posavje

Kumerdejeva nagrada za OŠ Brežice

1.6.2021 | 07:45 | STA; M. K.

Foto: arhiv DL

Foto: arhiv DL

Ljubljana/Brežice - Zavod RS za šolstvo je na včerajšnji slovesnosti v Muzeju novejše zgodovine Slovenije že 22. zapored podelil priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je poudarila pomen izobraževanja, ker je to "edini ključ do napredka"

"Naloga učiteljic, učiteljev, profesoric in profesorjev je še mnogo več, dali ste nekaj, kar je mnogo več kot samo znanje," je dejala ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Po njenem mnenju so v teh najtežjih časih pedagogi vedeli, kašno pot ubrati. Pot, ki so jo izbrali, je po njenih besedah postala zgled za njihovo "delo z roko v roki z zavodom za šolstvo". To pa pomeni poiskati najboljšo možno pot za naprej, je med drugim dejala ministrica in jim zaželela vse dobro.

Zavod za šolstvo je priznanja za leto 2020 podelil Osnovni šoli (OŠ) Brežice, ravnateljici mariborske osnovne šole Prežihovega Voranca Barbari Pernarčič, Gimnaziji Slovenj Gradec, Šolskemu centru Rogaška Slatina, Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož in učiteljici ljubljanske osnovne šole Miška Kranjca Sonji Bregar Mazzini.

Osnovna šola Brežice izvaja program osnovne šole in prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom od 1. do 9. razreda. Šola že vrsto let sodeluje z zavodom za šolstvo in pod vodstvom ravnateljice Marije Lubšina Novak uspešno uresničuje svojo vizijo v vseh oblikah svojega delovanja, saj vzpostavlja spodbudno učno okolje, ki omogoča nadpovprečno rast in vrhunsko kakovost, so utemeljitev povzeli v sporočilu zavoda za šolstvo.

Barbara Pernarčič od leta 2016 vodi OŠ Prežihovega Voranca Maribor in od začetka svoje ravnateljske poti aktivno sodeluje z zavodom za šolstvo, se udeležuje delovnih srečanj in izobraževanj ter prevzema odgovorno vlogo v različnih projektih. S sodelovanjem se razvija kot pedagoška vodja ter vnaša sodobna dognanja stroke v življenje in delo šole. Na srečanjih sodeluje kot izvajalka različnih pedagoških delavnic in predstavlja primere uspešne prakse, so zapisali v utemeljitvi.

Gimnazija Slovenj Gradec, ki deluje v okviru Šolskega centra Slovenj Gradec, je v 25 letih svojega delovanja izoblikovala svojstven koncept, v katerem s širino duha povezuje v šolske predmete vpeta znanja z znanji iz prakse. Priznanje je prejela, ker je postala "vrhunsko inovativno, izobraževalno, kulturno, prostovoljsko, športno, raziskovalno središče kraja in regije, okno v svet in hkrati zaščitni znak okolja, v katerem se je lepo šolati, živeti in delati".

Tudi Šolski center Rogaška Slatina že vrsto let odlično sodeluje z zavodom za šolstvo. Vodstvo šole in strokovni delavci se vključujejo v zavodove projekte in usposabljanja, kjer sodelujejo kot predavatelji na seminarjih, posvetih in konferencah. Sodobna spoznanja edukacijskih ved preizkušajo v praksi in iščejo nove inovativne rešitve v sodelovanju z zavodom, so navedli v utemeljitvi.

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, zavod za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, z gluhoto in naglušnostjo, z govorno-jezikovnimi motnjami, z avtističnimi motnjami, je prepoznan v slovenskem šolskem prostoru in tudi širše. Z angažiranostjo in strokovnim delom ter inovativnim razvijanjem pedagoške prakse pomembno prispeva k uresničevanju ciljev zavoda za šolstvo.

Sonja Bregar Mazzini na OŠ Miška Kranjca uči zgodovino ter domovinsko in državljansko kulturo in etiko. Z zavodom sodeluje že od leta 1997. Z znanjem, delom in izkušnjami je pomagala bogatiti rezultate dela v številnih razvojnih projektih in razvojnih nalogah zavoda. Pozitiven učinek partnerskega sodelovanja je opazen in cenjen med učitelji zgodovine in širše v pedagoški javnosti.

Priznanja Blaža Kumerdeja zavod podeljuje na področju predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, glasbenega šolstva ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava