Ribniški sklad podaljšal razpisa za posojila za kmetijstvo

30.1.2023 | 09:30

Sedež sklada v Ribnici (Foto: arhiv; I. Vidmar)

Sedež sklada v Ribnici (Foto: arhiv; I. Vidmar)

Ljubljana - Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je podaljšal roka za oddaje vlog pri dveh razpisih za ugodna posojila za kmetijstvo. Razpisa za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe ter za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč sta tako podaljšana do 24. februarja.

Sklad je razpisa za skupno devet milijonov evrov ugodnih posojil za kmetijstvo v uradnem listu objavil 10. junija lani. Šest milijonov evrov je na voljo za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe, trije milijoni pa za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Na podlagi sprememb, objavljenih v današnjem uradnem listu, lahko vlagatelji pri obeh razpisih vloge oddajo v obdobju od 27. junija 2022 do 24. februarja letos. Prvotno je bil skrajni rok za oddajo vlog 31. december.

Ostalo besedilo javnih razpisov je ostalo nespremenjeno.

Namen razpisa, v okviru katerega je na voljo šest milijonov evrov - delno iz zadolžitve sklada pri Evropski investicijski banki - je dodeljevanje posojil za izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, vzpostavitev in/ali izboljšave infrastrukture, doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev ter spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000 evrov, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa milijon evrov. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 50.000 evrov, delež sofinanciranja projekta s posojilom sklada je lahko do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV.

Rok za črpanje sredstev je najpozneje do 31. decembra 2023 in hkrati ne dlje kot dva meseca po zaključku projekta. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. decembra 2025 in skupno ne sme trajati več kot tri leta. Hkrati projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.

Namen treh milijonov evrov razpisanih posojil za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč je medtem spodbujanje primarne kmetijske pridelave, trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in povečanje samooskrbe s hrano.

Najnižja zaprošena višina posojila je 10.000 evrov, najvišja pa 150.000 evrov. Za vlagatelje z boljšo kreditno sposobnostjo je lahko najvišja višina zaprošenega posojila 250.000 evrov.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 10.000 evrov, delež sofinanciranja projekta s posojili sklada je do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV.

Rok za črpanje sredstev je najpozneje do 30. junija 2023 in hkrati ne dlje kot dva meseca po zaključku projekta. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. decembra 2024.

Oba razpisa sta namenjena mikro, malim in srednjim kmetijskim gospodarstvom, kmetijam, ki niso pravne osebe, in fizičnim osebam, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava