dolenjska

Za naložbe v občini Šentjernej okrog štiri milijone evrov na leto

9.8.2022 | 13:40 | Besedilo in foto: L. Markelj

Nova zaposlena v OU Tanja Brate, Samo Hudoklin in Jože Simončič na novinarski konferenci.

Nova zaposlena v OU Tanja Brate, Samo Hudoklin in Jože Simončič na novinarski konferenci.

Šentjernej - Na novinarski konferenci ob Jernejevem sta prvi mož občine Šentjernej Jože Simončič in direktor občinske uprave Samo Hudoklin na kratko predstavila ključne projekte občine, ki so jih že zaključili, ki zdaj potekajo oz. jih še načrtujejo.

Med dokončanimi zadevami je župan omenil Šentjernejsko učno pot, gradnjo obrtne cone ISC, obnovo povezovalne ceste Dolenje Mokro Polje – Hrastje, obnovo regionalne ceste Šentjernej – Dobrava z infrastrukturo v naseljih Roje in Mihovica, obnovo odseka regionalne ceste Dolenje Mokro Polje - Kremen, ureditev pokopališča v Gradišču, gradnjo parkirišča ob podružni šoli v Orehovici in izvedbo protipotresne zaščite te stavbe, obnovo ceste v Dolenji Stari vasi, kjer so zaključili drugo fazo; nabavo novih gasilskih vozil in opreme – 100 tisoč evrov vsako leto občina nameni enemu PGD, lani sta ta znesek za nov gasilski avto dobila PGD Šentjernej in PGD Orehovica, letos pa bosta to PGD Ostrog in PGD Groblje. V očini so zadovoljni, da se razvija projekt brezplačnih prevozov za starejše Prostofer.

Prav zdaj že poteka energetska sanacija OŠ Šentjernej.

Prav zdaj že poteka energetska sanacija OŠ Šentjernej.

Med naložbami, ki občino čakajo v drugi polovici leta, je Simončič navedel nadaljevanje ureditve cestne in komunalne infrastrukture v Dolenji Stari vasi, dokončno ureditev obzidja, parkirišč in dovozne ceste za pokopališče v Gradišču pri Šentjerneju, dokončanje celovite energetske prenove občinskih javnih zgradb, od šole do knjižnice in KCPT, zdravstvene postaje in občinske stavbe; prenovo zunanjega igrišča ob podružnični šolo Orehovici, ki se bo pričela v teh dneh in bo končana jeseni, investicijska in vzdrževalna dela v muzeju na prostem Pleterje, OPN Šentjernej in OPPN za jedro Šentjerneja, ureditev cestne in komunalne infrastrukture v Dolenjem Maharovcu, kjer gre za celovito ureditev naselja, obnovo in preplastitev občinskih cest – gre za šest odsekov v skupni višini pol milijona evrov, kar se bo začelo jeseni.

Samo Hudoklin, direktor OU občine Šentjernej

Samo Hudoklin, direktor OU občine Šentjernej

Samo Hudoklin je več spregovoril o širitvi plinovodnega omrežja po petih območjih Šentjerneja, kjer je investitor Petrol, vendar tržne razmere tudi zaradi vojne z Ukrajino ne omogočajo dovoljšnje zainteresiranosti prebivalcev po tej širitvi in na nek način zadeva stoji. "So pa vsi javni objekti, del podjetnikov itd., ki so bili prej vezani na utekočinjen naftni plin, sedaj priključeni na zemeljski plin - ter del Spara in novih blokov, za kar je bila narejena povezava," pove Hudoklin.

Most v Mršeči vasi, gradnja športne dvorane

Prvi mož občine je opozoril na dve večji naložbi. Prva je gradnja nadomestnega mostu prek Krke v Mršeči vasi, ki naj bi po županovi oceni stala približno 2,5 milijona evrov. Gradbeno dovoljenje za most so že zagotovili, graditi pa bi lahko začeli konec leta. Zdaj je objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca del.

Gradnja v novi obrtni coni v Šentjerneju poteka.

Gradnja v novi obrtni coni v Šentjerneju poteka.

Občina bi rada projekt nadomestnega mostu, ki se vleče od zaprtja starega odsluženega mostu leta 2014, končala do konca prihodnjega leta. Pri tem poleg lastnih računa tudi na morebitna razpisna sredstva ali zadolžitev.

Druga večja naložba bo gradnja športne dvorane ob Osnovni šoli Šentjernej. Po grobih ocenah naj bi ta stala od 2,5 milijona do 3,5 milijona evrov. Za pridobitev gradbenega dovoljenja še pripravljajo potrebno dokumentacijo, bolj točna višina naložbe pa bo znana po izdelavi finančne konstrukcije. Če bo šlo vse po načrtih in željah, nameravajo z gradnjo nameravajo začeti marca ali aprila prihodnje leto, je dodal župan.

Glede naložb je Jože Simončič povedal, dodal, da občina pri številnih računa na evropske in državne denarne vložke.

Jeseni začetek gradnje DSO?

Občina je razvojno naravnana, trdita tako Samo Hudoklin kot Jože Simončič.

Občina je razvojno naravnana, trdita tako Samo Hudoklin kot Jože Simončič.

Na občini Šentjernej izvajajo še projektiranje povezovalne ceste oz. obvoznice Šentjernej, pripravljena je študija protipoplavne zaščite naselij ob potoku Kobila, kjer manjka še gradbeno dovoljenje. Na vrtec bodo postavili sončno elektrarno, pripravljajo dokumentacijo in izbor za izvajalca del. V načrtu je tudi gradnja DSO Šentjernej, investitor je koncesionar, to je Senecura, s katero občina dobro sodeluje. V mesecu ali dveh bo vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Novo mesto – z gradnjo bi lahko začeli že jeseni letos.

Šentjernejska občina si sicer prizadeva za kakovostno opremljenost in kakovostno infrastrukturo kot pogoja za kakovostno življenje. V letnem povprečju za naložbe namenijo približno štiri milijone evrov.

»Vesel sem, da delo občinske uprave in občinskega sveta teče tekoče in konstruktivno in da se končno ukvarjamo z vsebino, kar je naše osnovno poslanstvo. Občutek imam, da se krepi medsebojno zaupanje, kar je zelo pomembno,« pravi Simončič.

Jože Simončič, šentjernejski župan

Jože Simončič, šentjernejski župan

Število prebivalcev raste

Občina je tudi razvojno naravnana, o čemer priča tudi podatek, da bo občina Šentjernej, ki se z dobrimi 7000 prebivalci uvršča med manjše slovenske občine, v gradnjo in prenovo občinske prometne ter druge infrastrukture letos usmerila približno štiri milijone evrov. Rasteta tako število prebivalcev in priseljencev, je povedal župan Jože Simončič.

V Občini Šentjernej je število občanov v zadnjih desetih letih zraslo za približno 600. V vrtec je vpisanih 410 otrok, osnovno šolo pa obiskuje 780 šolarjev. Pri povprečni bruto plači se Šentjernejčani regijsko uvrščajo na drugo mesto oz. takoj za Mestno občino Novo mesto, je z veseljem povedal župan.

Zvočni zapisi

Šentjernejski župan Jože Simončič o občinskih naložbah

‹ nazaj

Galerija (6)

NALOZBE 001
NALOZBE 002
NALOZBE 003
NALOZBE 004
NALOZBE 005
NALOZBE 006

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava