V Črnomlju župana izzvala njegova predhodnica

11.11.2022 | 13:30

Črnomelj (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek, kandidat s podpisi volivcev in podporo Liste za razvoj, se po prvem županskem mandatu v tekmi za vnovičnega sooča s predhodnico na položaju Mojco Čemas Stjepanovič, kandidatko Gibanja Svoboda. Črnomaljsko občino je vodila med letoma 2010 in 2018, na prejšnjih volitvah leta 2018 pa izpadla v prvem krogu.

Kavšek, 59-letni univerzitetno diplomirani inženir strojništva in nekdanji menedžer, je pojasnil, da se je za vnovično kandidaturo odločil, ker ocenjuje, da je štiriletni županski mandat prekratek za uresničitev vseh zastavljenih ciljev. Projekte, ki tečejo in so načrtovani, želi dokončati, skupaj z Listo za razvoj pa si prizadevati za razvoj občine na višji ravni.

Med glavnimi nalogami novega mandata bi rad za čim več občinskih in za projekte zavodov, krajevnih skupnosti in društev zagotovil evropsko denarno podporo. Navedel je še okrepitev kakovosti bivanja, skrb za šolstvo, otroško varstvo in zdravstvo, za varstveno delovni center, oskrbovana stanovanja, komunalno infrastrukturo in prostorske akte.

Uredil bi črnomaljsko in vaška središča, zaščitil habitat črnega močerila in v Dobličah uredil osrednje belokranjsko vodno zajetje. Lotil bi se urejanja infrastrukture ob državni meji in prenove jezov na Kolpi. Podpiral bi razvoj kmetijstva oz. podeželja in turizma, društveno delo in mladinske dejavnosti, razvijal sodobno podjetniško infrastrukturo. Okrepljeno bi se lotil urejanja zemljiško pravnih razmerij med občino in občani ter odprodal nepotrebno občinsko premoženje. Na Vražjem kamnu bi gradil gasilsko vadišče.

Čemas Stjepanovičeva, 62-letna univerzitetno diplomirana ekonomistka, se je za položaj znova poteguje, ker meni, da občina v štirih letih po njenem odhodu ni dosegla napredka, kot bi ga ob ugodnih finančnih pogojih lahko. Tudi nekaj projektov, ki so bili začeti že med njenim županovanjem, napreduje prepočasi, meni.

Med programskimi poudarki je navedla pospešitev in dokončanje gradnje ter prenove načrtovanih osnovnih šol, pospešitev gradnje kanalizacijskega omrežja s poudarkom vodnega vira Dobliče in območja Vinice, zagotovitev komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš za mlade družine, nadgraditev servisa za starejše z ugodnimi pogoji za gradnjo varovanih stanovanj na podeželju.

Napoveduje še podporo gasilcem, društvom s poudarkom vključevanja mladih, projekte gibanja in zdravja, prenovo in gradnjo rekreativnih površin, posodobitev lokalnih cest in gradnjo mreže kolesarskih poti. Lotila bi se še podjetniške infrastrukture, razvojne dejavnosti mladih podjetnikov in kmetovalcev. Skušala bi doseči izgradnjo železniškega podaljška do Črnomlja. Prenovila bi most na Vinici in dogradila elektroenergetsko omrežje.

V Občini Črnomelj je svetniške kandidature vložilo šest list. Za predstavnika romske skupnosti pa se s podpisi volivcev poteguje le Božo Rozman. Ta je maja zamenjal predhodnika, ki mu je mandat prenehal zaradi odhoda na prestajanje zaporne kazni.

STA; M. K.

Komentarji (1)

15.11.2022 1   (1)   (0)   OceniLojzekov stric 
Pravijo da niti v obciski svet ne bo izvoljena Mojca,da pričakuje bolso sluzbo od Goloba

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava