dolenjska

Kje bo možno graditi nove hiše?

26.2.2024 | 12:30 | Besedilo in foto: M. Ž.

Straški svetniki na prvi seji v letošnjem koledarskem letu.

Straški svetniki na prvi seji v letošnjem koledarskem letu.

Župan Dušan Krštinc s sodelavkama iz občinske uprave, levo direktorica Lidija Plut.

Župan Dušan Krštinc s sodelavkama iz občinske uprave, levo direktorica Lidija Plut.

Straža - Straški svetniki so na nedavni prvi seji v tem koledarskem letu v prvi obravnavi sprejeli dopolnjena osnutka občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za stanovanjski območji v Dolenji Straži in Volavčah. Občina namreč načrtuje razširitev obstoječih naselij na njunem jugozahodnem robu. Omenjena dokumenta sta do vključno 19. marca na javni razgrnitvi, 7. marca, pa sta ob 16. uri (Volavče) in 17. uri (Dolenja Straža) tudi javni obravnavi v kulturnem domu Straža.

Za območje v Dolenji Straži, kjer je predvidenih 18 hiš, so decembra lani izvedli tudi predhodne arheološke raziskave, na podlagi rezultatov so celotno območje razdelili na tri območja z različnimi načini varovanja. V Volavčah je predvidenih šest hiš, arheološka raziskave pa niso bile potrebne. Po zaključku javne razgrnitve bodo pripravili stališča so pripomb in predlogov, na podlagi katerih bodo izdelali OPPN-ja, ki ju bodo posredovali nosilcem urejanja prostora za pridobitev drugih mnenj. Po njihovem prejemu bodo izdelali usklajen predlog omenjenih prostorskih dokumentov in ju poslali v drugo obravnavo in sprejem na občinski svet.

Poskusno individualno zbiranje odpadkov v Rumanji in Vavti vasi

Svetniki so med drugim sprejeli tudi poslovni plan Komunalne Novo mesto in se seznanili z njeno strategijo ločenega zbiranja odpadkov. V občinah, kjer javno službo opravlja novomeška Komunala, bodo vzpostavili individualno zbiranje po gospodinjstvih, kjer je to seveda možno, za večstanovanjske objekte oz. stanovanjske bloke bo ostalo vse po starem. Osnovni cilj spremenjenega načina zbiranja odpadkov je predvsem povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov in znižanje deleža zbranih mešanih komunalnih odpadkov ter doseganja ciljev na področju ravnanja z odpadki, ki so v zakonodaji. Omenjeni način, bo omogočal tudi lažjo kontrolo odlaganja mešanih komunalnih odpadkov oz. inšpektor bo lahko hitro ugotovil, kdo je tisti, ki meče odpadke kamor ne sodijo.

Z novim načinom zbiranja bodo v Občini Straža poskusno začeli v Rumanji in Vavti vasi, in sicer predvidoma s 1. aprilom oziroma bolj verjetno s 1. majem.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava