V razvojnem načrtu naložbe v ZD Metlika, Brežice in Ivančna Gorica

22.7.2022 | 12:00

ZD Metlika (Foto: arhiv DL)

ZD Metlika (Foto: arhiv DL)

ZD Ivančna Gorica (Foto: arhiv; Občina Ivančna Gorica)

ZD Ivančna Gorica (Foto: arhiv; Občina Ivančna Gorica)

ZD Brežice (Foto: arhiv DL)

ZD Brežice (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrstila 27 novih projektov. Gre za investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva za letošnje in prihodnje leto, ki bodo sofinancirane na podlagi javnega razpisa, ki ga je izvedlo ministrstvo za zdravje.

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicij novogradenj ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Ministrstvo je že izdalo sklepe o določitvi višine sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij. Po uvrstitvi projektov v načrt razvojnih programov pa bo s prejemniki sredstev sklenilo pogodbe za dodelitev sredstev. Namen je zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev, so sporočili z vlade.

Med prejemniki so tudi trije z območja, ki ga pokriva Dolenjski list.

Metlika, prizidek zdravstvenega doma

Ocenjena vrednost investicije znaša 994.903,07 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 593.459,20 evra.

Prizidek bo iz dveh kubusov v treh etažah. Urejeni bodo prostori za splošno in družinsko medicino (283 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (41 m2), zdravstveno varstvo žensk (27 m2) z vso potrebno medicinsko in vgradno opremo. Investicija bo zaključena oktobra 2023.

Ivančna Gorica, rekonstrukcija zdravstvenega doma

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.424.899 evrov z DDV; ministrstvo bo prispevalo 638.601,60 evra.

Prenovili bodo prostore splošne in družinske medicine, zobozdravstvene dejavnosti, zagotovili bodo tudi opremo. Investicija ima rok izvedbe septembra 2023.

Brežice, dograditev zdravstvenega doma

Ocenjena vrednost investicije znaša 6.659.601,32 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 853.388,80 evra.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava