posavje

V Posavju projekt ohranjanja vodnih virov

20.7.2018 | 14:05 | M. Ž.

Slika je ilustrativna (Foto: M. L.)

Slika je ilustrativna (Foto: M. L.)

Krško - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je v okviru ciljev strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine Posavje Občini Krško in partnerjem potrdila projekt ohranjanja vodnih virov Varuj vodo. Sklad bo nekaj manj kot 200.000 evrov vreden podvig podprl s skoraj 140.000 evri, poroča STA.

V Regionalni razvojni agenciji Posavje iz Krškega, ki je vodilni partner lokalne akcijske skupine Posavje, so navedli, da želijo izvajalci 23-mesečnega projekta učinkovitega čiščenja odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov med drugim izboljšati stanje okolja.

Med cilji so navedli izboljšanje stanja vodnih virov in podtalnice na vodovarstvenih območjih, ki so obremenjena z intenzivnim kmetovanjem in spodbujanje sonaravnega kmetovanja, uvajanje novih sonaravnih trajnostnih tehnik čiščenja komunalnih odpadnih voda in krepitev obveščenosti in ozaveščenosti prebivalstva, zlasti kmetov o varovanju vodnih virov na vodovarstvenih območjih. Na razpršeno poseljenih območjih želijo opozoriti na možnost učinkovitega čiščenja komunalnih odpadnih voda z malimi čistilnimi napravami z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot in na možnost vnovične uporabe prečiščene vode v kmetijstvu.

Prav tako želijo okrepiti uporabo deževnice v gospodinjstvih in opozoriti na pomen ohranjanja mokrišč in naravne ter biotske raznovrstnosti na podeželju, na pomen območja Natura 2000 s podzemsko Ajdovsko jamo pri Krškem in vodovarstvenih območij.

Ustanovili bodo svetovalno pisarno in zaposlili svetovalca s polnim delovnim časom ter pripravili še predstavitvene delavnice, vodene oglede vodovarstvenih območij, predstavili zgledne primere čiščenja odpadne vode od drugod, pripravili fotografska natečaja na temo vode in mokrišč…

Pri projektu, ki ga nameravajo končati do konca aprila leta 2020, s krško občino sodelujejo krško komunalno in gradbeno podjetje Kostak, javni podjetji Komunala Brežice in Komunala Sevnica ter Regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja Svibna iz Leskovca pri Krškem, je še navedla STA.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava