Alpe Adria Green za zaporo strelišča

5.1.2022 | 09:00

Strelišče na Radni (foto: arhiv DL)

Strelišče na Radni (foto: arhiv DL)

Alpe Adria Green za zaporo strelišča

Sevnica - Je Občina Sevnica namenila za strelišče na Radni 75.000 evrov? – Se pripravlja civilna iniciativa, če ne bo ustreznih ukrepov? – Kdaj bo zgrajen most čez Savo na Logu? – Na Pokleku niso zadovoljni z urnikom odvoza odpadkov

Na zadnji seji sevniškega občinskega sveta v starem letu je svetnik Franc Pipan (DeSUS) spomnil, da so že ne eni prejšnjih sej sicer razpravljali, kaj bi lahko naredili v občini za razogljičenje. Takrat je Pipan opozoril, da so sicer nekaj že naredili, občina je na primer energetsko sanirala šole, Komunala pa je postavila malo hidroelektrarno; dobra bi bilo, če bi skupina strokovnjakov pregledala, na katerih javnih zgradbah bi lahko postavili še sončne elektrarne, da bi pravočasno pripravili projekte, ko bodo za te naložbe na voljo sredstva EU.

Franc Povše (LMŠ) je dejal, da mediji morebiti res lažejo oz. dezinformirajo, toda …: »Na občinskem svetu ste zagotovili, ko smo sprejemali ceno prvega stika z umrlim, da so cene usklajene med občinami. Potem pa slišim, da ima Novo mesto 150 evrov, Trebnje 200 evrov, mi pa imamo to storitev najdražjo, 280 evrov. Saj imamo menda najboljšo in najcenejšo komunalo? Dejansko ste nas žejne peljali čez vodo, ko ste govorili, da smo usklajeni med občinami s temi cenami komunalnih storitev, zato prosim za komentar,« je bil ogorčen Povše.

Rok Petančič (LMŠ) je opozoril na pismo Alpe Adria Green (AAG) glede prekomernega hrupa s strelišča na Radni, ki je, kot so pokazale meritve na treh lokacijah, sicer na zgornji meji dovoljenega, a vseeno v pismu predlagajo selitev strelišča na novo lokacijo, začasno pa omejitev streljanja na tri dni v tednu. Orožje večjega kalibra pa kaže opremiti z zaviralci, predlagajo zeleni in dodajo, da naj nikakor ne bo dovoljeno streljanje ob sobotah, nedeljah in ob praznikih. Strelišče naj bi uporabljala le društva, še predlaga AAG. Petančiča je zanimalo, ali je občina res v zadnjih štirih letih za ureditev strelišča namenila okoli 75.000 evrov in kako so porabili ta denar. Opozoril je, da se pripravlja civilna iniciativa, če ne bo ustreznih ukrepov.

Župan Srečko Ocvirk je ironično pripomnil, da ga »veselita in navdušujeta ta široka mednarodna skrb in zelo veliko zanimanje za to strelišče.« Spomnil je, da so na tem občinskem svetu že poslušali utemeljitve direktorja policijske uprave in preučili, kaj vse so predlagali ministrstvu za notranje zadeve, kajti njihova vadba je najbolj obremenjujoča s hrupom. Dejal je, da si želi, da bi sprejeli kompromis, da bi policija ostala in bi lahko delovala »na našem območju, kajti smo zelo varna država, zaradi prisotnosti policije.«

Tanja Novšak (SDS) je opazila, da je v rekreacijskem parku v drevoredu za Savo, v katerem so naprave za fitnes in otroška igrala, ograja, ki onemogoča dostop do bližnje magistralne železniške proge, podrta do tal.

Marjan Ločičnik (SDS) je povedal, da je Komunala Sevnica v mesecu oktobru spremenila urnik odvoza mešanih odpadkov. V vasi Poklek so odvažali odpadke ob torkih okoli 11. ure. Ker zdaj pridejo po smeti ob četrtkih že pred 7. uro, je to prezgodaj in vaščani se dostikrat vračajo s polnim kantami smeti z glavne ceste nazaj domov tudi več kot 100 m. Predlagal je, da naj se zamakne pobiranje vsaj na 8. uro ali pa naj pobirajo odpadke pred hišami.

Brigita Karlovšek (SDS) je vprašala, kdaj bo zgrajen nov most čez Savo na Logu, ker je zdajšnji most pri Boštanju že zelo načet in obstaja bojazen, da bo ta potreben prej popravila, še preden bo zgrajen novi most.

Tomaž Lisec (SDS) se je zanimal, v kateri fazi je spreminjanje občinskega prostorskega načrta (OPN). Župan mu je odvrnil, da bo že v začetku januarja na seji potrditev spremembe OPN. Zaradi zapoznelega odgovora ministrstva za kmetijstvo ni šlo že v decembru. Krajani Loga so predlagali, da bi lokalni avtobus vsaj enkrat ali dvakrat tedensko povezal Log s Sevnico. Glede na to, da vozijo številni šolski in medmestni avtobusi, ne bi smel biti težaven dogovor s prevoznikom.

Krajani Konjskega in Laz pa prosijo, da se pregleda cesta od Konjskega do Laz, ker je ograja marsikje problematična, na dveh ključnih ovinkih pa jo celo pogrešajo.

Rado Kostrevc (SD) je najprej pohvalil lepo urejena nova igrišča za tenis in odbojko na mivki v krmeljskem športnem parku. Vprašal pa je, kako se v Krmelj vrača tam zbran prispevek za stavbno zemljišče, kam so ga do zdaj vlagali in ali obstaja načrt, kam ga bodo v prihodnje.

Gregor Korene (SDS) se je zavzel za vzpostavitve cone 30, se pravi upočasnjenega prometa, na dovozni cesti pri sevniškem HTC-ju, če bodo meritve hitrosti to pokazale. Posebej ob koncu pouka v bližnji OŠ Sava Kladnika otroci tam tekajo čez cesto, tudi v Mladinski center, zato bi bilo po njegovem mnenju treba vsaj zarisati na cesti zebro.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Novinarji so medtem že pripravili prvo letošnjo izdajo. V četrtek vas bo čakala v poštnih nabiralnikih in pri prodajalcih časopisa.

Pavel Perc

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava