Sodelovanje z okoljem? Zakaj pa ne!

29.1.2015 | 11:50

Sodelovanje z okoljem? Zakaj pa ne!
Sodelovanje z okoljem? Zakaj pa ne!

Mokronog - Konec lanskega šolskega leta se je Osnovna šola Mokronog prijavila na projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, na kratko Dvig SKK. Prijavo smo izvedli v mreži štirih šol, kjer je OŠ Blanca koordinatorica projekta, OŠ Krmelj in OŠ Raka pa poleg nas partnerske šole. Projekt smo poimenovali »Skupaj v življenje«.

Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi kakovost socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju, v katerem živi in dela, se pravi, v družini, v šoli, med vrstniki in v širši skupnosti. Višji je otrokov socialni kapital, bolj se čuti povezanega s skupnostjo, večji je njegov občutek blagostanja in večja je verjetnost, da bo v šoli uspešen ter bo v njej vztrajal. Kulturni kapital pa vključuje demografske značilnosti in zdravje posameznika: vrednote, tradicijo, vzgojo in omiko, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil in motivacijo pa tudi posedovanje knjig, slik ali oblačil. Najpogosteje ga merijo s stopnjo izobrazbe.

Vse štiri šole smo se odločile z okoljem sodelovati na petih področjih: pri kulturnih in športnih prireditvah v kraju, ohranjanju kulturne dediščine, pri ekološkem udejstvovanju za trajnostni razvoj, prostovoljstvu in lokalnih poklicih ter društvih. Dejavnosti na teh področjih pa si je vsaka šola zastavila posebej. Sodelovanje z okoljem je potrebno, saj potrebujejo učenci pomoč pri vzpostavljanju potrebnih socialnih mrež za aktivno participacijo v družbi.

Na šoli smo z dejavnostmi pričeli takoj v mesecu septembru in smo sedaj z njimi že dobro utečeni, tako na matični šoli kot tudi podružnici Trebelno. Najprej smo na glasbeno sobotno šolo povabili pevski zbor DPŽ Tavžentrože z zborovodkinjo Gabrijelo Cedilnik. Skupaj z učenci so glasbeno popoldne zaključile s pevskim nastopom v šolskem večnamenskem prostoru. Nato so učenci med vsakoletnim pohodom spoznavali arheološko dediščino Mokronoga in Trebelnega ter spoznavali ohranjenost in zaščitenost ostankov na tem področju.

Lokalno okolje so spoznavali skozi različne dejavnosti. Pri dnevu o poklicih so obiskali lokalni podjetji Dorema d.o.o. in S.E.P., kjer so opazovali pogoje dela, raznovrstnost poklicev in zaposlitvene zmožnosti. Pri naravoslovnem dnevu konzerviranja sadja in zelenjave so spoznavali poleg vlaganja hrušk in paprike tudi sušenje zelišč. Svoje znanje jim je posredovala Jožica Grabnar, ki sama doma pripravlja čaje in suši zdravilna zelišča. S seboj je prinesla tudi nekaj primerkov, da so učenci iz prve roke spoznali sušene zdravilne rastline za čaje in uporabo v kuhinji.

Pa ne pozabimo na prvi razred. Tudi oni sodelujejo v projektu SKK. V času akcije Drobtinica so medse povabili predstavnici Rdečega križa, Vero Tratar in Ireno Hočevar. Skupaj so skuhali marmelado, ki so jo podarili za namen prodaje za prehrano socialno ogroženih otrok.

Med vsemi temi dogodki smo uvedli tudi prostovoljski krožek. Starše smo lepo povabili, da pri razrednikovih urah predstavijo svojo karierno pot. Led sta prebila Jani Janeš in Vojko Urbič, ki sta različnim razredom na slikovit način in s pripomočki prikazala svoji poklicni poti. Nekateri starši bodo to prakso nadaljevali v novem letu, povabili pa smo še ostale. Prostovoljci pa so tudi učenci. Nekateri pomagajo skozi šolsko leto pri učni pomoči, nekateri so sodelovali pri akciji Drobtinica, drugi pa ponudijo svojo pomoč pri zbiranju papirja, izdelavi voščilnic in pri drugih občasnih priložnostih. Lepo pa se je uveljavila pomoč pri vozačih. Prostovoljci namreč pred odhodom avtobusa poskrbijo, da na avtobus pravočasno pridejo učenci podaljšanega bivanja. Z novim letom smo uvedli še bralne urice, kjer starejši učenci mlajšim berejo slikanice in drugo literaturo ter z njimi izvedejo delavnice na temo prebranega.

Pa ne pozabimo na praznični sejem. Preko projekta smo povabili lokalna podjetja, da nam na pomoč priskočijo z njihovimi odpadnimi materiali. Vabilu so se res odzvala, tako da smo dobili kar nekaj materiala iz Doreme d.o.o., MTom d.o.o. in Vini d.o.o. ter iz njega izdelali različne izdelke. Vsem se najlepše zahvaljujemo. Tudi zaključek leta je bil zanimiv. Z 8. razredom smo imeli dan dejavnosti na temo ohranjanja kulturne dediščine, kjer smo spoznavali različne smeri dediščine. Uporabljeno znanje smo delili s celotno šolo, saj smo pripravili proslavo za dan samostojnosti in enotnosti. Tu so nam na pomoč priskočili tudi vojaki vojašnice Franca Uršiča, ki so proslavo naredili res slavnostno, pa še poklic so nam predstavili.

Pa podružnica Trebelno? Tudi pri njih teče veliko dejavnosti povezanih s projektom SKK. Nežne sončne žarke septembra so hitro izkoristili za igro na prostem ter izvedli jesenski pohod do Arheološkega parka Sv. Petra. V okviru ohranjanja kulturne dediščine so dan pred jesenskimi počitnicami obudili delček slovenskih ljudskih običajev s pomočjo družine Špelič z Jelševca. Učenci so ličkali koruzo in med tem opravilom, pri katerem so sodelovali učenci od prvega do petega razreda, prepevali slovenske ljudske pesmi. Vsi so si iz ličja in koruznih laskov izdelali tudi igračko – figurico dečka ali deklice. Pred prazničnim sejmom so izvedli tehniški dan in hkrati predstavitev delavnice z izdelavo voščilnic, ki jo je vodila mamica ene izmed učenk, Manca Černe.

Obiskali so jih tudi gasilci PGD Trebelno. Prvič so jim predstavili poklic in pripomočke, drugič pa so jim prikazali delovanje defibrilatorja. Učenci so izvedeli, kaj je defibrilator oz. na kratko AED, komu je namenjen, kdo ga lahko uporablja, kje ga dobijo in kako se ga uporablja. Vsem učencem je bil najbolj zanimiv praktičen prikaz oživljanja in uporabe AED na lutki, v čemer so se lahko preizkusili tudi sami. Dejavnosti potekajo tudi v času podaljšanega bivanja, saj so spoznavali škrate Mokronožce, brali pravljice in jih sami slikovno upodobili.

Še marsikaj drugega se je dogajalo v projektu. Od sodelovanja na prireditvah, športnih dogodkih, zbiranja starega papirja, tonerjev, kartuš, zamaškov... O nekaterih ste bili obveščeni že v drugih člankih ali na spletnih straneh OŠ Mokronog: tako bo tudi v bodoče. Načrtovanih pa imamo še kar nekaj dejavnosti, ki so bodo odvile do konca šolskega leta.

 Vodja projekta Ksenija Rožman, foto: OŠ Mokronog in Podružnica Trebelno

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava