Paliativna oskrba ena od temeljnih človekovih pravic - a prevečkrat zapostavljena

28.9.2022 | 17:50

Udeleženci posveta (Fotografije: SB NM)

Udeleženci posveta (Fotografije: SB NM)

Milena Kramar Zupan

Milena Kramar Zupan

Petra Gornik, Boštjan Kersnič, Maja Ebert Moltara

Petra Gornik, Boštjan Kersnič, Maja Ebert Moltara

Maja Janežič

Maja Janežič

Metlika - Splošna bolnišnica Novo mesto je kot vodilni partner projekta »Integrirana mreža paliativne oskrbe in nevladnih organizacij 2022-2023« v sodelovanju z ostalimi partnerji včeraj organizirala regijski posvet v metliškem Kulturnem domu.

Prvi posvet je bil namenjen predstavnikom lokalne skupnosti. Še posebno so v novomeški bolnišnici bili veseli podpore županov vse treh občin v Beli krajini in predstavnikov vodstva zdravstvenih domov, domov za starejše občane in nevladnih organizacij, saj so skupaj naredili prvi korak k pripravi strateškega razvoja paliative v Beli krajini.

Direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan je izpostavila pomembnost projekta s stališča povezovanja ključnih deležnikov iz območja JV regije in izobraževanja tako strokovne kot laične javnosti. Strateški razvoj bolnišnice je po njenih  besedah že sedaj investicijsko in strokovno naravnan k zagotavljanju dodatnih postelj s področja negovalne bolnišnice vključno s paliativno oskrbo. Poudarila je pomen vzpostavitve in delovanja Mobilnega paliativnega tima v SB Novo mesto, z namenom nudenja podpore na domu paliativnim bolnikom in bližnjim za področje JV regije.

Paliativna oskrba - ena od temeljnih človekovih pravic

Paliativna oskrba je ena od temeljnih človekovih pravic, zato bi do nje morali imeti dostop vsi neozdravljivo bolni, ki jo potrebujejo in želijo imeti. Pomeni korak k boljši kvaliteti življenja tako posameznika kot okolice.

Žal pa so danes neozdravljivo bolni preveč prepuščeni sebi, lastni iznajdljivosti ter iznajdljivosti svojcev. Pogosto jih stroka premalo podpira, saj sistemsko ni možnosti, ki bi takšnim bolnikom nudile celostno obravnavo zdravstvenih izvajalcev in njihovih sodelavcev.

Zato od septembra lani deluje v SB Novo mesto Mobilna paliativna enota, katere cilj je strokovna oskrba neozdravljivo bolnih v zadnjem obdobju življenja in med umiranjem ter podpora svojcem med boleznijo in žalovanjem.

S tem namenom so v SB NM skupaj s partnerji (UNM Fakulteta za zdravstvene vede, Slovensko društvo HOSPIC OE NM, Rdeči križ Slovenije – območno združenje Novo mesto in Razvojni center Novo mesto) pristopili k projektu Integrirana mreža paliativne oskrbe in nevladnih organizacij 2022-2023. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V drugem, strokovnem delu metliškega posveta je sledila predstavitev projekta in Mobilnega paliativnega tima, ki jo je pripravila Maja Janežič, mag. vzgoje in menedž. v zdravstvu, nato je Petra Gornik, dr. med,. predstavila paliativno oskrbo. Sledilo je predavanje o protibolečinski terapiji, ki ga je pripravila Katarina Videčnik Hećimović, dr. med., zaposlena v SB Novo mesto. Gostja iz Onkološkega inštituta, doc. dr. Maja Ebert Moltara je predstavila področje paliativne oskrbe pri onkološkem bolniku.

Strokovni posvet se je zaključil z izmenjavo mnenj, izkušenj, predlogov in vprašanj zdravstvenega osebja primarne ravni.

Naslednji regijski posvet bo v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju v torek, 11. oktobra.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava