno posodobili cesto Šentjanž – Glino. »Ne smemo zaspati! Pospešiti kaže ta projekt na kakršenkoli način, tudi z razlastitvijo. OŠ Milana Majcna nujno potrebuje šolsko igrišče, ki ga ima že skoraj vsaka vas. Zato zahtevam, da se gre v to izgradnjo,« je bil odločen Orešnik.

Hkrati so ga hvalili in ga popravljali

Tomaž Lisec (SDS) je opozoril, da je potreben biti previden pri zadolževanju, »da nas ne bi to pripeljalo v leto 2011, upam, da smo na pravi strani.« Glede proslulega stadiona je vprašal, »zakaj bi dajali naš denar za napake drugih?«

Pobude in predloge bodo podrobno obravnavali odbori in komisije, ki so jih imenovali na tokratni seji, ter občinska uprava. Kot je na koncu seje napovedal župan Srečo Ocvirk, bo naslednja seja v začetku marca in na njej bodo morda celo združili prvo in drugo obravnavo občinskega proračuna ter najpomembnejši akt občinskega sveta spravili pod streho.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava