Andrej Kastelic še v četrto za župana Mirne Peči

3.11.2022 | 16:30

Andrej Kastelic je mirnopeški župan od leta 2011. (Foto: M. Ž.)

Andrej Kastelic je mirnopeški župan od leta 2011. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Andrej Kastelic zaključuje tretje obdobje županovanja, glede na to, da so bili s projekti, ki so pomembni za občino, uspešni na razpisih za črpanje denarja tako iz naslova okrevanja kot kohezije in tudi na pobudo kar velikega števila občanov, pa se je odločil, »da s svojim znanjem in izkušnjami skušam voditi in usmerjati razvoj občine po postopnih korakih ter na enakomernih in trdnih osnovah še naslednje štiriletno mandatno obdobje.« Kandidira s podpisi občanov, podpirajo pa ga tudi stranke SDS, NSi, SD in Svoboda ter dve samostojni listi za občinski svet.

Pozornost bo posvetil vsem področjem, najprej pa je izpostavil cestno infrastrukturo, ki so jo, kot je dejal na današnji predstavitvi, obljubili že v prejšnjem obdobju, a žal vsega zastavljenega na podlagi izdelanega programa tudi zaradi sredstev in projektov, ki jih je bilo treba narediti, niso uspeli uresničiti. Preplastili so ceste v centru Mirne Peči in celovito rekonstruirali cesto proti Ivanji vasi ter posodobili nekaj odsekov, zdaj pa bodo nadaljevali z urejanjem povezovalnih lokalnih cest po občini, dva večja projekta pa se nanašata na državne ceste. Z Direkcijo za ceste so dosegli dogovor o ureditvi krožišča v Poljanah, prav tako bodo z direkcijo nadaljevali z ureditvijo celotne bivše H1 s kolesarsko povezavo od Trebnjega do Novega mesta. Skladno z izdelanim projektom, ki je pripravljen za recenzijo, bodo, ko ta bo narejena, pristopili k podpisu sporazuma za posodobitev državne ceste Mirna Peč-Šranga-Novo mesto.

Kar nekaj je začetih projektov stanovanjskih con, gre za tri – Nad Postajo, Pod Postajo in Češenjska hosta, lotili so se priprave ureditvenega načrta za center Mirne Peči, kjer naj bi med drugim z javno zasebnim partnerstvom zgradili varovana in neprofitna stanovanja, uredili bi tudi prostor za varstvo starejših in medgeneracijsko druženje. V povezavi s starejšimi je Kastelic omenil tudi organiziranje brezplačnega prevoza za starejše, za mlade in mlade družine, ki rešujejo stanovanjski problem, pa so nedavno na njegovo pobudo oblikovali in na občinskem svetu tudi sprejeli pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči.

V prihodnjem mandatu bodo nadaljevali z izdelavo novih sprememb Občinskega prostorskega načrta, ki bodo zajemale tudi potrebne dokumente za širitev gospodarske in industrijske cone. »Ko sem nastopil županski mandat leta 2011, v občini nismo imeli gospodarskega podjetja, le samostojne podjetnike, zdaj pa tam deluje že osem podjetij, ki zagotavljajo preko 400 delovnih mest. To si štejem za kar velik uspeh, saj je razvoj lokalne skupnosti brez dobrega gospodarstva bistveno slabši,« je poudaril.

Zadovoljen je, da so za posodobitev infrastrukture v conah na razpisu dobili 1,3 milijona evrov, prav tako so okoli milijon dobili za nadgradnjo suhokranjskega vodovoda s sekundarnimi vodi, pa tudi dobrih 613.000 evrov za energetsko prenovo bivše osnovne šole. Prijavili so se tudi na razpis za posodobitev in širitev čistilne naprave Mirna Peč, kjer tudi računa, da bodo uspešni. Kot župan bo v skladu z možnostmi prisluhnil tudi potrebam in željam občanov in svetnikov iz posameznega območja.

»Ne želim obljubljati nič nemogočega, želim pa svoje delo opravljati v korist vseh občanov – pošteno in odgovorno,« je Andrej Kastelic sklenil z enakim sloganom, kot na prejšnjih volitvah.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava