Kako ločujemo odpadke - V zabojniku vse mogoče

12.1.2022 | 11:00

V zabojniku za mešane komunalne odpadke so našli veliko tega, kar vanje ne sodi. (foto: SOU OD)

V zabojniku za mešane komunalne odpadke so našli veliko tega, kar vanje ne sodi. (foto: SOU OD)

Kako ločujemo odpadke - V zabojniku vse mogoče

Novo mesto - Ločevanje je slabo ob večstanovanjskih stavbah, ob individualnih hišah stanje nekoliko boljše – Gostinci dobro ločujejo – Več nedovoljenega sežiganja komunalnih odpadkov v romskih naseljih

Kako komunalne odpadke ločujemo v Mestni občini Novo mesto? Še vedno nezadovoljivo in to predvsem ob večstanovanjskih stavbah, kjer je večje število prebivalcev, malo bolj se je stanje izboljšalo ob individualnih hišah. Povzročitelji odpadkov sicer postajajo bolj ozaveščeni glede pravilnega ločevanja, a ne dovolj. To so ugotovitve Skupne občinske uprave občin Dolenjske (SOU OD), ki je z novomeško Komunalo kot izvajalcem javne službe lani izvedla več akcij nadzora nad pravilnim ločevanjem, odlaganjem in sežiganjem komunalnih odpadkom.

Nadzore so opravili na Drski in Brodu, v Šmihelu, Brusnicah, ulicah Ob Težki Vodi, K Roku, Pie in Pina Mlakarja, Jedinščica, Avšičevi ulici in na Belokranjski cesti ter ulici Nad Krko na Otočcu. »Povzročitelji komunalnih odpadkov ne ločujejo komunalnih odpadkov na izvoru, torej v svojem gospodinjstvu, temveč vse odlagajo v eno plastično vrečko, ki jo največkrat odložijo v zabojnike za mešane komunalne odpadke, tam pa se znajdejo plastična in papirna embalaža, steklovina, veliko bioloških odpadkov, pa tudi kosovni odpadki so zelo pogosto odloženi v te zabojnike,« je opažanja strnila inšpektorica Martina Ana Vrhovnik in dodala, da so zaradi neločevanja zabojniki za mešane komunalne odpadke hitro prenapolnjeni, zato tudi prihaja do odlaganja vrečk z odpadki ob zabojnike, kar je prepovedano.

Lani so nadzorovali tudi vključenost gostinskih lokalov v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in zagotovitvijo lastnih zabojnikov za ločeno zbiranje. Ti so pokazali, da ima večina lastne zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov oziroma so jih zagotovili po pozivu inšpekcijskega organa. »Praviloma imajo zabojnike za mešane komunalne odpadke, steklo, embalažo in papir, biološke odpadke pa jim odvaža pristojno podjetje. Nekateri gostinci sami odvažajo komunalne odpadke v Zbirni center Novo mesto, kjer morajo za to pridobiti ustrezna potrdila,« je pojasnila Vrhovnikova.

Ugotovili so tudi, da se je povečalo nedovoljeno sežiganje komunalnih odpadkov, in sicer predvsem v romskih naseljih, kjer poskušajo v skupnih akcijah s policijo in izvajalcem javne službe povzročitelje usmerjati na pravilno ravnanje s komunalnimi odpadki.

»Na SOU OD bomo izvajali redne nadzore nad pravilnostjo ločevanja komunalnih odpadkov, sežiganja in odlaganja komunalnih odpadkov tudi v letošnjem letu, stremeli k ozaveščanju povzročiteljev komunalnih odpadkov, tudi v sodelovanju z izvajalcem javne službe in ostalimi pristojnimi službami,« je še napovedala inšpektorica.

Prispevek je iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista. Jutri že izide nova, letošnja druga številka.

M. Žnidaršič

Komentarji (1)

12.1.2022Ocenirim 
V kupčiji še pes crkne tako je z odpadki. Eni ločijo plastiko od papirja drugi ne . Nekateri vržejo v naj bližnji kontejner ne glede na vsebino. Tukaj ni razlike med civili in cigani.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava