gospodarstvo

Referendum o Jek 2 - za in proti

22.5.2024 | 13:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Krško - Člani podnebnega sveta so na torkovi seji opozorili, da politika, stroka in javnost še nimajo dovolj informacij o projektu drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Nejasen je po njihovih ocenah med drugim tudi ekonomski model Jeka 2. Zavzeli so se za spremembo časovnice referenduma o projektu.

NEK (Foto: arhiv; Gen)

NEK (Foto: arhiv; Gen)

Kot so v svojem stališču zapisali člani sveta, bi se morali namesto o Jeku 2 argumentirano odločati o strukturi nacionalne energetske mešanice. Ekonomski model Jeka 2 ni jasen, ker ni ustrezno razdelana celotna ekonomsko-finančna shema gradnje in delovanja. Prav tako ni jasno, kdo bo porok za investicijo in pod kakšnimi pogoji. Posledično ni jasno, kakšna naj bi bila pričakovana proizvodna tržna cena energije na megavatno uro, so stališče v današnjem sporočilu za javnost povzeli na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Poslance so v svetu pozvali, naj preložijo odločanje o resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in spremenijo časovnico referenduma o projektu Jeka 2 do takrat, ko bo na voljo dovolj podatkov za sprejetje odločitve.

"Letošnji referendum, če je sploh potreben, naj bo namenjen odločanju o uporabi jedrske energije v Sloveniji. Za optimalno in dolgoročno vzdržno porabo močno omejenih javnih sredstev za naložbe v razogljičenje so ključne dodatne informacije in strokovne podlage o projektu Jek 2 in njegovi ekonomiki," so izpostavili.

V DZ napovedana široka podpora referendumu o Jeku 2

Poslanske skupine Svoboda, SDS, NSi in SD so medtem danes napovedale podporo predlogu za posvetovalni referendum o zagotavljanju oskrbe z elektriko z drugim blokom krške nuklearke (Jek 2) in drugimi nizkoogljičnimi viri. Proti so v Levici; menijo, da se želi izsiliti bianco menico za zelo drag projekt, brez možnosti opredelitve samo za obnovljive vire.

"Ker gre za 100-letni projekt, nas v poslanski skupini SDS veseli, da je na strokovni in na politični ravni velika podpora referendumu in razpravam o Jeku 2 in obnovljivih virih energije (OVE)," je v imenu predlagateljev dejal Tomaž Lisec (SDS) in kot razlog za predlog navedel, da je referendum najvišja oblika izražanja demokracije.

Slovenija bo imela ob tem, da je načrtovano zaprtje Termoelektrarne Šoštanj, da sončna in vetrna energija ne bosta pokrili vseh potreb po elektriki ter da se napoveduje še veliko večja potreba po elektriki - v prihodnjih desetletjih veliko težav, če ne bo poskrbela za "stabilen, varen, stalen in zelen način pridobivanja električne energije, kar jedrska energija plus obnovljivi viri nesporno so", je dejal Lisec.

Predlagajo referendumsko vprašanje: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

Volivci se bodo na referendumu izrekli o strateškem vprašanju, je prav tako v imenu predlagateljev dodala Nataša Avšič Bogovič (Svoboda) in dodala, da lahko mešanica jedrske energije in OVE zagotovi "samooskrbo, zanesljivo dobavo električne energije, cenovno vzdržnost in podnebno nevtralnost, kar je ključno za konkurenčnost slovenskega gospodarstva in dostopnost energije za državljane".

Strinja se z mnenji, da trenutno ni dovolj relevantnih informacij, da bi se o tem vprašanju informirano odločali, pričakuje pa, da jih bodo pristojni v pol leta do predvidene izvedbe referenduma predstavili.

"Slovenija stoji pred odločitvijo o energetski prihodnosti," je v imenu vlade dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za nacionalni jedrski program, Danijel Levičar in dodal, da gre za strateško vprašanje, kako se umakniti od rabe fosilnih goriv in hkrati ohraniti visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe po dostopnih cenah.

Zatrdil je, da energetska mešanica jedrske energije in OVE preverjeno zagotavlja stabilnost in zanesljivost sistema s proizvodnjo zadostnih količin nizkoogljične električne energije, pa tudi, da bodo dostopne vse potrebne informacije o projektu.

"Državljanom bodo na voljo specifični podatki projekta, od ekonomskih parametrov do odgovorov na varnostna tveganja in odlaganje radioaktivnih odpadkov. Referendum bo v primeru pozitivnega izida dal legitimiteto za nadaljevanje pripravljalnih aktivnosti do končne investicijske odločitve," je povedal Levičar.

Tamara Vonta (Svoboda) je dejala, da mora biti odločitev o oblikovanju energetskega koncepta Slovenije odvisna tudi od volje ljudstva, je pa pri tem pomembno, da je na voljo čim več informacij. Ocenila, je, da je preglednost zagotovljena, med drugim z objavami delovne skupine za Jek 2 in javnim komuniciranjem investitorja, Gen energije. S skupnim oblikovanjem referendumskega vprašanja so dali pomembno sporočilo, da je Jek 2 strateški projekt države, ki presega stranke, eno vlado in en politični mandat, je navedla premierjeve besede.

Zvonko Černač (SDS) je povedal, da bi bilo neodgovorno, da bi se zanašali samo na nestabilne vire energije, kot sta sonce in veter, saj bi bili primorani v nakup elektrike na mednarodnih trgih, kar lahko pomeni tveganje za stabilnost oskrbe, predvsem pa cenovno tveganje. Pričakuje, da bo do referenduma, ki bo predvidoma pozno jeseni, javnost podrobno seznanjena z vsemi informacijami glede projekta. V luči očitkov, da bo referendum prezgodaj, je navedel primer iz Avstrije, kjer so v 70. letih prejšnjega stoletja referendum glede rabe jedrske energije izvedli tik pred zagonom že zgrajene jedrske elektrarne, resolucija je bila s tesno večino zavrnjena, elektrarna pa je sedaj "spomenik neodgovornim odločitvam".

Jožef Horvat (NSi) je ocenil, da so pred zgodovinsko odločitvijo. Namen referenduma je, da se preveri volja volivcev in se omogoči čim širši konsenz na področju oskrbe z elektriko in prehoda v nizkoogljično družbo. Slednje bo brez jedrske energije praktično nemogoče, je dejal in dodal, da na to kaže stanje denimo v Nemčiji, ki da je sprejela napačne odločitve glede virov energije. "Odločno moramo narediti konec zelenemu aktivizmu. Potrebujemo razumen zeleni prehod, da ljudi ne bomo pahnili v revščino in uničili našega gospodarstva in našega evropskega načina življenja," je povedal.

Predrag Baković (SD) je dejal, da v Sloveniji nujno potrebujemo zanesljiv in močan vir električne energije, ki ima hkrati minimalni vpliv na okolje. Jek 2 bi v kombinaciji z obnovljivimi viri omogočil boljšo raven energetske samozadostnosti in energetske varnosti ter zmanjšal potencial energetske revščine gospodinjstev. Z referendumom bodo lahko državljani uradno izrazili svojo voljo o tem, ali naj Slovenija ostane zelena in okolju prijazna, je menil.

Milan Jakopovič (Levica) je menil, da gre pri predlogu za referendum za "nepotrebno in potencialno škodljivo hitenje, katerega namen je izkoristiti trenutno visoko javnomnenjsko podporo gradnji drugega bloka jedrske elektrarne zato, da se od ljudstva izsili bianco menico za projekt, za katerega vse več strokovnjakov opozarja, da je lahko finančno poguben za državo". Poudaril je, da ni neodvisnih analiz, ki bi potrjevale smotrnost projekta. Vsi strateški dokumenti govorijo o tem, da se mora država odločiti med dvema konceptoma energetskega modela - s 100 odstotki OVE ali z mešanico OVE in jedrske energije - a predlog za referendum OVE ne omenja, je opozoril in ocenil, da je vprašanje izrazito sugestivno.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava