gospodarstvo

Rožmana bo na čelu NEK-a nasledil Gorazd Pfeifer

27.12.2022 | 17:35 | J. K.

Stane Rožman je bil na čelu Nek vse od leta 1988. (Foto: B. B., arhiv DL)

Stane Rožman je bil na čelu Nek vse od leta 1988. (Foto: B. B., arhiv DL)

Gorazd Pfeifer ob Stanetu Rožmanu (Foto: I. V.; arhiv DL)

Gorazd Pfeifer ob Stanetu Rožmanu (Foto: I. V.; arhiv DL)

Krško - Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK) Stane Rožman bo po 34. letih spomladi končal svoje vodenje krške nuklearke. Kot je povedal na današnjem tradicionalnem prednovoletnem srečanju z novinarji, nuklearko zapušča dobro pripravljeno za novo 20-letno obdobje obratovanja. V začetku aprila ga bo, kot je dejal, na mestu predsednika uprave zamenjal sedanji vodja proizvodnje v NEK Gorazd Pfeifer. 

Zadovoljni z letošnjimi rezultati

Kljub letošnjim ekstremnim okoliščinam je Nuklearna elektrarna krško delovala stabilno in ob polni moči, je ob koncu leta sicer danes poudarilo vodstvo Neka. Sedmič v obratovalni dobi je elektrarna neprekinjeno obratovala od remonta do remonta, v tem primeru 513 dni. Kot so spomnili, je elektrarna zdaj pripravljena na dolgoročno obratovanje do leta 2043.

"Leto 2022 si bomo v evropskem prostoru zapomnili po enormnem povečanju cen energentov, njihovem pomanjkanju ter visokih poletnih temperaturah in zgodovinsko slabi hidrologiji, kar se je kazalo pri razpoložljivosti proizvodnih virov električne energije in delovanju elektroenergetskih omrežij. Ta so delovala na meji zanesljivosti," so poudarili v Nek.

Elektrarna je po njihovih besedah kljub temu delovala stabilno in ob polni moči ter "potrdila svojo pomembno vlogo pri zanesljivosti dobav električne energije potrošnikom in ohranjanju vzdržnosti cene za odjemalce". Sedmič v obratovalni dobi je neprekinjeno obratovala od remonta do remonta, kar za 32. gorivni ciklus, ki se je zaključil 30. septembra, pomeni 513 dni, so spomnili.

Rezultati preverjanj po remontu potrjujejo, da je stanje sistemov, struktur in komponent brezhibno. Pričakujejo, da bo dosežena letna proizvodnja manj kot dva odstotka nižja od načrtovanih 5,4 milijarde kilovatnih ur električne energije. Za naslednje leto, ko remonta ne bo, je načrtovana proizvodnja več kot šest milijard kilovatnih ur električne energije.

Okviri za dosego obratovalnih in poslovnih ciljev so po njihovih navedbah zagotovljeni, kljub temu pa si želijo bolj predvidljive in stabilne razmere v elektroenergetskem sektorju.

Vplivi Neka na okolje so bili minimalni in daleč pod upravno določenimi omejitvami. "Naš odgovoren odnos do okolja je znova potrdila zunanja presoja, ki ni odkrila nobenega odstopanja pri pregledu ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu, je pa izpostavila vrsto dobrih praks," so izpostavili.

Prihodnje leto bodo s prestavitvijo prvih 592 izrabljenih gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo v suho skladišče v celoti končali desetletno tehnološko nadgradnjo za povečanje odpornosti elektrarne na ekstremne naravne in druge pojave.

Med načrtovanimi posodobitvami v prihodnjih letih so tudi zamenjava izmenjalnika za hlajenje komponent ter posodobitev radioloških monitorjev in sistemov tehničnega varovanja elektrarne. V okviru priprave na predajo nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v skladu z meddržavno pogodbo načrtujejo tudi posodobitev in prilagoditev sistemov ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Letošnji remont je bil sicer zadnji v prvotno načrtovani obratovalni dobi elektrarne. Ta je zdaj tehnološko pripravljena na dolgoročno obratovanje do leta 2043. Po zaključenih tehnoloških posodobitvah izpolnjuje tudi merila, ki jih za dolgoročno obratovanje jedrskih elektrarn opredeljuje taksonomija EU.

Poudarili so tudi, da so v postopku presoje vplivov na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2043 izvedli vse upravne postopke. Prihodnje leto bodo zaključili tudi tretji občasni varnostni pregled, s katerim Uprava RS za jedrsko varnost preveri, ali je elektrarna sposobna varno obratovati naslednjih deset let

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava