Priznanje rejniku Igorju Lesinšku

8.12.2023 | 18:35

Igor Lesinšek, Luka Mesec in Marija Zver

Igor Lesinšek, Luka Mesec in Marija Zver

Ob ministru in nagrajencu tudi Mihelka Lesinšek.

Ob ministru in nagrajencu tudi Mihelka Lesinšek.

Ljubljana/Pišece - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je na današnjem sprejemu podelil dve priznanji za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti. Priznanji za leto 2023 sta prejela rejnica Marija Zver iz Turnišča in rejnik Igor Lesinšek iz Pišec.

Gre za izkušena rejnika - Marija Zver izvaja rejniško dejavnost od leta 2013, od leta 2016 je tudi poklicna rejnica; Igor Lesinšek pa je rejnik od leta 2007.

Igorja Lesinška in njegovo ženo Mihelko smo nedavno predstavili tudi v Dolenjskem listu.

Letošnja podelitev priznanj na področju rejništva je potekala že 21., kar dokazuje, da živi v naši sredi kar nekaj izjemnih rejniških družin, so sporočili iz pristojnega ministrstva. Minister Luka Mesec se je nagrajenima rejnikoma in tudi vsem ostalim rejnicam in rejnikom zahvalil za izjemno delo, ki ga opravljajo. »Rejništvo kot oblika varstva in vzgoje otrok je neprestano pod drobnogledom javnosti. Zato je še posebej pomembno, da se zavedamo, da gre za področje, katerega vsebino in kvaliteto gradite vi, rejnice in rejniki, seveda v sodelovanju in podpori strokovnih služb,« je dejal minister in nadaljeval: »Rejniške družine so, tako kot tudi ostale družine, med seboj zelo različne. Ne glede na različnost pa je cilj isti – čim bolje poskrbeti za otroke, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti s svojimi starši, in jih primerno opremiti za samostojno življenje. Prepričan sem, da vam to v veliki meri uspeva, tudi če je včasih težko. Pomembno je, da vztrajamo, tudi ko je težko in da smo občutljivi za stiske otrok, ki so zagotovo ena najranljivejših skupin. V Sloveniji nimamo brezdomnih otrok, nimamo zapuščenih otrok in tudi nimamo domov za otroke. Imamo pa razvito mrežo nadomestnega družinskega varstva otrok.«   

Trenutno v Sloveniji živi 753 otrok in mladostnikov pri 443 rejnicah in rejnikih. 

Obrazložitev Komisije za priznanje Igorju Lesinšku

Igor Lesinšek izvaja rejniško dejavnost od leta 2007, ko je v svojo družino sprejel prvega otroka. Za rejništvo se je odločil, ker je želel svoj dom odpreti drugim otrokom, ki zaradi različnih okoliščin ne morejo živeti s svojimi starši. Do sedaj je v svojo družino sprejel skupaj osem otrok, eno deklico je tudi posvojil; trenutno v družini v rejništvu bivata dva otroka. Gospod Igor ves čas redno in vestno izpolnjuje obveznosti iz rejniške pogodbe, prav tako se redno udeležuje srečanj individualnih projektnih skupin. Skupaj z ženo Mihelko sta v svojo družino sprejela otroke iz različnih družin, z različnimi izzivi. Do otrok pristopata s posebnim občutkom za njihove potrebe, inovativno iščeta nove, drugačne pristope za vsakega od otrok ter nadvse strpno tketa vezi s sorodniki, kjer je to le mogoče. Kot družina so vedno zelo aktivni, otrokom omogočajo udeležbo na dejavnostih, ki otroke veselijo in tako krepijo njihovo samozavest. Rejniška družina svoje naloge izvaja izjemno skrbno, zavzeto in z veliko mero srčnosti, kar pripomore k temu, da otroci pri njih začutijo varen prostor, kar je bistvenega pomena za njihov nadaljnji psihofizični razvoj. Gospod Igor se skupaj z ženo redno udeležuje vseh obveznih usposabljanj in predavanj, obiskuje skupino rejnikov, aktivno sodeluje z različnimi institucijami ter je pripravljen sodelovati pri aktivnostih za pridobivanje novih rejniških družin. Rejništvo skupaj z ženo izvajata zelo odgovorno, z izrednim posluhom za potrebe otrok, hkrati pa vedno tudi z optimizmom in dobro mero zdravega dobronamernega humorja. Tudi po zaključku rejništva otroci čutijo, da je to lahko še naprej njihov dom, da so tu dobrodošli, razumljeni, slišani, vse dokler bodo to potrebovali in želeli.

Predlog za podelitev priznanja Igorju Lesinšku je podal Center za socialno delo Posavje, Enota Brežice; predlog so podprli Center za socialno delo Posavje, Enota Krško in Enota Sevnica, Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Moste Polje in Enota Ljubljana Vič Rudnik ter Osnovna šola Pišece.

M. K.
Foto: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava