dolenjska

Starejši zaskrbljeni in razočarani - s pokojnino si mnogi ne morejo več plačati domske oskrbe

22.9.2022 | 13:30 | L. Markelj

V DSO Novo mesto opozarjajo na podražitve ter tudi na kadrovski problem. (Foto: L. M.)

V DSO Novo mesto opozarjajo na podražitve ter tudi na kadrovski problem. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Mnogi starejši že sedaj sami težko plačujejo oskrbnino v domovih za starejše občane, veliko težji položaj pa se obeta jeseni, ko domovi zaradi splošne draginje napovedujejo višje cene, povprečno od tri do trideset odstotkov. Mnoge bo to pahnilo v hudo stisko.

Kot pove Valerija Lekić Poljšak, predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS), ocenjujejo, da bi se morale oskrbnine - glede na spremenjene razmere na trgu – povprečno podražiti za 14 odstotkov.

Podražitve so visoke na vseh nivojih, ugotavljajo v SSZS. Cena zemeljskega plina je kljub uredbi o regulaciji cene za 300 odstotkov višja kot lani, podobno je pri ceni električne energije, ki bo v povprečju 130 odstotkov dražja kot lani.

Visoke podražitve

Valerija Lekić Poljšak (Foto: osebni arhiv)

Valerija Lekić Poljšak (Foto: osebni arhiv)

»Prav tako domovi poročajo, da so ob podpisu novih pogodb z dobavitelji v povprečju zabeležili kar 20-odstotno povečanje cene živil ali celo več,« pove Lekić Poljšakova in omeni še pomembno vprašanje financiranja dodatnega kadra po uredbi o kadrovskih normativih. Ta je začela veljati 1. septembra. A sredstva za financiranje dodatnega kadra so zagotovljena v noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, ki pa zaradi zahteve za referendum septembra še ne bo stopila v veljavo.

»Ob tako visokih podražitvah na vseh področjih bodo domovi brez pomoči države prisiljeni izvesti izredne uskladitve cen oskrbe. Seveda si zelo želimo, da do tega ne pride, kajti pogovarjamo se o najranljivejšem delu prebivalstva, ki ima s plačilom položnic za domsko oskrbo že danes težave,« poudari Valerija Lekić Poljšak, tudi direktorica DSO Črnomelj.

Hude stiske opažajo tudi v DSO Novo mesto

Milena Dular (Foto: arhiv DL)

Milena Dular (Foto: arhiv DL)

Milena Dular, direktorica DSO Novo mesto – v njem biva 315 stanovalcev, pet oseb pa prihaja v dnevno varstvo - upa, da jim s pomočjo vladnih ukrepov ne bo potrebno bistveno dvigniti cen oskrb. Sicer pa že občutijo podražitve na vseh področjih. Elektrika se je od aprila zvišala kar za 180 odstotkov, stroški živil na mesečnem nivoju pa za okrog 30 odstotkov. Višji od načrtovanih so tudi stroški pogonskih goriv in drugi materialni stroški. Za pet odstotkov bo treba zaradi povečanih normativov odšteti še za stroške plač.

Povišanje cene domske oskrbe bo za mnoge stanovalce pomenila novo stisko.

»Sprašujejo se, kako so lahko glede na njihovo delo pokojnine tako nizke, da si na starost ne zmorejo plačati primerne oskrbe. Mnogi ne želijo obremenjevati svojih otrok s plačevanjem, nekateri pa jim želijo še pustiti kaj svojega premoženja,« pripoveduje Dularjeva in doda, da so v stiskah pogosto tudi svojci, ki doplačujejo domsko oskrbo. V doplačilo se nemalokrat vključi tudi občina.

Postelje že prazne

Vse večji problem naših domove za starejše občane pa je tudi kadrovski. Kot pove Valerija Lekić Poljšak, najbolj primanjkuje diplomiranih medicinskih sester, bolničarjev negovalcev, socialnih oskrbovalk, pa tudi kuharjev in pomočnikov kuharjev, kadrovska kriza v domovih pa je posledica več dejavnikov: slabih pogojev dela, nestimulativnega nagrajevanja, starostne strukture zaposlenih ter visokega deleža zaposlenih invalidov in zaposlenih, ki so dolgotrajno ali kratkoročno odsotni.

»Pričakujemo, da bo v naslednjih letih kadrovske razmere še dodatno zaostril občuten val upokojitev, kar velja za praktično vse domove,« pove Lekić Poljšakova.

V Novem mestu opozarjajo

Bodo starejši še zmogli plačevanje domske oskrbe zaradi velikih podražitev?

Bodo starejši še zmogli plačevanje domske oskrbe zaradi velikih podražitev?

V DSO Novo mesto s trenutno kadrovsko strukturo še nekako uspejo izvajati vse storitve. »Kljub večletnim opozorilom pristojnih na državni in lokalni ravni ter opravljenih analizah kadrovskih potreb zaradi naravnih odlivov (npr. upokojitve), se je stiska v zadnjih treh letih poglobila pri zaposlovanju predvsem srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov in bolničarjev. Na drugi strani pa trg dela v tem trenutku ne omogoča več možnosti izbire zaposlitve kandidatov tudi za preprostejša dela, kot so strežnice in gospodinje oskrbovalke,« pove Dularjeva.

Kader odhaja, če delavcev ne bo

Za pridobivanje kadra se povezujejo s fakultetami in srednjimi šolami, sodelujejo s študentskimi servisi in agencijami za posredovanje kadra, pomagajo si z upokojenci, aktivno sodelujejo z zavodom za zaposlovanje, povezujejo se z organizacijami, ki zaradi poslovnih razlogov krčijo število zaposlenih, zaposlujejo tudi tujo delovno silo in pridobivajo ustrezno dokumentacijo. Kadrovsko stisko blažijo še z dodatnim izobraževanjem zaposlenih v obliki pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka.

»Dejansko smo izrabili že vse možnosti in bojimo se prihodnosti, ker bomo prisiljeni zmanjševati kapaciteto posteljnih storitev institucionalnega varstva,« odkrito pove direktorica DSO Novo mesto Milena Dular in opozori zlasti na kritično stanje pri pomoči na domu. Tu se srečujejo s številnimi odhodi, kljub ponavljajočim razpisom in drugimi aktivnostmi kadra ne uspejo nadomestiti.

Razlike med domovi so precejšnje, običajna čakalna doba je od enega do treh mesecev, lahko pa se zgodi, da zgolj teden ali dva, ponekod pa tudi leto ali več - še zlasti, če gre za enoposteljno sobo v varovani bivalni enoti za osebe z demenco.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava