Elektrika pognala »vodo« višje

9.7.2022 | 09:00

Seja občinskega sveta Brežice

Seja občinskega sveta Brežice

Direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc

Direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc

Seja občinskega sveta Brežice (Vse foto: N. L.)

Seja občinskega sveta Brežice (Vse foto: N. L.)

Rondo na Černelčevi cesti

Rondo na Černelčevi cesti

Brežice - Brežiški občinski svetniki so na zadnji seji potrdili cene oskrbe z vodo in kanalščine, ki jih je predlagalo javno podjetje Komunala Brežice. Cene so nekoliko višje, da ni podražitev večja, je pripomogla občina s povišanjem občinske subvencije pri ceni omenjenih komunalnih storitev. Kot je spremembo cene pojasnila direktorica Komunale Jadranka Novoselc, bodo uporabniki, katerih objekti niso priključeni na kanalizacijo in nimajo odvoza bioloških odpadkov, po novem dobili račun na položnici višji za 1,47 evra z upoštevanjem 60-odstotne subvencije občine pri omrežnini v višini 1,5 evra.

Uporabnikom, ki imajo objekte priključene na kanalizacijo in imajo odvoz bioloških odpadkov, se bo račun povišal za 2,61 evra z upoštevanjem subvencije občine. »Razlog za povišanje cene je podražitev elektrike,« pravi direktorica. Višje cene, ki so jih potrdili svetniki, bodo začele veljati s 1. avgustom.

Glede podražitve je svetniška skupina SD z vloženim amandmajem predlagala, naj občina s subvencijo v celoti financira dvig cene. Župan Ivan Molan je pristal na šestdesetodstotni delež, Matija Kolarič je v imenu skupine SD dejal, da so zadovoljni z doseženim kompromisom.

V razpravi je Igor Zorčič predlagal, da naj Komunala ob napovedani podražitvi svojih storitev pogleda, ali ima mogoče notranje rezerve. Bilo bi narobe, je menil Zorčič, če bi zdaj kot občinski potrdili podražitev, ob koncu leta pa bi Komunala izkazala dobiček. Direktorica Novoselčeva je k temu zatrdila, da notranjih rezerv nimajo.

REBALANS

Občinski svet je obravnaval in potrdil rebalans letošnjega proračuna. Po besedah vodje Oddelka za finance in računovodstvo Aleksandra Denžiča proračun povečujejo z rebalansom na prihodkovni strani za 100.000 evrov glede in prihodki tako znašajo po novem 38,8 milijona evrov. Odhodke povečujejo za 350.000 evrov in znašajo po novem 44,2 milijona evrov.

Ker občina želi, da bi urejanje Černelčeve ceste z izgradnjo rondoja pri trgovini Spar končali še letos, je za izvedbo te naložbe denimo namenila dodatnih 100.000 evrov.

Dodatna sredstva bodo namenili tudi za posodobitev lokalne ceste Dednja vas-Orehovec, saj je po obnovi vodovoda v sklopu projekta hidravlične izboljšave postalo jasno, da je odsek vozišča v slabem stanju in bo v tem letu deležen celostne prenove.

Z omenjenim rebalansom so zagotovili denar še za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Sotli in za ureditev zemljišča za motokros steze, ki so jo občani predlagali v sklopu participativnega proračuna.

V zvezi z dograditvijo zdravstvenega doma Brežice so svetniki sprejeli dopolnjen investicijski načrt. Nespremenjena je prvotna časovnica, in sicer naj bi začeli graditi letos oktobra in povečano stavbo predali v uporabo aprila 2024.

Svetniki so sprejeli tudi dva dolgoročna dokumenta, in sicer Strategijo reševanja romske problematike v občini Brežice 2022-2030 in Strategijo za mlade v občini Brežice 2022-2030.

M. L.

Zvočni zapisi

Brežiški župan Ivan Molan o razlogih za rebalans letošnjega občinskega proračuna

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava