Jabolko kakovosti 2023 za ZIK Črnomelj

8.12.2023 | 08:40

Foto: Tadej Majhenič

Foto: Tadej Majhenič

Jabolko kakovosti 2023 za ZIK Črnomelj

Ljubljana/Črnomelj - Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje podelil nacionalna priznanja za najbolj izstopajoče mednarodne projekte v programih Erasmus+ in eTwinning ter evropske nagrade za inovativno poučevanje za leto 2023.

Jabolko kakovosti so prejeli najboljši projekti v okviru programa Erasmus+, na področju izobraževanja odraslih pa je bil med nagrajenci tudi Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj za projekt »Gledališče enakosti: socialno vključevanje skozi gledališče«.

Prireditev je otvorila direktorica CMEPIUS-a, dr. Alenka Flander, ki je svoj uvodni nagovor začela z opisom CMEPIUS-a izpred 20 let: »Od takrat pa do danes se je ogromno spremenilo, ne samo na CMEPIUS-u, pač pa tudi v širšem okolju, na naših institucijah. S številnimi našimi šolami, vrtci in drugimi institucijami smo skupaj rasli, se učili in iskali najboljše načine, kako mednarodno sodelovanje čim bolj smiselno uporabiti.« V tem času so na CMEPIUS-u pričeli tudi s podeljevanjem priznanj kakovosti: »Naši nagrajenci so tiste zgodbe o uspehu, ki navdušujejo, ki dajejo navdih in širijo obzorja ter stopajo iz utečenih okvirjev z namenom izboljšati kakovost svojega dela ter verjamejo v sodelovanje in skupne vrednote.«

Dr. Flander je ob tej priložnosti nekaj besed namenila tudi pomenu in poslanstvu vodenja javnih organizacij in organizacij na sploh:  »Močna ekipa temelji na zaupanju. Zaupanje pa je dvosmerna pot – vodja mora zaupati svoji ekipi, da vsi člani lahko opravijo zadano nalogo. Ekipa pa mora zaupati viziji vodje in smeri, ki jo je začrtal.« 

Zbrane je nagovoril tudi minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, ki je uvodoma povedal, da so nagrade priznanje za vse, ki v projekte Erasmus+ vlagajo izjemen trud in z učinki svojih projektov presegajo meje lastne organizacije. Izpostavil je, da sodelovanje v programu Erasmus+ že nekaj časa ni več izjema, pač pa prej pravilo. »Sodelovanje v projektih Erasmus+ prinaša izjemne učinke in na bolje spreminja tiste, ki so v projektih neposredno udeleženi, njihove organizacije, lokalna okolja, v nekaterih primerih pa celo izobraževalne sisteme in širša družbena okolja,« je povedal minister.

Jabolko kakovosti 2023 za ZIK Črnomelj

IZ OBRAZLOŽITVE NAGRADE ZIK ČRNOMELJ

Gledališče enakosti: socialno vključevanje skozi gledališče

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je z nagrajenim projektom svoje  izobraževalce odraslih usposobil za uporabo gledaliških metod v izobraževanju odraslih in z njimi oplemenitil svoje programe, ki jih namenja ranljivim skupinam. Metode dela in program so uporabili v več izobraževalnih programih, v katere so vključene različne skupine ranljivih udeležencev, kot so dolgotrajno brezposelni, romske ženske, odrasli brez dokončane osnovne šole, priseljenci, starejši odrasli. Ti se sedaj v večjem številu ter z večjim navdušenjem vključujejo in udeležujejo izobraževalnih in kulturnih aktivnosti, s tem pa se izboljšujejo njihove veščine izražanja in sodelovanja, veča pa se tudi njihova vključenost v družbo in lokalno okolje. Svoje znanje so strokovni delavci uspešno prenesli tudi na izobraževalce odraslih na drugih organizacijah v Sloveniji, ki novo znanje že uporabljajo pri svojem delu. S sodelovanjem v mednarodnem projektu in zasledovanjem potreb in ciljev organizacije so tako sodelavci Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj v sodelovanju in s skupnimi prizadevanji ustvarili spremembe, ki bodo imele še dolgo pozitivne učinke na opolnomočenje ranljivih oseb, njihovo vključenost v bolj raznoliko in strpno družbo ter kulturno pestrost v lokalnem okolju.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava