Na rotovžu še bolj malo novega

13.1.2023 | 13:50

Na rotovžu še bolj malo novega

Novo mesto - Sinoči se je na rotovžu že drugič v novem mandatu sestal občinski svet, a odgovora o dokončni sestavi in nekaterih podžupanih kljub temu še ni, saj imajo izvoljeni svetniki, ki so zaposleni v občinski upravi in s tem v konfliktu interesov, za odločitev časa še do 15. januarja, ko bo potekel predpisan enomesečni rok.

Občinski svet je tako sinoči lahko potrdil mandat le enemu nadomestnemu svetniku, Primožu Kobetu z Liste Gregorja Macedonija, ki je svetniško mesto zasedel, potem ko je bil Gregor Macedoni že na prvi seji potrjen za župana in je tako nesporno, da svetniške funkcije ne bo opravljal. Ostala "sporna" imena svetnikov tako čakajo na potek roka, kar velja tudi za Urbana Kramarja, sicer dosedanjega vodjo županovega kabineta, ki v tej funkciji ne more biti istočasno tudi občinski svetnik, v primeru da bi bil izbran za poklicnega podžupana, pa bi svoj svetniški status ohranil.

Novi svetniki in tisti, ki so se v svet vrnili po daljši pavzi, so sejo spremljali še posebej zbrano.

Novi svetniki in tisti, ki so se v svet vrnili po daljši pavzi, so sejo spremljali še posebej zbrano.

Kljub temu je občinski svet tokrat potrdil vsaj delno sestavo komisij in odborov, v katerih pa manjkajo imena, ki bodo dodana, ko bo znan dokončen seznam svetnikov. Pri vseh glasovanjih sta proti predlaganim sestavam komisij in odborov glasovala svetnika Solidarnosti zaradi domnevnega nespoštovanja predpisanih postopkov pri oblikovanju komisij in odborov, o čemer bomo bolj obširno poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Poleg tega je občinski svet na seji odločal še o nekaterih kadrovskih zadevah:  med drugim so izdali pozitivno mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Bršljin dr. Rocku Finalu, Ireni Gole in Nataliji Globevnik, ki so ji dali prednost pri imenovanju. Svetniki so podali pozitivno mnenje tudi o Alenu Pustu, kandidatu za pomočnika direktorice na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina na enoti Novo mesto za mandatno obdobje petih let. Za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Otočec za preostanek mandatne dobe so imenovali Tihomirja Troho in za nadomestnega člana nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za preostanek mandatne dobe Roberta Sotlerja. Občinski svet je kot predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto za mandatno dobo štirih let potrdil Janeza Pezlja in Jožefo Šepetavc.

Na rotovžu še bolj malo novega

Ob koncu seje so svetniki podali tudi več pobud in vprašanj, med drugim sta svetnika Solidarnosti izpostavila težave pri razporejanju otrok v vrtce, saj večkrat pride do tega, da sta otroka iz ene družine razporejena v različne vrtce, in vprašanje o učinkovitosti in racionalnosti javnega mestnega potniškega prometa in s tem povezanimi strokovnimi analizami.

Sestava komisij in odborov

Komisijo za statut in poslovnik bodo v tem mandatu sestavljali predsednica Eva Filej Rudman in člani Marko Dvornik, Martin Kobe, Uroš Lubej, Renata Pavlin in Sara Tomšič. Komisiji za medobčinsko in mednarodno sodelovanje bo predsedoval Matjaž Pavlin, člani komisije pa so postali Bojan Avbar, Marko Dvornik, Andrej Kastrevec, Rok Kekec, Darja Marjanović in Slavko Matko. Predsednik Komisije za priznanja in nagrade je postal Janez Povh, člani komisije pa so Bojan Kekec, Martin Kobe, Primož Kobe, Mitja Sadek, Eva Somrak in Srečko Vovko. Komisijo za vloge in pritožbe bo vodil Boštjan Grobler, ostali člani pa so Uroš Lubej, Maja Osterman, Kaja Papić in Tomaž Slak. Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo predsednica dr. Vida Čadonič Špelič in člani Ana Bilbija, Alenka Kopina, Žiga Papež, Sonja Simčič, Radovan Trifković, Jiří Volt, Srečko Vovko in Maja Žunič Fabjančič.

Predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je postal Tomaž Levičar, člani tega delovnega telesa pa so še Primož Kobe, Peter Kostrevc, Urban Kramar, Slavko Matko, Boštjan Pucelj, Rok Račečič in Mateja Rožič. Vesna Vesel bo predsedovala Odboru za davčno politiko, proračun in finance, za preostale člane pa so svetniki potrdili Franca Bačarja, Marjana Erpeta, Antona Goloba, Andreja Kastrevca, Urško Kovačič in Maria Krapeža. Odbor za gospodarstvo sestavljajo predsednik Adolf Zupan in člani Jasna Kos Plantan, Branko Kovač, Boštjan Kovačič, Janez Murn, Žiga Papež, Matjaž Pavlin, Andrej Redek in Matija Škof. Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti bo predsedovala Jasna Kos Plantan, za člane pa so svetniki potrdili Mojco Ferfolja, Petra Kostrevca, Ivana Kralja, Tomaža Levičarja, Bernarda Mlakarja, Duška Smajeka in Dimitrija Zupančiča.

I. Vidmar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava