Šmarješka občina med prvimi o ustanovitvi podjetja CERO-DBK d.o.o.

24.5.2018 | 09:05

Šmarješki občinski svetniki

Šmarješki občinski svetniki

Šmarješke Toplice - Med prvimi od desetih dolenjskih in belokranjskih občin, ki so 12. aprila podpisale dogovor o sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine, s katerim so se zavezale k ustanovitvi nove družbe, ki je nosilec omenjene investicije, je Občina Šmarješke Toplice te dni odlok že obravnavala na občinskem svetu.

Zanj je glasovalo devet svetnikov, dva sta bila proti. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO -DBK d.o.o. je zdaj v 30-dnevni javni razpravi, na naslednji občinski seji je predviden sprejem.

Za govornico Boštjan Ferk.

Za govornico Boštjan Ferk.

Svetnikom je predlog odloka predstavil dr. Boštjan Ferk z Inštituta za javno - zasebno partnerstvo Zavoda Turjak in povedal, da projekt obsega dve investiciji: izgradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov (stala bo dobrih 4,6 milijonov evrov brez DDV, izvedle pa jo bodo podpisnice pogodbe) ter zunanjo ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo (ocenjena vrednost je dobrih 826 tisoč evrov brez DDV-ja, izvedlo pa jo bo vseh 15 občin v okviru ločene investicije). Odlok bo veljaven, če ga bo podpisala večina občin podpisnic, ki bodo skupaj zagotavljale najmanj 80 odstotkov sofinanciranja investicije. Občine so s sprejetjem odloka obvezne plačati osnovni kapital novega podjetja, ki ustreza njihovemu poslovnemu deležu - za šmarješko občino ta znaša 3,801 odstotka investicije, kar je 760,20 evrov.

Odlok predvideva enotirno upravljanje javnega podjetja, kar pomeni, da bodo organi upravljanja družbe Svet županov, skupščina in direktor. V odloku tudi piše, da mora do sklica ustanovne skupščine priti najkasneje do 30. oktobra letos.

Vprašanja in dileme svetnikov

Svetnik Tone Bobič je menil, da je sprejem odloka v prvi obravnavi že zaveza o ustanovitvi novega javnega podjetja do predvidenega datuma, »kar pomeni, da je vrstni red malo smešen - župani ste to že podpisali, zdaj pa to obravnavamo na občinskem svetu« Županja Bernardka Krnc je to zavrnila in dejala, da o sprejetju odloka odloča občinski svet, »svetniki pa ste že na prejšnji seji sprejeli zavezo, da gremo k ustanovitvi tega podjetja«. Bobič je spraševal še, ali je kdo pregledal smiselnost te naložbe, pravilnost pogodbe, ali je bil to le CEROD. Tudi svetnik Milan Pajk je bil skeptičen, omenjal je, da se ustanavlja novo podjetje na isti lokaciji, kot že deluje regijski center za ravnanje z odpadki na Leskovcu, oba pa bosta po njegovem opravljala tudi isti posel. Izpostavil je tudi vprašanje lastništva zemljišča, ki je v lasti novomeške občine.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava